Hukuk Lisans Programı

İş Hukuku(HUK401)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK401 İş Hukuku 7 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) E.Murat ENGİN mengin@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin iş hukukunun temel kavramları, iş mevzuatı ve yargı içtihatları hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu alandaki hukuki muhakeme yeteneklerini geliştirmeleridir.
İçerik İş hukukunun konusu ve temel kavramları tanıtıldıktan sonra, iş sözleşmesi hukuku üzerinde durulacaktır. Dersin işlenişi sırasında uygulamalı çalışmalar yapılacak ve güncel sorunlar tartışılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler, iş hukukukunun temel kavramlarına hakim olup, tarafların iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini göreceklerdir. İş hukukuna ilişkin yargı içtihatlarının incelenip değerlendirilmesi sonucunda, hukuki muhakeme yeteneklerini geliştirebileceklerdir.
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı, uygulamalı çalışma, karar incelemesi
Kaynaklar Sarper Süzek, İş Hukuku, İstanbul 2017
İş Kanunları
Yargıtay Kararları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İş Hukuku Kavramı
1 İş Hukuku Kavramı
2 Genel Kavramlar
2 Genel Kavramlar
3 Genel Kavramlar
3 Genel Kavramlar
4 İş Sözleşmesi
4 İş Sözleşmesi
5 İşçinin İş Sözleşmesinden Doğan Yükümlülükleri
5 İşçinin İş Sözleşmesinden Doğan Yükümlülükleri
6 İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Yükümlülükleri
6 İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Yükümlülükleri
7 Çalışma Süreleri
7 Çalışma Süreleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top