Lojistik ve Finansman Yönetimi Yüksek Lisans Programı

İşlemler Yönetimi(LFM 542)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFM 542 İşlemler Yönetimi 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Tuncay GÜRBÜZ tuncaygurbuz09@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı öğrencilere, işlem stratejileri, tahminler, stok yönetimi, kalite yönetimi, karar teorisi ve analizi, proje yönetimi vb. gibi çeşitli işlemler yönetimi kavramlarını görmelerini sağlamaktır.
Günümüz dünyasının dinamik ve rekabetçi ortamında şirketlerin etkinlikleri şirket kaynaklarının ne kadar iyi yönetildiğine bariz bir şekilde dayanmaktadır.
Şirketin, kalite, hız, esneklik ve maliyet gibi performans boyutlarını yönetmek, müşteriye iletilecek mal veya hizmetlerin üretilmesi sırasında rol oynayan süreçlerin derinlemesine anlaşılmasını gerektirmektedir.
Bu ders, bahsi geçen bu süreçlerin anlaşılması için gerekli olan yönetimsel araçlara odaklanmaktadır ve öğrencileri şirketin işlemsel performansını inceleyip sürekli olarak geliştirmeye hazırlar.
İçerik 1. Hafta: İşlemler Yönetimine Giriş
2. Hafta: İşlemler Stratejisi
3. Hafta: Karar Teorisi, Karar Analizi, Fayda Teorisi
4. Hafta: Tahmin, Hareketli Ortalamalar, Regresyon, Zaman Serileri.
5. Hafta: Proje Yönetimi
6. Hafta: Stok Yönetimi – I
7. Hafta: Stok Yönetimi – II
8. Hafta: Kalite Yönetimi – I
9. Ara Sınav
10. Hafta: Kalite Yönetimi – II
11. Hafta: Tesis Yeri Seçimi
12. Hafta: Tesis Planlama
13. Hafta: Çok Ölçütlü Karar Verme
14. Hafta: Proje Sunumları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci,
1. İşlemler stratejisinin dinamiklerini açıklayabilir.
2. Bir şirket için strateji geliştirebilir.
3. Süreç geliştirme uygulamaları yapabilir.
4. Kalite yönetimi ve istatistiksel kalite kontrolün önemini açıklayabilir.
5. Tesis yeri seçimini yapabilir.
6. Tesis planlama görevini uygulayabilir.
7. Çeşitli tahmin tekniklerini uygulayabilir.
8. Stok yönetiminin tekniklerini uygulayabilir.
9. Proje yönetimi konusundaki bilgileri ile bir projenin bitiş süresini ve kritik faaliyetlerini bulabilir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Render, B. & Stair, R. M., Quantitative Analysis for Management, 4th Edition, Allyn & Bacon, Massachusetts, USA, 1990.

Monks, J. G., Schaum’s Outline of Operations Management, McGraw-Hill, USA,1996.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top