Endüstri Mühendisliği Doktora Programı

Üretim Sistemleri Analizi(IND 631)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
IND 631 Üretim Sistemleri Analizi 1 3 0 0 3 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili
Türü
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) Müjde GENEVOIS merol@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İçerik
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Endüstri Mühendisliği alanında bağımsız olarak kuramsal ve/veya deneysel araştırmalar yürütür ve mevcut literatürü göz önünde bulundurarak bilgiye derinlemesine ulaşıp özgün fikir ve yöntemler geliştirir; ve farklı alanlarda bunların uygulamalarını gerçekleştirir.
2 Endüstri Mühendisliği ile ilgili alanlarda gerektiğinde belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
3 Karmaşık endüstriyel sistemlerdeki ve süreçlerdeki Endüstri Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder, yenilikçi tasarımlar veya performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik çözümler sunar.
4 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, Endüstri Mühendisliği veya ilgili alanlardaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir sekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
5 Akademisyen/araştırmacı olarak yükseköğretim kurumlarında veya uzman kadrolarda özel/kamu sektöründe görev alır.
6 Hayat boyu öğrenme kapsamında Endüstri Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların uygulamaları ve kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda etkin biçimde çalışır, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda proje ve risk yönetimi tekniklerini de kullanarak çözüm yaklaşımları geliştirir; gerektiğinde bağımsız çalışır ve sorumluluk alır.
8 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portfoyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
9 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik boyutlarını dikkate alarak iş hayatı uygulamalarını gerçekleştirir.
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top