Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Advanced Engineering Economy(IND 511)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
IND 511 Advanced Engineering Economy 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) E. Ertuğrul KARSAK ekarsak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İçerik - Giriş ve organizasyon
- Kesikli nakit akış modellerinin gözden geçirilmesi
- Düzgün seri ve gradyan serileri formülasyonları
- Nominal ve efektif faiz oranı
- Sürekli faiz ve sürekli nakit akışı
- Dönem ortasında gerçekleşen nakit akışları
- Zamana bağlı faiz oranı
- Krediler
-Nakit akış modellerinde Laplace, Z ve Mellin dönüşümleri
- Alternatifleri kıyaslamada eşdeğer yöntemler
- Bugünkü değer, gelecek değer ve yıllık değer yöntemleri
- Kazanç-maliyet oranı yöntemi
- Verim oranı yöntemleri
- Çoklu alternatifler arasından seçim yapma kuralları
- Bugünkü değer, gelecek değer ve yıllık değer yöntemleri
- Kazanç-maliyet oranı yöntemi
- Verim oranı yöntemleri
- Yaklaşık ve yardımcı
- Geri ödeme süresi yöntemi
- Karlılık indeksleri
- Amortisman yöntemleri
- Vergi sonrası nakit akışı analizi
- İndeks sayıları
- Enflasyonun yatırım modellerine dahil edilmesi
- Yenileme modelleri
- Aynı donanımla yenileme
- Genelleştirilmiş yenileme modeli
- Dinamik programlama formülasyonu
- Sermaye bütçeleme için matematiksel programlama formülasyonları
- Risk analizi
- Rassal değişkenlerin istatistiksel momentleri
- Rassal nakit akışları
- Rassal proje ömrü
- Risk ve belirsizlik altında karar ölçütleri
- Bulanık iskontolanmış nakit akış analizi
- Reel opsiyon yaklaşımına giriş
Dersin Öğrenme Çıktıları ÖÇ 1: Nakit akışı modelleri.
ÖÇ 2: Yatırım projelerinin değerlenmesinde enflasyonun etkisi.
ÖÇ 3: Yenileme modelleri.
ÖÇ 4: Yatırım seçiminde matematiksel programlama uygulamaları.
ÖÇ 5: Risk ve belirsizlik altında yatırım alternatiflerinin değerlendirilmesi.
ÖÇ 6: Yatırım analizinde çok amaçlı ve çok ölçütlü karar verme.
ÖÇ 7: Nakit akışlarının modellenmesinde bulanık kümelerin kullanımı.
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı; örnek problem ve uygulamalar; soru-cevap; bireysel çalışma.
Kaynaklar - Park, C.S., Sharp-Bette, G.P., Advanced Engineering Economics, John Wiley & Sons, 1990.
- Fleischer, G.A., Introduction to Engineering Economy, PWS Publishing Company, Boston, 1994.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş ve organizasyon, Kesikli nakit akış modellerinin gözden geçirilmesi, Düzgün seri ve gradyan serileri formülasyonları, Nominal ve efektif faiz oranı.
2 Sürekli faiz ve sürekli nakit akışı, Dönem ortasında gerçekleşen nakit akışları, Zamana bağlı faiz oranı, Krediler, Nakit akış modellerinde Laplace, Z ve Mellin dönüşümleri.
3 Alternatifleri kıyaslamada eşdeğer yöntemler, Bugünkü değer, gelecek değer ve yıllık değer yöntemleri, Kazanç-maliyet oranı yöntemi, Verim oranı yöntemleri.
4 Çoklu alternatifler arasından seçim yapma kuralları, Bugünkü değer, gelecek değer ve yıllık değer yöntemleri, Kazanç-maliyet oranı yöntemi, Verim oranı yöntemleri, Yaklaşık ve yardımcı, Geri ödeme süresi yöntemi, Karlılık indeksleri.
5 Amortisman yöntemleri, Vergi sonrası nakit akışı analizi.
6 İndeks sayıları, Enflasyonun yatırım modellerine dahil edilmesi.
7 Yenileme modelleri, Aynı donanımla yenileme, Genelleştirilmiş yenileme modeli, Dinamik programlama formülasyonu.
8 Sermaye bütçeleme için matematiksel programlama formülasyonları.
9 Ara sınav
10 Risk analizi, Rassal değişkenlerin istatistiksel momentleri, Rassal nakit akışları, Rassal proje ömrü.
11 Risk ve belirsizlik altında karar ölçütleri.
12 Bulanık iskontolanmış nakit akış analizi.
13 Reel opsiyon yaklaşımına giriş.
14 Proje sunumları.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 1 20
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Endüstri mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. X
2 Endüstri mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Ensüstri mühendisliği ile ilgili alanlarda belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Endüstri mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. X
5 Endüstri mühendisliği problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlannda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda proje ve risk yönetimi tekniklerini de kullanarak çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portfoyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, endüstri mühendisliği alanındaki veya ilgili alanlardaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. X
11 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik boyutlarını dikkate alarak iş hayatı uygulamalarını gerçekleştirebilir. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 3 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 6 1 6
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 12 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 118
Toplam İş Yükü / 25 4,72
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top