İşletme Yüksek Lisans Programı

Uluslararası Pazarlama(G449)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G449 Uluslararası Pazarlama 2 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Ulun AKTURAN uakturan@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Günümüzde teknolojik değişim ve gelişimlerin temelinde işletmeler küresel bir rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürmeye ve var olmaya çalışmaktadır. Bu ders uluslararası pazarlama yönetiminin temel kavramlarını, teorilerini, ilke ve stratejilerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
İçerik Bu dersin amacı uluslararası pazarlama yönetiminin temel ilkelerini ve stratejilerini öğretmektir. Bu kapsamda öğrencilerin küresel çevre unsurlarını anlaması ve analiz etmesi, pazara giriş stratejileri geliştirebilmesi ve uluslararası pazarlara yönelik olarak pazarlama karması unsurlarını analiz ederek politika ve stratejileri planlayabilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Uluslararası pazarlama yönetiminin teorik temellerini ve mekanizmalarını anlayabilmelidir.
2. Uluslararası pazarlama yönetimine ilişkin gelişmeleri yorumlayabilmelidir.
3. Uluslararası pazarlama karmasına ilişkin uygulamaları değerlendirebilmelidir.
4. Uluslararası pazarlamaya ilişkin ilke ve uygulamaları tanımlayabilmelidir.
5. Uluslararası pazarlama uygulamalarını akademik temeller çerçevesinde yorumlayabilmelidir.
Öğretim Yöntemleri Ders teorik anlatımlar, örnekler üzerinden sınıf tartışmaları ile yürütülecektir. Ders kapsamında bir ara sınav, bir proje sunumu ve bir final sınavı yapılacaktır. Her bir öğrenci tarafından uluslararası pazarlama yönetimine ilişkin bir pazarlama planının oluşturulması ve sunulması beklenmektedir. Dönem içi çalışmaları ve dönem sonu sınavının başarı notuna etkileri izlencenin sonundaki tabloda verilmiştir.
Kaynaklar Masaaki Kotabe ve Kristiaan Helsen, “Global Marketing Management”, 4th edition, USA: John Wiley and Sons Inc.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Küreselleşme
2 Küreselleşme
3 Ekonomik Çevre Finansal Çevre
4 Kültürel Çevre Yasal ve Politik Çevre
5 Küresel Pazarlama Araştırması Küresel Bölümlendirme ve Konumlandırma
6 Küresel Pazarlama Stratejileri
7 Pazara Giriş Stratejileri
8 Arasınav
9 Ürün Geliştirme
10 Fiyatlandırma
11 Satış
12 İletişim Dağıtım
13 İthalat ve İhracat
14 Proje sunumu
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 40
Toplam 1 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Sunum 1 30
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Bu programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci, İşletmenin üretim, pazarlama, muhasebe/finansman, yönetim ve örgütsel davranış gibi farklı alanlarına ilişkin kavram ve teorilerine hakim olabilmeli ve bu alanlar arasındaki etkileşimi anlamak için bütüncül bakabilmelidir. X
2 İşletmelerin farklı fonksiyonları (muhasebe/finansman, pazarlama, insan kaynakları, yönetim) açısından işleyişini anlayabilmeli ve bu konularda hipotezler oluşturarak araştırma önerileri geliştirebilmelidir. X
3 İş dünyasındaki değişimleri saptamak, sorunları teşhis etmek ve bunlara çözüm üretebilmek için araştırma ve incelemeler yapabilmelidir. X
4 Kantitatif ve kalitatif araştırma metodolojisine hakim olabilmelidir. X
5 İstatistiksel analizler yaparak sonuçları yorumlayabilmelidir. X
6 Bilimsel çalışmaları (bildiri sunmak, makale yazmak) gerçekleştirmek için gerekli temele sahip olabilmelidir. X
7 Kültür karşılaştırmalı çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla en az bir yabancı dile bilimsel yayın yapacak düzeyde hakim olmalıdır. X
8 Bilim dünyasındaki değişimlere uyum sağlayabilmek için mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleyebilmelidir. X
9 Yürüttüğü araştırma ve incelemelerde takım çalışması yapabilmeli ve takım içindeki bilgi akışına gerekli katkıyı sağlayabilmelidir. X
10 İşletme ve yönetime ilişkin bütüncül bir bakış kazanarak işletmenin belirli bir alanında uzmanlaşmayı sağlayacak tez çalışması yapabilmelidir. X
11 İşletme ve yönetime ilişkin bütüncül bir bakış kazanarak işletmenin belirli bir alanında uzmanlaşmayı sağlayacak tez çalışması yapabilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 6 78
Sunum 1 14 14
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 20 1 20
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 21 21
Toplam İş Yükü 175
Toplam İş Yükü / 25 7,00
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top