İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yönetim Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar(Mİ508)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
Mİ508 Yönetim Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar 2 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) İdil KAYA ikaya@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yönetim muhasebesinde kullanılan güncel maliyet ve performans ölçüm yöntemlerini incelemek ve tartışmaktır.
İçerik 1. Yönetim Muhasebesine Giriş Temel Kavramlar Ve Finansal Tablolar
2. Finansal Analiz
3. Nakit Akış Analizi
4. Maliyet Sistemleri
5. Maliyet Hacim Kar Analizi
6. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
7. Faaliyet Tabanlı Yönetim
8. Fiyatlama Kararları Ve Maliyet Yönetimi
9. Strateji Balanced Scorecard Ve Stratejik Kârlılık Analizi
10. Balanced Scorecard: Kalite, Zaman Ve Kısıtlar Teorisi
11. Tam Zamanında Üretim ve Dönüşüm Muhasebesi
12. Sermaye Bütçelemesi Ve Maliyet Analizi
13. Performans Ölçümü Ve Teşvikler
14. Yönetim Kontrol Sistemleri Ve Transfer Fiyatlaması
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci,
1. Çağdaş yönetim muhasebesine ilişkin temel kavramları bilmeli ve sentezleyebilmelidir.
2. Faaliyet tabanlı maliyetlendirme, ürün yaşam eğrisi boyunca maliyetlendirme, tam zamanında üretim felsefesine göre maliyetlendirme gibi çağdaş yaklaşımları uygulayabilmeli ve bunlara ilişkin stratejiler geliştirebilmelidir.
3. Kısa vadeli planlama yapabilmeli ve bütçeler düzenleyerek planlananlarla gerçekleşenleri karşılaştırabilmelidir.
4. Kalite maliyetlerini ölçebilmeli ve bunların azaltımına yönelik programlar geliştirebilmelidir.
5. Balanced scorecard yaklaşımını kullanarak finansal performans ölçümü yapabilmeli ve finansal performansı takip edebilmelidir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar-Rüstem Hacırüstemoğlu, Münir Şakrak.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Yönetim Muhasebesine Giriş Temel Kavramlar Ve Finansal Tablolar
2 Finansal Analiz
3 Nakit Akış Analizi
4 Maliyet Sistemleri
5 Maliyet Hacim Kar Analizi
6 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
7 Faaliyet Tabanlı Yönetim
8 Fiyatlama Kararları Ve Maliyet Yönetimi
9 Strateji Balanced Scorecard Ve Stratejik Kârlılık Analizi
10 Balanced Scorecard: Kalite, Zaman Ve Kısıtlar Teorisi
11 Tam Zamanında Üretim ve Dönüşüm Muhasebesi
12 Sermaye Bütçelemesi Ve Maliyet Analizi
13 Performans Ölçümü Ve Teşvikler
14 Yönetim Kontrol Sistemleri Ve Transfer Fiyatlaması
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top