Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Para ve Finansal Sistem(EC 511)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
EC 511 Para ve Finansal Sistem 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Salise İrem ZEYNELOĞLU izeyneloglu@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin Türkiye'deki finansal sektör bileşenlerinin (bankalar, sermaye piyasası, merkez bankası) rolü ve reel ekonomiyle bağlantısı ile para politikası hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
İçerik Ders para arzı, para talebi, para piyasaları, para politikası ve sermaye piyasasındaki davranışları incelemektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler bankacılık sektörünün yapısı ve parasal durum ile ilgili bilgi sahibi olurlar, enflasyon raporu/ finansal istikrar raporu/PPK kararları gibi raporları analiz ederek çeşitli makroekonomik ve parasal göstergelere dair öngörüde bulunma becerisini kazanırlar. Ayrıca, sermaye piyasasında yatırım davranışlarına dair giriş düzeyinde teorik bilgi sahibi olurlar ve basit portföyler oluşturma becerisini edinirler.
Öğretim Yöntemleri anlatım, tartışma, problem çözme
Kaynaklar Money, banking and financial markets (Frederic Mishkin),
Parasal iktisat (Fatih Özatay),
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş:Türkiye'de Finansal Sektörün Görünümü
2 Para arzı: TCMB analitik bilanço analizi
3 Para arzı: Parasal Büyüklükler
4 Para arzı: Para yaratma sürecinde dış alemin rolü, bankaların rolü
5 Para talebi: işlem güdüsü, ihtiyat güdüsü, spekülasyon güdüsü
6 Para Piyasası (çerçeve, araçlar, piyasalar)
7 Sınav
8 Para Politikası: 2006 öncesi (araçlar ve uygulama)
9 Enflasyon hedeflemesi: 2006 sonrası (amaçlar, araçlar ve uygulama)
10 Enflasyon hedeflemesi: 2006 sonrası (amaçlar, araçlar ve uygulama)
11 Sermaye Piyasasına giriş: Risk tanımı ve ölçümü
12 Portföy Teorisi (CAPM)
13 SGMK ve Dürasyon Kavramı
14 Revizyon
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top