Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yönetim Bilişim Sistemleri(EM 514)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
EM 514 Yönetim Bilişim Sistemleri 1 4 0 0 3 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) GÜLÇİN BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU gulcin.buyukozkan@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin yönetim bilgi sistemleri kavramlarına ve bu kavramların modern iş dünyasındaki rollerine dair temel bir anlayış oluşturmalarını sağlar. Dersin amacı, öğrencilerin bilgi sistemlerinin ne olduğunu ve 21. yüzyılda firmaların bilgi sistemlerini kullanarak nasıl rekabetçi avantaj sağlayabileceklerini kavramalarını sağlamaktır. Bu ders, bilgi sistemlerinin iş dünyasında kullanımı ile ilgili yönetim, organizasyon ve teknoloji konularına odaklanmaktadır. Özellikle, modern bilgi işlemenin ve bilgi yönetiminin temelini oluşturan teknoloji kavramlarının tanıtılmasına, bilgi sistemlerinin iş stratejisi, organizasyon ve iş modellerine nasıl uyum sağlayabileceğine ve dijital firmaya dönüşümün nasıl olabileceğine odaklanılmaktadır.
İçerik 1. hafta : Yönetim bilişim sistemlerinin temelleri
2. hafta : Bilişim sistemlerinin organizasyonu ve yönetimi
3. hafta : Strateji, organizasyon tasarımı ve etkinlik
4. hafta : Sistem analizinin temelleri
5. hafta : Veritabanı ve veritabanı yönetim sistemlerine giriş ve temel kavramlar
6. hafta : Kurumsal kaynak planlaması sistemleri (ERP)
7. hafta : Müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi
8. hafta : Ara sınav
9. hafta : Elektronik ticaret, Elektronik iş, mobilite
10. hafta : Bilişim sistemlerinde etik ve sosyal sorumluluk
11. hafta : Vaka analizleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu kursu başarıyla tamamlayan öğrenci:
1. Yönetim bilişim sistemlerini ve Porter'ın üç modelini tanımlayabilir.
2. Kurumsal kaynak planlaması yazılımlarının fonksiyonel yazılım sistemleri entegrasyonu açısından önemini açıklayabilir.
3. İş zekasının rolünü açıklayabilir.
4. Karar destek sistemlerini karşılaştırabilir ve farklarını ortaya koyabilir.
5. Müşteriler ve onların B2B ve B2C elektronik ticaret uygulamalarının değeriyle ilgili algıları arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri tanımlayabilir.
6. Bilgi teknolojisi sistemlerinin değerlendirilmesi için kullanılabilecek ölçütleri karşılaştırabilir ve farklarını ortaya koyabilir.
7. Kişisel gizlilik hakkı ve hangi durumlarda bu hakkın tehdit edilebileceğini açıklayabilir.
Öğretim Yöntemleri Anlatım, tartışma, vaka analizi.
Kaynaklar - Laudon K., Laudon J., Management Information Systems: Managing the Digital Firm (12th Edition), 2011.
- Ramakrishnan, Gehrke, Database Management Systems, McGraw Hill, 2003.
- Daft, R.L., Organization Theory and Design, , South-Western, 9th edition, 2006.
- Kendall K.E., Kendall J.E., System Analysis and Design, Prentice Hall, 2007.
- Konu ile ilgili vakalar.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Yönetim bilişim sistemlerinin temelleri
2 Bilişim sistemlerinin organizasyonu ve yönetimi
3 Strateji, organizasyon tasarımı ve etkinlik
4 Sistem analizinin temelleri
5 Veritabanı ve veritabanı yönetim sistemlerine giriş ve temel kavramlar
6 Kurumsal kaynak planlaması sistemleri (ERP)
7 Müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi
8 Ara sınav
9 Elektronik ticaret, Elektronik iş, mobilite
10 Bilişim sistemlerinde etik ve sosyal sorumluluk
11 Vaka analizleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mühendislik yönetimi alanının çok disiplinli geniş kapsamını ve ilgili disiplinler arasıdaki etkileşimi tanımlar. X
2 Mühendislik yönetimi alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları, etkileri ve sonuçları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur. X
3 Mühendislik yönetimi alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve uygular. X
4 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. X
5 Tanımlanmış mühendislik yönetimi problemlerini çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 İş hayatı problemlerini modeller ve bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler. X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
8 Mühendislik yönetimi alanının yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. X
9 İş hayatı problemleri ile ilgili olası çözümleri etkin bir biçimde tartışabilir ve fikirlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilir. X
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portfoyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portfoyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
11 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik boyutlarını dikkate alarak iş hayatı uygulamalarını gerçekleştirebilir. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 11 4 44
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 8 80
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 164
Toplam İş Yükü / 25 6,56
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top