Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Enerji Hukuku(EHYL-371)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
EHYL-371 Enerji Hukuku 2 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Çağla TANSUĞ ctansug@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türkiye enerji piyasaları ve bunlara hakim olan hukuki çerçeve hakkında temel bilgilerin aktarılması.
İçerik Ders içeriğine "Konu başlıkları" sekmesinden ulaşılabilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Türkiye enerji piyasaları ve bunlara hakim olan hukuki çerçeve hakkında temel bilgilere sahip olarak, ilgili alanda karşılaşılan hukuki sorunlara çözüm üretmek için kolaylıkla araştırma yapabilir düzeyde olmak.
Öğretim Yöntemleri konu anlatımları - tartışmalar
Kaynaklar Konuyla ilgili tüm yazılı ve elektronik kaynaklar.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 GİRİŞ
2 TEMEL KAVRAMLAR
3 BİR REGÜLASYON KURUMU OLARAK EPDK
4 ELEKTRİK PİYASASI
5 ELEKTRİK PİYASASI
6 ELEKTRİK PİYASASI
7 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ve LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ
8 ARASINAV
9 DOĞALGAZ PİYASASI
10 DOĞALGAZ PİYASASI
11 PETROL ve LPG PİYASASI
12 PETROL ve LPG PİYASASI
13 NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİ
14 GENEL DEĞERLENDİRME
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Ekonomi hukuku alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma, X
2 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme, X
3 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme, X
4 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma, X
5 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, X
6 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme, X
7 Ekonomi hukuku alanındaki teknik hukuk bilgisini sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme, X
8 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, X
9 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme, X
10 Ekonomi hukuku alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim olma. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 3 39
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 13 4 52
Toplam İş Yükü 155
Toplam İş Yükü / 25 6,20
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top