Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Toplumsal Değişim İletişim ve Medya(COM 506)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM 506 Toplumsal Değişim İletişim ve Medya 2 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) GÜLSÜN GÜVENLİ gguvenli@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, farklı toplumsal değişim kuramları çerçevesinde iletişim, kültür ve medyanın dönüşümünu, aynı zamanda da bu ögelerin toplumsal değişimdeki rollerini tarihsel perspektifte incelemektir. Bu bağlamda ekonomik, kültürel, teknolojik, demografik, siyasi gelişmeler ve bunların kültürel ve medyatik pratiklerdeki yansımaları ele alınacaktır.
İçerik
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci,
- Toplumsal değişim kuramları çerçevesinde dünya ve Türkiye tarihini yorumlar;
- Ekonomik, kültürel, demografik, siyasi ve teknolojik gelişmelerin medya ve kültürel pratikler üzerindeki etkisini açıklar;
- İletişim, medya ve kültürel pratikler ile toplumsal değişim arasındaki ilişkiyi açıklar.
- Kültürel ve medyatik pratikler hakkındaki güncel tartışmaları kavrar;
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top