İşletme Yüksek Lisans Programı

Finansal Raporlama Teknikleri(G531)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G531 Finansal Raporlama Teknikleri 1 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Banu DİNCER bdincer@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Finansal raporlama teorisi ve finansal raporlama teknikleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek
İçerik Finansal Raporlama Teorisi
Finansal Raporlamada Farklı Yaklaşımlar
Piyasa Ekonomisinde Finansal Raporlamanın Rolü
Finansal Raporlamada Ölçme Sorunu
Alternatif Ölçme Yaklaşımları
Tanıma ve Finansal Tabloların Niteliksel Özellikleri
Normatif Muhasebe Teorisi
Pozitif Muhasebe Teorisi
Yönetici Menfaatleri Teorisi
Kazanç Yönetimi Teorisi
Raporlama Manipülasyonları
Uluslararası Muhasebe (Finansal Raporlama)
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci,

1. Finansal raporlamaya ilişkin temel kavramları ve farklı ülkelerde uygulanan muhasebe sistemlerini bilmeli ve sentezleyebilmelidir.

2. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu ve nakit akış tablosu düzenleyebilmelidir.

3. Finansal durum ve finansal performans analizi yaparak yönetim raporları hazırlayabilmelidir.

4. Varlıklar ve borçlar finansal durum tablosunda raporlanırken uygulanan kuralları bilmeli ve yorumlayabilmelidir.

5. Gelirler ve giderler kapsamlı gelir tablosunda raporlanırken uygulanan kuralları bilmeli ve yorumlayabilmelidir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar * Accounting Theory-Vernon Kam
** Corporate Financial Reporting: Theory and Practice-Andrew W. Higson
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Finansal Raporlama Teorisi
2 Finansal Raporlama Teorisi
3 Finansal Raporlamada Farklı Yaklaşımlar
4 Piyasa Ekonomisinde Finansal Raporlamanın Rolü
5 Finansal Raporlamada Ölçme Sorunu
6 Alternatif Ölçme Yaklaşımları
7 Tanıma ve Finansal Tabloların Niteliksel Özellikleri
8 Normatif Muhasebe Teorisi
9 Pozitif Muhasebe Teorisi
10 Yönetici Menfaatleri Teorisi
11 Kazanç Yönetimi Teorisi
12 Raporlama Manipülasyonları
13 Uluslararası Muhasebe (Finansal Raporlama)
14 Uluslararası Muhasebe (Finansal Raporlama)
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 1 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Sunum 2 30
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Toplam 3 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Bu programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci, İşletmenin üretim, pazarlama, muhasebe/finansman, yönetim ve örgütsel davranış gibi farklı alanlarına ilişkin kavram ve teorilerine hakim olabilmeli ve bu alanlar arasındaki etkileşimi anlamak için bütüncül bakabilmelidir. X
2 İşletmelerin farklı fonksiyonları (muhasebe/finansman, pazarlama, insan kaynakları, yönetim) açısından işleyişini anlayabilmeli ve bu konularda hipotezler oluşturarak araştırma önerileri geliştirebilmelidir. X
3 İş dünyasındaki değişimleri saptamak, sorunları teşhis etmek ve bunlara çözüm üretebilmek için araştırma ve incelemeler yapabilmelidir. X
4 Kantitatif ve kalitatif araştırma metodolojisine hakim olabilmelidir. X
5 İstatistiksel analizler yaparak sonuçları yorumlayabilmelidir.
6 Bilimsel çalışmaları (bildiri sunmak, makale yazmak) gerçekleştirmek için gerekli temele sahip olabilmelidir. X
7 Kültür karşılaştırmalı çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla en az bir yabancı dile bilimsel yayın yapacak düzeyde hakim olmalıdır. X
8 Bilim dünyasındaki değişimlere uyum sağlayabilmek için mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleyebilmelidir. X
9 Yürüttüğü araştırma ve incelemelerde takım çalışması yapabilmeli ve takım içindeki bilgi akışına gerekli katkıyı sağlayabilmelidir. X
10 İşletme ve yönetime ilişkin bütüncül bir bakış kazanarak işletmenin belirli bir alanında uzmanlaşmayı sağlayacak tez çalışması yapabilmelidir. X
11 İşletme ve yönetime ilişkin bütüncül bir bakış kazanarak işletmenin belirli bir alanında uzmanlaşmayı sağlayacak tez çalışması yapabilmelidir. X
11 İşletme ve yönetime ilişkin bütüncül bir bakış kazanarak işletmenin belirli bir alanında uzmanlaşmayı sağlayacak tez çalışması yapabilmelidir. X
11 İşletme ve yönetime ilişkin bütüncül bir bakış kazanarak işletmenin belirli bir alanında uzmanlaşmayı sağlayacak tez çalışması yapabilmelidir. X
11 İşletme ve yönetime ilişkin bütüncül bir bakış kazanarak işletmenin belirli bir alanında uzmanlaşmayı sağlayacak tez çalışması yapabilmelidir. X
11 İşletme ve yönetime ilişkin bütüncül bir bakış kazanarak işletmenin belirli bir alanında uzmanlaşmayı sağlayacak tez çalışması yapabilmelidir. X
11 İşletme ve yönetime ilişkin bütüncül bir bakış kazanarak işletmenin belirli bir alanında uzmanlaşmayı sağlayacak tez çalışması yapabilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
11 Uzmanlaşma alanında ileri düzeyde ve güncel bilgilerden yola çıkarak özgün bir çalışma gerçekleştirebilmelidir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 2 3 6
Sunum 2 10 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 192
Toplam İş Yükü / 25 7,68
Dersin AKTS Kredisi 8
Scroll to Top