Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Temel İspanyolca I(LFR215)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR215 Temel İspanyolca I 3 6 0 0 6 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Nazlı KARAMEHMET YELKENCİOĞLU nkaramehmet@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin temel seviyede ispanyol diline ve gramerine hakim olmasını sağlamaktır.
İçerik Dili bilmeyen öğrenciye alfabeden başlayarak geniş zaman dilbilgisi konularına kadar gramer ve sözcük çalışmaları
Dersin Öğrenme Çıktıları Düzenli ve düzensiz fiillerin şimdiki zamanını ve emir kipini kullanabilmesi ve basit konularda öğrencinin kendini temel seviyede ifade edebilmesi
Öğretim Yöntemleri Egzersizler, oyunlar, ev ödevleri ve sınıf içi alıştırmalarla öğrencinin derse sıkılmadan ve aktif olarak katılımını sağlamak
Kaynaklar Nuevo Ven 1,Espanol Lengua Extranjera, Edelsa, Madrid, 2003
Espanol 2000, Nivel Elemental,Ed. Coloquio, Garcia Fernandez, Sánchez Lobato, Madrid, 1989
Aprende 1, SGEL, Francisco Castro Viudez, Madrid, 2004
Gramatica Basica de Espanol, Difusion, Alonso Raya, Castaneda Castro, Martinez Gila, Miquel Lopez, Ortega Olivares, Ruiz Campillo, Barcelona, 2005
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Alfabe, selamlaşma ve kendini tanıtma, kelimelerin telaffuzu, heceleme, noktalama işaretleri, eril ve dişil tanımlıklar.
2 SER’ fiilinin şimdiki zaman çekimi, meslekler, ülkeler, kişisel bilgileri paylaşma, : nereden geldiği, mesleği. Telefon numarasını sormak ve söylemek.
3 İşaret sıfatları, sıfatların ve isimlerin çoğul kullanımları, düzenli fiillerin şimdiki zaman çekimi, hecelerde vurgulama.
4 Sayılar, belirli ve belirsiz artikeller, ‘estar, poner, tener’ fiillerinin çekimleri, yer edatları: locuciones preposicionales de lugar. Ev : odalar, mobilyalar ve eşyalar. Eşyaların yerini belirtmek, bir odayı veya evi tarif etmek.
5 ‘Ser /Estar fiileri arasındaki farklar, Bir yerin ya da bir binanın yerini, olup olmadığını sormak, bir yere varmak için yol tarifi sormak veya vermek, ‘hay/estar kullanımları arasındaki fark, ‘ir, dar, venir, seguir, cerrar’ düzensiz fiillerinin çekimi. Şehir tarifi : dikkanlar, kurumlar, toplu taşıma araçları.
6 Bir lokantada yemek ısmarlamak, birşeyi beğenip beğenmediğini belirtmek, düzensiz fiillerin şimdiki zamanda çekimleri, ‘gustar’ fiili ve kullanımı, yiyecekler, hobiler, yemek alışkanlıkları.
7 Bir kişiyi tarif etmek, yaşı sormak ve söylemek, iyelik sıfatları, alışkanlıklardan bahsetmek, düzensiz fiilerin şimdiki zaman çekimlerinin devamı, dönüşlü fiillerin şimdiki zaman çekimi, fiziksel tanımlama ve karakter özellikleri için tanımlayıcı sıfatlar, aile bireyleri.
8 Maddelerin tanımı, izin istemek, fiyat sormak, zevkler hakkında fikir sormak, tercihleri sormak ve söylemek, renkler.
9 Düzensiz fiilerin şimdiki zamanı çekimi devam, belirtili nesne, dolaylı tümleç, emir kipi
10 Kıyafetler, uzunluk ve ağırlık ölçüleri, alışveriş listesi, aışveriş. Pazar ve süpermarket alışverişi, bu konuda diyaloglar
11 Bir randevu belirlemek, birisini davet etmek, davete cevap vermek, kabul etmek veya reddetmek, mecburiyet belirtmek, ‘tener que’ kalıbının kullanımı.
12 ‘Estar + gerundio’ kullanımı, fiilerin ‘gerundio’ çekimleri, hobiler, günler, aylar ve mevsimler. İspanya ve Güney Amerika’nın bayramları
13 Gelecek zamanda yapılacak planlardan bahsetmek, alternatif plan hazırlamak, bir konudan emin olup olmama konusunda fikir sunmak, ‘ir+a+infinitivo’ kullanımı. Andalucia bölgesi
14 Sınav
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Okuma Dinleme Konuşma
2 Okuma Dinleme Konuşma
3 Okuma Dinleme Konuşma
4 Okuma Dinleme Konuşma
5 Okuma Dinleme Konuşma
6 Okuma Dinleme Konuşma
7 Okuma Dinleme Konuşma
8 Okuma Dinleme Konuşma
9 Okuma Dinleme Konuşma
10 Okuma Dinleme Konuşma
11 Okuma Dinleme Konuşma
12 Okuma Dinleme Konuşma
13 Okuma Dinleme Konuşma
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 14 10
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 5
Toplam 15 15
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 14 10
Sunum 1 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 16 45
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak.
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek.
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma.
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek.
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek.
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek.
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 6 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 1 14
Sunum 1 3 3
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 1 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 63
Toplam İş Yükü / 25 2,52
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top