Hukuk Lisans Programı

Uluslararası Vergi Hukuku(HUK458)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK458 Uluslararası Vergi Hukuku 8 2 0 0 2 1
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Balca ÇELENER bcelener@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı çok uluslu kuruluşlar ve bireyler tarafından karşılaşılan uluslararası vergi sorunlarını teknik ve akademik açıdan incelemek, öğrencinin uluslararası vergi hukukunun temel prensiplerini geniş bir alanda uygulayabilme kabiliyetini geliştirmektir.
İçerik 1 Hafta: İkamet ve mukimlik kavramları
2. Hafta: İkamet ve kaynak prensipleri
3 ve 4. Hafta: Türkiye’nin vergilendirme yetkisinin genel esasları
4 ve 5. Hafta: Vergi anlaşmaları
6 ve 7. Hafta Çifte Vergilendirmenin önlenmesi

7 ve 8. Hafta: Vergi cennetleri ve vergi cennetlerini caydırmak için öngörülen uluslar arası girişimler
9. Hafta: Ara Sınav
10. ve 11.Hafta: Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı
11 ve 12. Hafta: Uluslararası kuruluşların vergi cennetlerinin kullanımı ve transfer fiyatlandırması ithamlarına karşı kendilerini savunma yöntemleri
13 ve 14. Hafta: Dijital vergilendirme
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci:
-İkamet ve kaynak prensiplerinin bir ülkenin birey ve kurumları vergilendirme yetkisini ne şekilde etkilediğini anlayacak
-Devletlerin vergi matrahlarını uluslararası vergiden kaçınmaya karşı koruyabilmek için sahip oldukları araçları analiz edebilecek ve eleştirebilecek
-Uluslarüstü kuruluşların sınır ötesi vergilendirme sorunlarının ele alınması için geliştirdikleri yöntemleri değerlendirebilecektir
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar - Précis de fiscalité internationale/ Bernard Castagnède
-Droit fiscal international / Gilbert Tixier,
-Electronic commerce and international taxation / Richard L. Doernberg, Luc Hinnekens
-Corporate residence and international taxation / Robert Couzin
-Paradis fiscaux et opérations internationales: pays et zones à fiscalité privilégiée, mesures anti-évasion / [éd. par les] Francis Lefebvre
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top