Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İnsan Kaynakları Yönetimi(EM 531)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
EM 531 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 4 0 0 3 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) A. Çağrı TOLGA ctolga@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsanın iş süreçleri ile ilişkisi insanlık kadar eskidir. Fakat modern anlamda süreç 18. yüzyılda başlamış ve emeğin verimliliğini olağanüstü artırıp, kitlesel üretime imkân veren sanayi devrimine bağlı olarak, insan kaynakları yönetiminde günümüz yapısının temelleri atılmıştır. 19. yüzyıl içerisinde ise dünyadaki hızlı büyümeyle değişen iş yapış biçimi, personel yönetiminin doğmasına neden olmuştur. Personel yönetiminde görev tanımları esas alınmış, özlük işleri ve iş hukuku ile çerçeve sınırlandırılmıştır. 20. yüzyılın ilk yıllarında, çalışanın verimliliği ile çalışma koşullarının ilişkilendirilmesine bağlı olarak insan kaynakları yönetiminde değişim başlamıştır. Dünyadaki değişim hızına paralel olarak kurumsal hayatta insana verilen değer ve yapılan yatırımlar artmış, dolaysıyla şirket ve iş stratejileri doğrultusunda nitelik ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu doğrultuda uzun dönemli öğrenmenin aktif olarak yönetilmesi tanımıyla stratejik insan kaynakları yönetimi ortaya çıkmıştır.
Dersin sonunda öğrencinin aşağıdaki kazanımları elde etmesi amaçlanmıştır:
• İnsan kaynakları yönetiminin tanımını, kapsamını ve tarihsel gelişimi,
• Seçme yerleştirme süreci,
• Eğitim ve geliştirme süreci,
• Performans ve kariyer yönetimi süreci,
• Ücretlendirme, ödüllendirme ve takdir politikaları,
• Değişen işgücü profiline yönelik insan kaynakları yönetimi anlayışı.
İçerik İnsan kaynaklarının amacı, stratejileri ve süreçleri
İnsan kaynakları planlama ve organizasyon yönetimi
Seçme yerleştirme yönetimi
Eğitim ve geliştirme yönetimi
Performans yönetimi
Kariyer yönetimi
Ücret yönetimi
İş değerlendirme teknikleri
Ödüllendirme, çalışan bağılığı ve motivasyonu
Tedarik, hizmet ve idari işler fonksiyonlarının incelenmesi
İnsan kaynakları yönetiminde yeni ufuklar
Dersin Öğrenme Çıktıları ÖÇ 1: İnsan kaynakları yönetimi işlevleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur;
ÖÇ 2: Yeni çalışan işe alımı ve yerleştirmesi konularına hâkim olur ve çeşitli mülakat teknikleri bilgisi edinir;
ÖÇ 3: Kariyerini geliştirme ve yönlendirme becerisi kazanır;
ÖÇ 4: İş tanımı, kapsamı izahı ve değerlendirmesi yapacak düzeye ulaşır;
ÖÇ 5: Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırmak için yöntemleri değerlendirir ve bunları uygular;
ÖÇ 6: Sürekli yenilenen işgücüne yönelik insan kaynakları yönetiminin gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
Öğretim Yöntemleri Sözlü anlatım
Vaka çalışmaları
Kaynaklar Armstrong, Michael, A handbook of Human Resource Management Practice, 10th ed., Kogan Page Limited, 2006.
Fındıkçı, İlhami, İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Yayınları, 2009.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İnsan kaynaklarının amacı, stratejileri ve süreçleri
2 İnsan kaynakları planlama ve organizasyon yönetimi
3 Seçme yerleştirme yönetimi
4 Eğitim ve geliştirme yönetimi
5 Performans yönetimi
6 Kariyer yönetimi
7 Ücret yönetimi
8 İş değerlendirme teknikleri
9 Ödüllendirme, çalışan bağılığı ve motivasyonu
10 Tedarik, hizmet ve idari işler fonksiyonlarının incelenmesi
11 İnsan kaynakları yönetiminde yeni ufuklar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 9 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 6 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 1 10
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 10
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 9 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mühendislik yönetimi alanının çok disiplinli geniş kapsamını ve ilgili disiplinler arasıdaki etkileşimi tanımlar. X
2 Mühendislik yönetimi alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları, etkileri ve sonuçları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur. X
3 Mühendislik yönetimi alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve uygular. X
4 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. X
5 Tanımlanmış mühendislik yönetimi problemlerini çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 İş hayatı problemlerini modeller ve bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler. X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
8 Mühendislik yönetimi alanının yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
9 İş hayatı problemleri ile ilgili olası çözümleri etkin bir biçimde tartışabilir ve fikirlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilir. X
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portfoyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
11 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik boyutlarını dikkate alarak iş hayatı uygulamalarını gerçekleştirebilir.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 11 3 33
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 3 30
Ödevler 6 10 60
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 1 40 40
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 18 18
Kısa Sınavlar 1 3 3
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 194
Toplam İş Yükü / 25 7,76
Dersin AKTS Kredisi 8
Scroll to Top