Pazarlama İletişimi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Reklam ve Kampanya Analizleri(CO-E 541)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CO-E 541 Reklam ve Kampanya Analizleri 2 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Halime YÜCEL BOURSE hbyucel@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere reklam konusunda temel bilgileri vermek ve vaka analizleriyle reklam kampanyalarının çeşitli açılardan nasıl analiz edilebileceği konusunda bilgi kazandırmaktır.
İçerik Reklamın tanımı, reklamla ilgili kurumlar, reklamın işleyiş süreci
Başarılı bir reklam kampanyasının ilkeleri
Reklam kampanyaları analizinde farklı yöntemler
Vaka analizi
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu derste öğrenciler bir reklam kampanyasının nasıl ve hangi bakış açılarına göre değerlendilebileceği konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
Öğretim Yöntemleri anlatım
tartışma
öğrencilerin sunumu
Kaynaklar Ders notları, reklam filmleri ve dokümanları
Paul Rutherford,. Yeni İkonalar, Çev.Mustafa K. Gerçeker, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1996.
Judith Williamson. Reklamların Dili: Reklamlarda Anlam ve İdeoloji, Çev: Ahmet Fethi, Ankara, Ütopya Yayınevi, 2001.
John Tomlinson. Kültürel Emperyalizm, Çev. Emrehan Zeybekoğlu, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1999.
Zeybekoğlu, İstanbul, Ayrıntı 1999
Varda Langholz Leymore, Hidden Myth: Structure&Symbolizm in Advertising, New York, Basic Books Inc., 1975.
Nicolas Riou, Pub Fiction: Société Postmoderne et Nouvelles
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top