İşletme Doktora Programı

Stratejik Yönetim Muhasebesi(GE 732)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
GE 732 Stratejik Yönetim Muhasebesi 2 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU rhacirustemoglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yönetim muhasebesinde kullanılan güncel maliyet ve performans ölçüm yöntemleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek
İçerik Geleneksel Maliyet Yöntemleri
Geleneksel Performans Ölçüm Yöntemleri
Çağdaş Maliyet Yöntemlerine Giriş
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
Faaliyet Tabanlı Yönetim
Faaliyet Tabanlı Bütçeleme
Hedef Maliyetleme ve Fiyatlandırma Kararları
Tam Zamanında Üretim
Kısıtlar Teorisi
Kalite Maliyetleri
Müşteri Odaklı Yönetim ve Yönetim Muhasebesi
Balanced Scorecard ve Performans Ölçümü
Stratejik Yönetim Muhasebesi
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci,
1. Geleneksel maliyet muhasebesi sitemleri ile stratejik maliyet muhasebesi sistemleri arasındaki farklılıkları bilmeli ve sentezleyebilmelidir.
2. Bir işletmede stratejik yönetim muhasebesi kapsamında ihtiyaç duyulan yönetim raporlarını hazırlayabilmeli ve analiz edebilmelidir.
3. Faaliyet tabanlı maliyetleme ve faaliyet tabanlı yönetim yaklaşımlarını kullanarak bir işletmenin maliyetlerini hesaplayabilmelidir.
4. Tam zamanında üretim sistemlerinin yönetim muhasebesi üzerindeki etkilerini tartışabilmelidir.
5. Balanced scorecard yaklaşımını kullanarak bir işletmenin finansal performansını değerlendirebilmeli ve işletmelerde bu performans sistemlerini kurabilmelidir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar * Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar-Rüstem Hacırüstemoğlu, Münir Şakrak.
** Cost Management: A Strategic Emphasis-Edward Blocher, David E. Stout, Gary Cokins, Kung Chen.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top