Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Finansal Krizler ve Yönetimi(EC 510)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
EC 510 Finansal Krizler ve Yönetimi 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Meral TOSUN mtosun@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Finansal krizlerin çeşitlerini incelemek ve farklı koşullarda nasıl meydana geldiklerini anlamak.
Sermaye hareketleri ve küresel dengesizliklerinin finansal piyasaları ile etkileşimini, ulusal ve uluslararası iktisadi koşullar ve kurumsal düzenlemeler çerçevesinde incelemek.
İçerik - Tarihsel olarak finansal krizlerin gelişimi
- Finansal kriz çeşitleri ve mekanizmaları
- Sermaye hareketleri ve kontrolleri
- Küresel dengesizlikler
Dersin Öğrenme Çıktıları Farklı ekonomik göstergelere göre dünya ekonomisini ve çeşitli ülke ekonomilerini değerlendirmek.
Finansal kriz tiplerini anlamak, koşullara bağlı çeşitli çıkış ve ihtiyat politikalarını incelemek.
Öğretim Yöntemleri Ders
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top