Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Yazılım Kalitesi ve Sınaması(INF 536)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF 536 Yazılım Kalitesi ve Sınaması 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Gülfem ALPTEKİN gulfem@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Proje yönetimi, tahminleme, planlama, zamanlama, maliyet kontrolü, bütçe yönetimi, kaynak ayırma, iletişim, kalite yönetimi ve belgeleme faaliyetlerini belirli bir düzen dahilinde yapılmasına imkan verir. Proje yönetimi sayesinde, projelerin karmaşıklığı ile mücadele etme imkanı bulunur. Bu ders, öğrencilere proje yönetimi ile ilgili temel kavramları ve yöntemleri tanıtmayı amaçlamaktadır. Proje yönetiminin ayrılmaz parçaları olan risk ve değişiklik yönetiminin de üzerinde durulmaktadır. Son dönemde, bilişim ve yazılım projelerinin, standart projelere göre daha farklı kuralları olduğu görüldüğünden; bu tip projelere has yöntemler de önerilmektedir. Bu derste, proje, risk ve değişiklik yönetimi konularının tümüne, bilişim ve yazılım projeleri bakış açısından bakılmaktadır.
İçerik Bilgi teknolojisi projeleri ve yönetimine giriş.
Proje metodolojisi, süreçler.
Proje planlama: Proje altyapısı.
Proje planlama: Ölçülebilir kurumsal değerler.
Proje planlama: İş ayrışım yapısı (Work Breakdown Structure)
Proje planlama: Takvimleme ve bütçe tahmini.
Proje risk yönetimi.
Ara Sınav
Proje paydaşlarıyla iletişim yönetimi.
Proje kalite yönetimi.
Proje ekibi yönetimi.
Kurumsal değişiklik ve direnç yönetimi.
Proje tamamlanması, değerlendirilmesi.
Öğrenci proje sunumları.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci proje yönetim yaklaşımları ve süreçleri, takvimleme ve bütçe tahmini konusunda geniş bir teorik bilgiye sahip olacaktır. Verilen bir projeye ait iş ayrışım yapısı (work breakdown structure) çıkarabilecek ve bu yapı üzerinden risk analizi yapabilecektir. Bir projeye yönetici gözünden bakabilecek ve yönetim biçimleri, ekip yönetimi ve değişiklik yönetimi konuları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Öğretim Yöntemleri Anlatım, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, İşbirlikli Öğrenme, Proje
Kaynaklar Information Technology Project Management, Providing Measurable Organizational Value, Jack T. Marchewka, John Wiley & Sons, Inc, 5th Edition, 2015
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Bilgi teknolojisi projeleri ve yönetimine giriş.
2 Proje metodolojisi, süreçler.
3 Proje planlama: Proje altyapısı.
4 Proje planlama: Ölçülebilir kurumsal değerler.
5 Proje planlama: İş ayrışım yapısı (Work Breakdown Structure)
6 Proje planlama: Takvimleme ve bütçe tahmini.
7 Proje risk yönetimi.
8 Ara Sınav
9 Proje paydaşlarıyla iletişim yönetimi.
10 Proje kalite yönetimi.
11 Proje ekibi yönetimi.
12 Kurumsal değişiklik ve direnç yönetimi.
13 Proje tamamlanması, değerlendirilmesi.
14 Öğrenci proje sunumları.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 4 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 1 20
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 2 15
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Bilgisayar mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. X
2 Bilgisayar mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Bilgisayar mühendisliği ile ilgili alanlarda belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Bilgisayar mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. X
5 Bilgisayar mühendisliği problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık donanım ve yazılım tabanlı sistemleri veya süreçleri tasarlar ve tasarımlannda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda proje ve risk yönetimi tekniklerini de kullanarak çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portfoyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, bilgisayar mühendisliği alanındaki veya ilgili alanlardaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir sekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. X
11 Girişimcilik ve yenilikçilik boyutlarını dikkate alarak bilgisayar mühendisliği uygulamalarını gerçekleştirebilir. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Ödevler 1 20 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25 25
Proje 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30 30
Toplam İş Yükü 142
Toplam İş Yükü / 25 5,68
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top