Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Alternatif ve Aktivist Medya(COM 524)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM 524 Alternatif ve Aktivist Medya 2 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Ceren SÖZERİ cerensozeri@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı alternatif ve aktivist medyanın teorik alt yapısını, tarihsel arka planını, etik boyutlarını analiz etmek, aralarındaki giderek belirsizleşen sınırları tartışmaya açmak, biçim ve içerik olarak yaratıcı formları keşfetmek, sosyal hareketler ve teknolojiyle birlikte gelişen etnik, dini, insan hakları, muhalefet odaklı alt kültür örneklerini kamusal alan ve başta ekonomi politik olmak üzere eleştirel kuramlar çerçevesinde incelemektir.
İçerik Öğrencilerin ders dönemi süresinde ders için seçilmiş dört makaleye ilişkin yazacağı cevap makaleleri (response papers) ara sınav yerine geçer. Ayrıca her öğrenci alan araştırması kapsamında seçtiği bir konu üzerine bir araştırma makalesi yazar.

Çalışma makaleleri dönem gözetmeksizin kapalı bir grupta derse katılanların erişimine ve katkı sunmasına olanak verecek şekilde paylaşılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci

- Alternatif ve aktivist medyanın ortaya çıkma nedenlerini
- Alternatif ve aktivist medyaya farklı teorik yaklaşımları
- Alternatif ve aktivist medya arasındaki sınırları
- Alternatif ve aktivist medyanın siyasi, kültürel ve ekonomik boyutlarını tartışır.
- Alternatif ve aktivist medya örneklerini inceler ve özgün bir alan araştırması ile çalışma makalesine (working paper) dönüştürür.
Öğretim Yöntemleri Konferans
Kaynaklar Atkinson, Joshua D. (2015) Alternatif Medya ve Direniş Siyaseti: Bir İletişim Perspektifi, (çev) Gamze Önem ve Aslınur Akdeniz, İstanbul: Epsilon Yayınevi

Atton, Chris (2002) Alternative Media, London: Sage Publication

Bailey, Olga G. et al (2007), Understanding Alternative Media, Open University Press

Coyer Kate et al. (2007), The Alternative Media Handbook, Routledge

Ceyhan, Çağdaş (2008), “Anaakım Medyaya Karşı Alternatif Medya: Alternatşf Gazeteler Olarak Ahali ve Mülksüzler”, Anadolu Üniversitesi SBE Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi

Çelenk, Sevilay (2008) Başka Bir İletişim Mümkün, IPS İletişim Vakfı

Dijk, Jan Van (2012) Ağ Toplumu, (çev) Özlem Sakin, İstanbul: Epsilon Yayınevi

Downing, John D.H. (2017) Radikal Medya: İsyancıların İletişimi ve Toplumsal Hareketler, (çev) Ülkü Doğanay vd., Ankara: İmge Yayınevi

Freire, Paulo (2017) Ezilenlerin Pedagojisi, (çev) Dilek Hattatoğlu ve Erol Özbek, İstanbul: Ayrıntı Yayınları

Fuchs, Christian (2014) Dijital Emek ve Karl Marx, (çev)Tahir Emre Kalaycı ve Senem Oğuz, Ankara: NoteBene Yayınları

Güney, Serhat (2009) Tüm Yönleriyle Topluluk Radyoları, İstanbul, Punto Yayınları

İnceoğlu, Yasemin & Çoban, Savaş (der.) (2015) İnternet ve Sokak, İstanbul: Ayrıntı Yayınları

İnceoğlu, Yasemin & Çoban, Savaş (der.) (2014) Azınlıklar, Ötekiler ve Medya, İstanbul: Ayrıntı Yayınları

Kang, Jaeho (2015) Walter Benjamin ve Medya, (çev) Deniz Gedizlioğlu, İstanbul: Epsilon Yayınevi

Köksalan, Emre (2010), Alternatif Televizyon: Olanaklar ve Uygulamalar, Punto Yayınları

Langlois, Andrea & Dubois, Frédéric (der) (2015) Otonom Medya: Direniş ve Muhalefeti Canlandırmak, (çev) Gülüm Şener, İstanbul: Epsilon Yayınevi


Lievrouw, Leah A. (2011) Alternative and Activist New Media, Cambridge: Polity Press

Marcus, Greil (2013) Ruj Lekesi: Yirminci Yüzyılın Gizli Tarihi, İstanbul: Ayrıntı Yayınları

Platon Sarah – Mark Deuze (2003), “Indymedia Journalism A radical way of making, selecting and sharing news?”, Journalism, Vol. 4(3): 336–355

Waltz, Mitzi (2005), Alternative and Aktivist Media, Edinburgh University Press

Yanıkkaya, Berrin & Çoban Barış (der.) (2014) Kendi Medyanı Yarat / Alternatif Medya-Kavramlar-Tartışmalar-Örnekler Cilt:1-2, İstanbul: Kalkedon Yayınları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş, İletişim Kuramları İçinde Alternatif Medya
2 Alternatif ve Aktivist Medya Tanımları
3 Alternatif Medyaya Dört Yaklaşım
4 Yeni Aktivist Medya – Sosyal Hareketler- Kültür Bozumu
5 Otonom Medya, DIY, Katılım Kültürü
6 Alternatif ve Aktivist Medyanın Estetiği, Direniş Performansı
7 Alternatif ve Aktivist Medya Arasındaki Sınırlar, Etik Tartışmalar
8 Cevap Makaleleri Değerlendirme
9 Alternatif Medya Örnekleri: Etnik ve Dini Azınlıklar
10 Alternatif Gazetecilik: Yurttaş Gazeteciliği Örnekleri
11 Aktivizm ve Muhalefet Kültürü
12 Alternatif ve Aktivist Medyanın Sürdürülebilirliği
13 Alan Araştırmaları Sunumu ve Tartışma
14 Alan Araştırmaları Sunumu ve Tartışma
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 30
Sunum 1 10
Proje 1 50
Diğer 1 10
Toplam 4 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Dünyada, ülkesinde ve çevresindeki olayları bilir ve aralarındaki ilişkileri kavrar. X
2 Medyada ve iletişim teknolojilerindeki yenilikleri ve gelişmeleri izler. X
3 Medya ve iletişim alanlarında araştırma ve çalışma yapmak için gerekli kuram, yöntem ve uygulamaları bilir. X
4 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır. X
5 Olay ve olguları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir. X
6 Medya ve iletişim alanında etik değerleri; kamu yararına, insan ve birey haklarına saygıyı edinir ve savunur. X
7 Toplumların ve kültürlerin farklılıklarını anlama duyarlılığı edinir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top