Pazarlama ve Lojistik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Pazarlama İlkeleri(ML513)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ML513 Pazarlama İlkeleri 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Ulun AKTURAN uakturan@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders pazarlamanın temel ilkelerini ve stratejilerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
İçerik 1. Hafta: Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi ve pazarlama Tanımı

2. Hafta: Pazarlamada Yeni Kavramlar

3. Hafta: Pazarlamada Yeni Kavramlar

4. Hafta: Pazarlamanın Yeri ve Önemi

5. Hafta: Tüketicinin Önemi

6. Hafta: Tüketicinin Önemi

7. Hafta: Ara Sınav

8. Hafta: Pazar Kavramı ve Pazar Bölümlendirme

9. Hafta: Pazarlama Çevresi

10. Hafta: Pazarlama Bilgi Sistemi

11. Hafta: Pazarlama Araştırması

12. Hafta: Pazarlama Planlaması

13. Hafta: Pazarlama Stratejileri

14. Hafta: Pazarlama Stratejileri
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Pazarlamaya ilişkin kavram ve olguları tanımlayabilmeli ve sentezleyebilmelidir.
2. Temel pazarlama bileşenlerini analiz edebilmelidir.
3. Pazar çevresini analiz edebilmeli ve pazarlama yönetimi ve fırsatlarına ilişkin çıkarımlar yapabilmelidir.
4. Bir işletmenin pazarlama faaliyetlerini tanımlayabilmeli ve pazarlama programlarını oluşturabilmelidir.
5. Pazarlama alanındaki güncel gelişmeleri takip etmeli bu bilgileri yeni stratejiler oluşturmada kullanabilmelidir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Principles of Marketing, Philip Kotler & Gary Armstrong
Marketing, Jean Pierrre Helfer, Jacques Orsoni
Le Marketing Fondements et Pratique, Pierre-Louis Dubois, Alain Jolibert
Pazarlama İlkeleri, Mehmet Karafakioğlu
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Pazarlama ve Temel Kavramlar
1 Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi ve pazarlama Tanımı
2 Pazarlamada Yeni Kavramlar
2 Pazarlama ve Temel Kavramlar
3 Stratejik Planlama ve Pazarlama Süreci
3 Pazarlamada Yeni Kavramlar
4 Pazarlamanın Yeri ve Önemii
4 Pazarlama Çevresi
5 Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırmaları
5 Tüketicinin Önemi
6 Tüketicinin Önemi
6 Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırmaları
7 Tüketici Davranışı
7 Ara Sınav
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top