Hukuk Lisans Programı

Milletlerarası Hukuk I(HUK273)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK273 Milletlerarası Hukuk I 3 3 0 0 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Akif Emre ÖKTEM akifemreoktem@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uluslararası toplum ve onun hukuki örgütlenmesi hakkında temel bilgileri vermek, uluslararası hukukun kaynakları üzerinde durarak, öğrencinin Milletlerarası Hukuk II ile insan hakları hukuku ve Avrupa Birliği hukuku ile ilgili dersler için sağlam bir hukuki temel oluşturmasının sağlanması.
İçerik 1. Ders iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde uluslararası hukukun kaynakları ile uluslararası hukukun tarihi gelişimi incelenmekte, ikinci bölümde ise uluslararası hukukun kişileri ve dolayısıyla devlet, uluslararası örgüt ve gerçek kişilerin uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve borçları ele alınmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin amacı bölümünde belirtilen hedefllerin öğrenci tarafından anlaşılması ve uluslararası topluluğun hukuki örgütleniş ve işleyişinin kavranması.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit international public, 7me ed., L.G.D.J., 2009
2. Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Turhan kitabevi, 2008
3. Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford University Press, 7th edition, 2009

4. Jean Combacau – Serge Sur, Droit international public, 8e ed.Montchrestien, 2008
5. Pierre-Marie Dupuy, Droit international public, 8me ed., Dalloz, 2006
6. Dominique Carreau, Droit International, 10e ed., Pedone, 2009
7. Emmanuel Decaux, Droit International Public, Dalloz, 6me ed. 2008
8. Antonio Casese, International Law, 2e ed. Oxford, 2005
9. Andreas Lowenfeld, International Economic Law, Oxford University Press, 2nd edition, 2008
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Milletlerarası hukuka Giriş. Milletlerarası Hukukun Tarihi
2 Milletlerarası Hukukun kaynakları. Andlaşmalar Hukukuna giriş
3 Andlaşmaların Akdedilişi
4 Andlaşmaların Geçerliliği
5 Andlaşmaların Hukuki Etkileri ve Yorumu
6 Andlaşmaların sonra ermesi
7 Mİlletlerarası Teamül
8 Milletlerarası Teamül (Devam)
9 Milletlerarası Hukukun Diğer Kaynakları
10 Milletlerarası Hukukun Dayanağı. Mİlletlerarası Hukuk -İç Hukuk İlişkileri
11 Milletlerarası hukukun kişileri. Milletlerarası Hukuk açısından Devlet
12 Milletlerarası Hukuk açısından Devlet (devam)
13 Devletlerin Tanınması ve Halefiyeti
14 Milletlerarası Örgütler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top