Felsefe Doktora Programı

Çağdaş Dil Felsefesi Problemleri(PHIL 728)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
PHIL 728 Çağdaş Dil Felsefesi Problemleri 2 3 0 0 3 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) Selami Atakan ALTINÖRS aaltinors@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çağdaş dil felsefesinin başlıca nosyonları ve problemleri hakkında öğrenciye temel bir kavrayış kazandırmak. “Anlam”, “referans”, “özel adlar”, “belirli betimlemeler”, “dil oyunları”, “söz edimleri” gibi nosyonları öğretmek. Dil ve anlam konusundaki başlıca çağdaş felsefî teorileri tanıtmak.
İçerik Frege'den Chomsky'ye çağdaş dil felsefesi yaklaşımları.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Çağdaş dil teorileri hakkında felsefî donanım.
2.Anlam ve referans probleminin kapsamı hakkında bilgi.
Öğretim Yöntemleri Yüzyüze
Kaynaklar Jean-Gérard Rossi: Philosophie analytique.
Bertrand Russell, Signification et Vérité.
Gottlob Frege, "Fonction et concept".
Alfred Ayer, Langage, vérité et logique.
Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus.
________________, Investigations philosophiques.
John L. Austin, Quand dire, c'est faire.
John R. Searle, Les actes du langage.
___________, Construction de la réalité sociale.
Noam Chomsky, Le Langage et l'esprit.
Steven Pinker, Instinct du Langage.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Çağdaş dil felsefesine giriş
2 Analitik felsefenin doğuşu
3 Frege: Fonksiyon ve kavram
4 Russell: Belirli betimlemeler
5 Ayer: Mantıkçı pozitivizm
6 Birinci dönem Wittgenstein'da anlam teorisi
7 İkinci dönem Wittgenstein'da dil oyunları
8 Austin ve pragmatiğin doğuşu
9 Searle: Söz edimleri
10 Searle'de toplumsal gerçekliğin inşasında dilin işlevi
11 davranışçı dil teorileri
12 Chomsky'de Kartezyen dil teorisinin yeniden doğuşu
13 Pinker'ın doğuştancı tezi
14 Genel değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Sunum 1 50
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Felsefe programlarında, çeşitli felsefe alanlarında ders verebilir. X
2 Felsefi tema ve problematiklerle ilgili olarak birincil ve ikincil kaynakları kullanarak derinlikli yorumlar yapabilir. X
3 Güncel felsefi tartışmalara katkıda bulunabilir. X
4 Felsefe çalışmaları yönetebilir. X
5 Kendi felsefi çalışmalarını sürdürürken gerekli kaynaklara erişime dair bilgisi tamdır. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum 1 24 24
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Raporlar 1 48 48
Diğer 1 24 24
Toplam İş Yükü 200
Toplam İş Yükü / 25 8,00
Dersin AKTS Kredisi 8
Scroll to Top