Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Enformasyon Toplumu(COM 508)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM 508 Enformasyon Toplumu 2 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Nazlı AYTUNA nazli.aytuna@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders temelde teknolojik gelişmelerin yarattığı toplumsal değişimin farklı kuramsal yaklaşımlarla tartışılmasını amaçlamaktadır. Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknoljilerindeki gelişmelerin ortaya koyduğu yeni toplum düzeni kritik bir perspektifle değerlendirilecek ve dijital dönüşüm süreci tartışılacaktır.
İçerik Temel kavramlar: Enformasyon ve Teknoloji kavramları - Enformasyon toplumunun temel bileşenleri

Sanayi Toplumundan enformasyon toplumuna geçiş (Daniel Bell)

Ağ toplumu ve internet kültürünün öğeleri (Manuel Castells),

Toplumsal Dönüşüm (Anthony Giddens)

Yeni Sosyal Hareketler (Alain Touraine)

Gerçekliğin yeniden inşası (Jean Baudrillard)

Tarihsel perspektifle enformasyon toplumunun aşamaları

Teknolojik Belirlenimcilik ve eleştirel yaklaşımlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları Enformasyon toplumunun öğelerini tanımlar;

Enformasyon/ Bilgi toplumu üzerine geliştirilen temel kuramsal yaklaşımları bilir.

Tenolojik Belirlenimcilik sorgulamalarını yorumlar;

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı yeni sosyal düzeni analiz eder;

Dijital Dönüşüm kavramını bilir ve yorumlar

Yeni iletişim ortamları aracılığıyla sosyal gerçeğin yeniden oluşturulması süreçlerini sorgular;
Öğretim Yöntemleri Anlatım, küçük grup tartışması, örnek olay incelemesi, sunum
Kaynaklar BAUDRILLARD J. 1981, Simulacres et simulation, Paris, Galilée.

BELL, D. 1999, Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting , Basic Boks: New York.?
CASTELLS M., 1998, 1998, 1999, L’ère de l’information, Tome 1 : La société en réseaux, Tome 2 : Le pouvoir de l’identité, Tome 3 : Fin de millénaire, Paris, Fayard.

GIDDENS A. (2010), Modernite ve Bireysel Kimlik : Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum, Çev. Tatlıcan Ü. Say yayınevi.

GARNHAM N., 2000,  La théorie de la société de l’information en tant qu’idéologie : une critique, Réseaux, vol. 18, n° 101, pp. 53-91.

GUILLAUME M. 2000, L’empire des réseaux, Paris, Descartes et Cie.
?KUMAR K. 1995. The information society. In From Post-Industrial to Post-Modern Society: NewTheories of the Contemporary World, London: Blackwell pp. 6-35.

LÉVY P. 1995, Qu’est-ce que le virtuel ?, Paris, La Découverte. ?

MATTELART A. 2001, Histoire de la société de l’information, Paris, La Découverte.

MUSSO P. 1997, Télécommunications et philosophie des réseaux : la postérité paradoxale de Saint-Simon, Presses Universitaires de France, Paris.
NEVEU É., 1994, Une société de communication ?, Paris, Montchrétien.

ROBINS K., WEBSTER F.1999,. The long history of the information revolution. In Times of the Technoculture, London:
Routledge, pp. 89-110.

WEBSTER, Frank, and Raimo Blom, eds. The information society reader. Psychology Press, 2004.

TOURAİNE , A. (2014). Critique de la modernité. Fayard.

SFEZ L. 2002, Technique et ideologie: un enjeu de pouvoir, Editions du Seuil, Paris.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Enformasyon toplumunun temel öğeleri
2 Sanayi Toplumundan enformasyon toplumuna geçiş I(Daniel Bell)
3 Sanayi Toplumundan Enformasyon toplumuna geçiş II (Daniel Bell)
4 Ağ toplumunun Yükselişi ( Manuel Castells) I
5 Ağ toplumunun Yükselişi ( Manuel Castells) I
6 Telekomunikasyon ve Ağ felsefesi: Saint-Simon felsefesinin yeni açılımları
7 ders değerlendirmesi - vize sınavı
8 Tüketim Toplumu (Jean Baudrillard)
9 Sanal Gerçeklik (Jean Baudrillard)
10 Modernliğin Sonuçları ( Anthony Giddens)
11 Sosyal Medya Devrimi’nin düşündürdükleri
12 Genel değerlendirme ve öğrenci sunumları
13 Genel değerlendirme ve öğrenci sunumları
14 Genel değerlendirme ve öğrenci sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top