Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Uygulamada Sık Karşılaşılan Sözleşmeler: Özellikle Satım, Kira, Vekâlet, Eser(EHYL-369)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
EHYL-369 Uygulamada Sık Karşılaşılan Sözleşmeler: Özellikle Satım, Kira, Vekâlet, Eser 2 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Mehmet ERDEM mehmeterdemus@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin uygulamada sık karşılaşılan sözleşme türleri ve bunların özellikleri ilgili detaylı hukuki bilgi edinmesini sağlama
İçerik Konu başlıklarında gösterilmiştir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Uygulamada sık karşılaşılan sözleşme türleri ve bunlara ilişkin güncel konular hakkında bilgi edinme
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı ve sunum
Kaynaklar Cevdet Yavuz, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2014.
Cevdet Yavuz, Borçlar Hukuku Özel Hükümler Ders Kitabı, İstanbul 2018.
Aydın Zevkliler, Emre Gökyayla, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara, 2018.
Fikret Eren, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2018.
M. Alper Gümüş, Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Kısa Ders Kitabı), İstanbul, 2018.
M. Alper Gümüş, Borçlar Hukuku Özel Hükümler Cilt 1-2, İstanbul 2013.
Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, İstanbul, 2010.
Fahrettin Aral, Hasan Ayrancı, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara, 2018.
Rona Serozan, Başak Baysal, Kerem Cem Şanlı, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul, 2019.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Satış Sözleşmesinin Özellikleri ve Kurulması
2 Satıcının ve Alıcının Temerrüdü
3 Satılanın Zaptından ve Ayıplarından Dolayı Sorumluluk
4 Satıcının Diğer Yükümlülükleri
5 Kira Sözleşmesinin Özellikleri
6 Kiraya Verenin Borçları
7 Konut ve Çatılı İş Yeri Kiralarının Özellikleri
8 Konut ve Çatılı İş Yeri Kiralarında Tahliye
9 Konut ve Çatılı İş Yeri Kiralarında özelikle arz eden durumlar
10 Eser Sözleşmesinin Özellikleri
11 Yüklenicinin Borçları ve Bunlara Aykırılığın Sonuçları
12 İş Sahibinin Borçları ve Bunlara Aykırılık
13 Vekalet Sözleşmesinin Özellikleri ve Vekilin Özen Borcu
14 Vekalet Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Ortaya Çıkan Sorunlar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 40
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Ekonomi hukuku alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma,
1 Ekonomi hukuku alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma,
2 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme,
2 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme,
3 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme,
3 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme,
4 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma,
4 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma,
5 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme,
5 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme,
6 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme,
6 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme,
7 Ekonomi hukuku alanındaki teknik hukuk bilgisini sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme,
7 Ekonomi hukuku alanındaki teknik hukuk bilgisini sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme,
8 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme,
8 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme,
9 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme,
9 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme,
10 Ekonomi hukuku alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim olma.
10 Ekonomi hukuku alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim olma.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 11 154
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 3 3
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 219
Toplam İş Yükü / 25 8,76
Dersin AKTS Kredisi 9
Scroll to Top