İşletme Yüksek Lisans Programı

Yönetim ve Psikoloji(G524)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G524 Yönetim ve Psikoloji 1 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Zeynep Hatipoğlu zynhatipoglu@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders kapsamında, insanların örgüt içindeki unsurlara ilişkin düşünceleri, hissettikleri ve bunu davranışlarına nasıl aksettirdikleri ile ilgili olarak çalışanların davranışları, kararları, algıları ve duygusal tepkilerini anlamaya odaklanılmaktadır. Bireylerin ve takımların örgüt içinde birbirleriyle ve örgütün dış çevresiyle ilişkileri incelenmektedir.
İçerik Örgütsel Davranış Alanı
Kişilik, Değerler ve Etik
Tutumlar ve İş Tatmini
Algı ve Karar Alma
Gruplar ve Grup Davranışları
İletişim ve Örgütsel İletişim
Örgütsel Değişim ve Stres Yönetimi
Çatışma Yönetimi ve Müzakere
Örgütlerde Güç ve Politika
Örgüt Kültürü ve Kültürün Unsurları
Liderlik ve Güncel Liderlik Yaklaşımları
Güncel Örgütsel Konular: Nepotizm, Presenteeism, Örgütsel Vatandaşlık, Örgütsel Sinizm, Whistleblowing, Mobbing, Psikolojik Sözleşme, Cam Tavan Sendromu, Örgüte Yabancılaşma, Çalışanı Özgürleştirme, Örgütsel Güven, Örgütsel Sessizlik.
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci,
1. İş ortamında insan davranışını açıklayan temel ve çağdaş kavram ve teorilere hakim olabilmelidir.
2. İş ortamında insan davranışına etki eden psikolojik ve sosyo-kültürel faktörleri tanıyabilmelidir.
3. Vakaları öğrenilen kavram ve teoriler ile etki eden faktörler aracılığıyla inceleyebilmelidir.
4. Kavram ve teorileri çerçevesinde yönetsel sorunlara çözüm önerisinde bulunabilmelidir.
5. Yönetsel uygulamalar ve sorunlardan yola çıkarak araştırma önerisi geliştirebilmelidir.
Öğretim Yöntemleri Vaka incelemesi
Kaynaklar McShane, L.S. ve Glinow, M.A.V., (2014), Örgütsel Davranış (Organizational Behavior), Çeviri Editörleri: Günsel, A. ve Bozkurt, S., Nobel Yayınları 2.Baskıdan Çeviri
Robbins S.P., Judge, T. A. (2012), Örgütsel Davranış (Organizational Behaviour), Çeviri Editörü Prof. Dr. İnci Erdem, Nobel Yayınları, 14. Basımdan Çeviri, İstanbul.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top