Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Oyun Teorisi ve Uygulamaları(IND 515)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
IND 515 Oyun Teorisi ve Uygulamaları 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Abdullah Çağrı TOLGA ctolga@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste oyun teorisi birbirine bağlı karar verme durumlarındaki stratejik davranış ve teşvik çalışmalarında kullanılır. Bu ders oyun teorisindeki temel teorik sonuçların ve ispatlarının daha iyi anlaşılmasını sağlar. Teori ve uygulamalara dengeli zaman ayrılacaktır. Ekonomik modeller, ihale teorisi v.b. uygulama konuları işlenecektir. Katılımcılar kendi ilgi alanlarında ör. iş, politika, ekonomi v.d. tabi ki oyun teorisi içeren konularda çalışmaya cesaretlendirilir.
Bu kapsamda dersin amaçları şu şekilde belirlenmiştir:
Oyun teorisinde temel sonuçlarla ilgili aşinalık geliştirmek;
Oyun teorisinde kullanılan matematik araçları ile ilgili aşinalık geliştirmek;
Oyun teorisindeki sonuçların varsayımlarını ve kısıtlamalarını, tabi ki bunlardan doğan sorunların çözümünü açıklayabilir;
Oyun teorisinin uygulama konularını inceleyebilir;
Oyun teorisi içeren akademik makaleleri okuma becerisi geliştirir ve bu makalelerin teknik kısımlarını tartışabilir.
İçerik Tanıtım, Neden Oyun Teorisi çalışılmalı? Kısa tarih, Oyun teorisinin varsayımlar, Oyunları sınıflandırma
Tam Bilgili Durağan Oyunlar: Temel teorisi ve Nash Dengesi
Tam Bilgili Durağan Oyunlar: Uygulamalar ve karma stratejileri
Tam Bilgili Durağan Oyunlar: Karma stratejiler ve Nash dengesinin varlığı
Tam Bilgili Dinamik Oyunlar: Tam ve kusursuz bilgi ve tam ve kusurlu bilgili iki-aşamalı oyunlar
Tam Bilgili Dinamik Oyunlar: Tekrarlı oyunlar ve tam fakat kusurlu bilgili dinamik oyunlar
Noksan Bilgili Statik Oyunlar: Bayezyen oyunlar ve Bayezyen Nash dengesi
Noksan Bilgili Statik Oyunlar: Karma stratejiler ve bir ihale
Noksan Bilgili Dinamik Oyunlar: Kusursuz Bayezyen denge ve sinyalli oyunlar
Vaka Çalışması;-Finans, Muhasebe, İşlemler Yönetimi ve Bilişim Sistemleri, Franchise kararları, Kooperatif oyunlar ve iş stratejileri, pazarlığın pratiği
Dersin Öğrenme Çıktıları ÖÇ 1: Oyun teorisinin temellerini tanımlayabilir;
ÖÇ 2: Nash dengesi ve karma stratejiler konularındaki problemleri çözebilir;
ÖÇ 3: Dinamik ve durağan oyunları ayırt edebilir;
ÖÇ 4: Tam bilgili ve noksan bilgili oyunları çözümleyebilir;
ÖÇ 5: Oyun teorisi temelinde farklı vakaları değerlendirebilir;
ÖÇ 6: Oyun teorisi içeren akademik makaleleri yorumlayabilir.
Öğretim Yöntemleri Anlatım ve proje
Kaynaklar Gibbons, Robert, “Game Theory for Applied Economists”, Princeton University Press, 1992.
Osborne, Martin J., and Rubinstein, Ariel, “A Course in Game Theory”, MIT Press, 1994.
Chatterjee, K., Samuelson, W. F., “Game Theory and Business Applications”, Kluwer Academic Publishers, 2002.
Geçkil, Ilhan Kubilay, and Anderson, Patrick L., “Applied Game Theory and Strategic Behavior”, CRC Press, 2010.
Fudenberg, Drew, and Tirole, Jean, “Game Theory”, 5th Edition, MIT Press, 1996.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tanıtım, Neden Oyun Teorisi çalışılmalı? Kısa tarih, Oyun teorisinin varsayımlar, Oyunları sınıflandırma
2 Tam Bilgili Durağan Oyunlar: Temel teorisi ve Nash Dengesi
3 Tam Bilgili Durağan Oyunlar: Uygulamalar ve karma stratejileri
4 Tam Bilgili Durağan Oyunlar: Karma stratejiler ve Nash dengesinin varlığı
5 Tam Bilgili Dinamik Oyunlar: Tam ve kusursuz bilgi ve tam ve kusurlu bilgili iki-aşamalı oyunlar
6 Tam Bilgili Dinamik Oyunlar: Tekrarlı oyunlar ve tam fakat kusurlu bilgili dinamik oyunlar
7 Noksan Bilgili Statik Oyunlar: Bayezyen oyunlar ve Bayezyen Nash dengesi
8 Noksan Bilgili Statik Oyunlar: Karma stratejiler ve bir ihale
9 Noksan Bilgili Dinamik Oyunlar: Kusursuz Bayezyen denge ve sinyalli oyunlar
10 Vaka Çalışması;-Finans, Muhasebe, İşlemler Yönetimi ve Bilişim Sistemleri
11 Vaka Çalışması: Franchise kararları, Kooperatif oyunlar ve iş stratejileri, pazarlığın pratiği
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 7 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 4 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 10
Dönem Ödevi / Projesi 1 15
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 7 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Endüstri mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. X
2 Endüstri mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Ensüstri mühendisliği ile ilgili alanlarda belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Endüstri mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. X
5 Endüstri mühendisliği problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlannda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda proje ve risk yönetimi tekniklerini de kullanarak çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portfoyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, endüstri mühendisliği alanındaki veya ilgili alanlardaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. X
11 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik boyutlarını dikkate alarak iş hayatı uygulamalarını gerçekleştirebilir. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 3 39
Ödevler 4 10 40
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 1 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 1 3 3
Dönem Ödevi / Projesi 1 30 30
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 179
Toplam İş Yükü / 25 7,16
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top