Felsefe Yüksek Lisans Programı

Simondon Felsefesinde Bireyleşme(PHIL 520)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
PHIL 520 Simondon Felsefesinde Bireyleşme 2 3 0 0 3 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) ERİNÇ ASLANBOĞA erincatcat@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı L’objectif de ce cours est d’aborder la notion et les processus d’individuation sous différents aspects, de réfléchir sur les rapports philosophiques entre l’être et le devenir, l’individuation et la connaissance, la matière et la vie, l’homme et l’animal, le psychique et le collectif à partir des textes de Gilbert Simondon.
İçerik Le problème de l’individuation physique, biologique, psychique et collective dans la philosophie de Gilbert Simondon.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri Lecture, analyse et écriture des textes philosophiques
Kaynaklar G.Simondon, L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, Grenoble, Million, 2005.
G.Simondon, Deux leçons sur l'animal et l'homme, Paris, Ellipses, 2004.
G. Deleuze, « Simondon, L’individu et sa genèse psycho biologique », in L’ile déserte, Paris, Minuit, 2002.
M. Combes, Simondon, Une philosophie du transindividuel, Paris, Dittmar, 2013
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Introduction aux problèmes et aux notions de Gilbert Simondon : Individu, individuation, ontogenèse, le problème de l’être et de devenir.
2 L’individuation physique : la matière et la forme
3 L’individuation physique : critique de l’hylémorphisme et de substantialisme
4 L’individuation biologique I : la vie
5 L’individuation biologique II: la vie
6 L’individuation vitale et psychique I: l'animal et l'homme
7 L’individuation vitale et psychique II: l'animal et l'homme
8 L’individuation de la connaissance
9 Le problème et l’invention
10 L’individuation psychique et collective I : la perception, l’émotion, la signification
11 L’individuation psychique et collective II : le psychisme, le sujet, le transindividuel
12 L’individuation psychique et collective III : angoisse, affection, émotion
13 Les fondements du transindividuel
14 Ethique et politique chez Simondon
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 2 60
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Felsefe okumaları ve felsefi metin yazma konusunda yeterlilik kazanır. Felsefe tarihi ve sistematik felsefe alanında derinlikli ve bütünlüklü araştırma yapma yetisini ve felsefi metin yazımına dair yeterliliklerini geliştirir. Farklı felsefi yaklaşımlar arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapabilir. X
2 Belirli bir felsefi konuyu, o konuyu belirleyen felsefi bağlam içerisinde ele alma ve inceleme yetisini kazanır. X
3 Yaptığı felsefi çalışmalarda farklı kavramsal yapıları (epistemolojik, metafizik, etik, vs) kullanıma sokabilir. X
4 Çalıştığı felsefi alanı ilgilendiren kavramlar ve fikirlerle ilgili tarihsel bir araştırma yapabilir, çalıştığı felsefi konunun tarihçesini ortaya koyabilir. X
5 Akıl yürütme ve felsefi analiz yapmada yetkinleşir. X
6 Kütüphane kaynaklarını ve online kaynakları araştırmalarında kullanma yetisine sahiptir. Çalışma alanını ilgilendiren makale ve kitapları incelemeyi ve kullanıma sokmayı bilir. Birincil ve ikincil metinler arasında ayrım yaparak çalışır. X
7 Derinlikli argümanları ve kavramları yazılı ve sözlü olarak rahatlıkla ifade edebilir ve aktarabilir. Tartışmalar içinde asli konuyu netlikle tespit edip, ifade edebilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 2 30 60
Ödevler 2 30 60
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Diğer 2 10 20
Toplam İş Yükü 197
Toplam İş Yükü / 25 7,88
Dersin AKTS Kredisi 8
Scroll to Top