Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Teknik Resim(ING144)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ING144 Teknik Resim 2 1 1 0 1,5 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Mehmet Hakan AKYÜZ mhakyuz@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı i) öğrenciyi teknik iletişim dili olan teknik çizimin kurallarının büyük çoğunluğuna hâkim kılmak, ii) öğrenciye 3 boyutlu uzayda cisimlerin hareketlerini, görünüşlerini zihinlerinde canlandırma yeteneği kazandırmak ve iii) öğrencilerin edindikleri teknik resim becerilerini bilgisayar ortamında kolaylıkla kullanabilmelerini sağlamaktır. Kazanılan bu beceriler sayesinde cisimlerin görünüşleri ve kesitleri çizilebilecektir. Ayrıca derste kullanımı öğretilen ve bir bilgisayar destekli tasarım programı olan AutoCAD sayesinde öğrenciler meslek hayatlarında karşılarına gelebilecek tasarım ya da çizim problemlerine hızlı cevap verebileceklerdir.
İçerik 1.Hafta: Tanıtım: Çizim Takımları, Norm Yazı
2.Hafta: AutoCAD Tanıtım: Giriş, Line komutu.
3.Hafta: Çizim Komutları, Uygulama.
4.Hafta: Düzenleme Komutları, Uygulama.
5.Hafta: Görünüşler; Uygulama.
6.Hafta: Tabakalar, Uygulama.
7.Hafta: Ölçülendirme: Ölçülendirme Komutları, Yazı Yazma Komutları.
8.Hafta: Ara Sınav
9.Hafta: Kesit Alımı: Tam Kesit, Tarama Komutları.
10.Hafta: Kesit Alımı: Yarı Kesit, Uygulama.
11.Hafta: Kesit Alımı: Kısmi Kesit, Uygulama.
12.Hafta: Kesit Alımı: Kademeli Kesit, Uygulama.
13.Hafta: Kesit Alımı: Döndürülmüş Kesit, Uygulama.
14. Hafta: Perspektif Resim.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
1. Temel teknik çizim diline hakim olabilir.
2. 3 boyutlu cisimlerin görünüşlerini çizerek çizimler üzerinde ölçülendirme yapabilir.
3. Verilen cisimlerin iç kısımlarının nasıl görüleceğini tanımlayıp çizebilir ve kesit görünüşlerin çeşitlerini sıralayabilir.
4. AutoCAD programını kullanarak 3 boyutlu düşünebilme yeteneğini bilgisayar ortamına aktarıp teknik çizim yapabilir.
Öğretim Yöntemleri Sözlü anlatım
Uygulama
Kaynaklar 1. Aslan, R., Tolga, A.Ç., “Bilgisayarla Teknik Resim Autocad”, İstanbul, 2003.
2. Ders notları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tanıtım: Çizim Takımları, Norm Yazı
2 AutoCAD Tanıtım: Giriş, Line komutu
3 Çizim Komutları, Uygulama
4 Düzenleme Komutları, Uygulama
5 Görünüşler, Uygulama
6 Tabakalar, Uygulama
7 Ölçülendirme: Ölçülendirme Komutları, Yazı Yazma Komutları
8 Ara Sınav
9 Kesit Alımı: Tam Kesit, Tarama Komutları
10 Kesit Alımı: Yarı Kesit, Uygulama
11 Kesit Alımı: Kısmi Kesit, Uygulama
12 Kesit Alımı: Kademeli Kesit, Uygulama
13 Kesit Alımı: Döndürülmüş Kesit, Uygulama
14 Perspektif Resim, Uygulama
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 12 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 10 30
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 10
Toplam 12 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi X
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi X
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi
12 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci
14 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi X
15 Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 1 13
Ödevler 10 2 20
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 16 16
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 87
Toplam İş Yükü / 25 3,48
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top