Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Inventory Management(IND436)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
IND436 Inventory Management 8 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Orhan İlker BAŞARAN oibasaran@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Envanter yönetimi, müşteri hizmet düzeyi ve maliyet kriterlerini dikkate alarak en uygun şekilde bir üründen ne zaman hangi miktarda sipariş edilmesine karar vermektir. Stok yönetimini başarılı bir şekilde yapmak firmanın aşırı ya da yetersiz miktarda stok tutmasını engelleyeceğinden maliyetlerde düşüş ve müşteri memnuniyetinde artış sağlar. Seçmeli olarak sunulan bu derste, ağırlıklı olarak en iyi envanter politikalarını belirlemede matematiksel yöntemlerin kullanımı gösterilecektir. Dersin amaçları şunlardır:
• Öğrencileri stok tutmanın faydaları ve sakıncaları konusunda bilgilendirmek,
• Öğrencilere firmalarda karşılaşılan envanter problemlerini sayısal olarak nasıl analiz edebilecekleri konusunda fikir vermek,
• Stok modellerinin çeşitliliği ve alternatif çözüm tekniklerinin varlığı konusunda öğrencileri bilgilendirmek.
İçerik 1. Hafta: Envanter Yönetimine Giriş: Envanter Tutma Nedenleri, Envanter Yönetiminde Dikkate Alınan Maliyetler, Envanter Modellerinin Sınıflandırılması
2. Hafta: Deterministik ve Değişken Talep: Toplu Üretim Planlama Problemi – Elde Bulundurma ve Bulundurmama Koşullarında Doğrusal Programlama Modelinin Kurulması ve Excel Solver ve GAMS ile Sayısal Uygulama
3. Hafta: Deterministik ve Değişken Talep: Toplu Üretim Planlama Problemi – Sipariş Verme Maliyeti Altında Doğrusal Programlama Modelinin Kurulması ve Excel Solver ve GAMS ile Sayısal Uygulama
4. Hafta: Deterministik ve Durağan Talep, Tek Ürün Durumu: Ekonomik Sipariş (EOQ) ve Ekonomik Üretim (EPQ) Modelleri, Modellere İlişkin Duyarlılık Analizi
5. Hafta: Deterministik ve Durağan Talep, Tek Ürün Durumu (Devam): Pozitif Tedarik Süre ve Miktar İndirimleri Durumunda EOQ Analizi
6. Hafta: Deterministik ve Durağan Talep, Çok Ürün Durumu: Çok Ürün Durumuna Adapte Edilmiş EOQ-Tabanlı Çeşitli Sipariş Stratejilerinin Değerlendirilmesi
7. Hafta: Stokastik Envanter Modellerine Giriş: Güven Stoğu Tutma Nedenleri, Çeşitli Ürün Stokta Bulunurluk Ölçütleri, Belirsizlik Ortamında Envanter Politikası
8. Hafta: Tekrar
9. Hafta: Ara Sınav
10. Hafta: Gazeteci Çocuk Modeli ve Türevleri
11. Hafta: Bir Sipariş Politikasına İlişkin Ürün Stokta Bulunurluk Düzeylerinin Hesaplanması, İstenen Ürün Stokta Bulunurluk Düzeyi İçin Gerekli Güven Stoğu ve Sipariş Noktasının Hesaplanması
12. Hafta: Tedarik Süresindeki Belirsizliklerin ve Ürünleri Topluca Merkezi Depoda Tutmanın Güven Stoğuna Etkilerinin İncelenmesi
13. Hafta: Deterministik ve Değişken Talep (Devam): Dinamik Parti Büyüklüğü Problemi - Bir Dinamik Programlama Algoritması
14. Hafta: Deterministik ve Değişken Talep (Devam): Dinamik Parti Büyüklüğü Problemi – Wagner-Whitin Algoritması ve Silver Meal Sezgisel Yöntemi
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi basarıyla tamamlayan öğrenci:
1. Envanter tutmanın faydalarını ve sakıncalarını sayabilecek ve envanter modellerini sınıflandırabilecek,
2. Talebin deterministik durağan ve deterministik değişken olduğu durumlarda, en iyi envanter politikasını belirlemek için uygun sayısal yöntemleri kullanabilecek,
3. Periyodik ve sürekli gözetimli envanter politikası çeşitlerini tanımlayabilecek,
4. Gazeteci çocuk modeli ve türevlerini çözebilecek. Stokastik talep varlığında, güvenlik stoğu ve ürün stokta bulunurluk düzeyini belirleyebilecek ve stokastik talep varlığında, en iyi envanter politikasını belirlemek için uygun sayısal yöntemleri kullanabilecek,
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Winston, W.L., Operations Research: Applications and Algorithms, Thompson Learning, 4th edition, 2004.
2. Nahmias, S., “Production and Operations Analysis”, 6. Baskı, McGraw-Hill Companies, 2008.
3. Chopra, S., Meindl, P., “Supply Chain Management: Strategy,
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Envanter Yönetimine Giriş: Envanter Tutma Nedenleri, Envanter Yönetiminde Dikkate Alınan Maliyetler, Envanter Modellerinin Sınıflandırılması
2 Deterministik ve Değişken Talep: Toplu Üretim Planlama Problemi – Elde Bulundurma ve Bulundurmama Koşullarında Doğrusal Programlama Modelinin Kurulması ve Excel Solver ve GAMS ile Sayısal Uygulama
3 Deterministik ve Değişken Talep: Toplu Üretim Planlama Problemi – Sipariş Verme Maliyeti Altında Doğrusal Programlama Modelinin Kurulması ve Excel Solver ve GAMS ile Sayısal Uygulama
4 Deterministik ve Durağan Talep, Tek Ürün Durumu: Ekonomik Sipariş (EOQ) ve Ekonomik Üretim (EPQ) Modelleri, Modellere İlişkin Duyarlılık Analizi
5 Deterministik ve Durağan Talep, Tek Ürün Durumu (Devam): Pozitif Tedarik Süre ve Miktar İndirimleri Durumunda EOQ Analizi
6 Deterministik ve Durağan Talep, Çok Ürün Durumu: Çok Ürün Durumuna Adapte Edilmiş EOQ-Tabanlı Çeşitli Sipariş Stratejilerinin Değerlendirilmesi
7 Stokastik Envanter Modellerine Giriş: Güven Stoğu Tutma Nedenleri, Çeşitli Ürün Stokta Bulunurluk Ölçütleri, Belirsizlik Ortamında Envanter Politikası
8 Tekrar
9 Ara Sınav
10 Gazeteci Çocuk Modeli ve Türevleri
11 Bir Sipariş Politikasına İlişkin Ürün Stokta Bulunurluk Düzeylerinin Hesaplanması, İstenen Ürün Stokta Bulunurluk Düzeyi İçin Gerekli Güven Stoğu ve Sipariş Noktasının Hesaplanması
12 Tedarik Süresindeki Belirsizliklerin ve Ürünleri Topluca Merkezi Depoda Tutmanın Güven Stoğuna Etkilerinin İncelenmesi
13 Deterministik ve Değişken Talep (Devam): Dinamik Parti Büyüklüğü Problemi - Bir Dinamik Programlama Algoritması
14 Deterministik ve Değişken Talep (Devam): Dinamik Parti Büyüklüğü Problemi – Wagner-Whitin Algoritması ve Silver Meal Sezgisel Yöntemi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top