Pazarlama İletişimi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İş Yönetimi İletişimi(CO-E 652)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CO-E 652 İş Yönetimi İletişimi 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Dilruba ÇATALBAŞ dcatalbas@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere günümüzün küresel, rekabetçi ve çok kültürlü iş dünyasında, işletmelerin kurum içi ve kurum dışı paydaşlarıyla sağlıklı ve etkili bir iletişim süreci yürütebilmesi için gereken temel bilgi ve birikimi kazandırmaktır.
İçerik Bkz. Konu başlıkları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci:
1. İşletmelerde kurum içi ve kurum dışı iletişimin önemini, kullanılan yöntem ve araçları tanır.
2. Küreselleşmenin iş iletişimi süreç, yöntem ve araçlarına olumlu ve olumsuz etkilerini kavrar.
3. E-ekonomi kavramını ve iş iletişimi açısından sonuçlarını değerlendirir.
4. İş yaşamında kültürel değerlerin ve farklılıkların öneminin farkında olur.
5. Çok uluslu/kültürlü işletmelerde kültürlerarası iletişimi zorlaştıran faktörleri ve bunların aşılması için neler yapılabileceğini tanımlar.
6. İnteraktif ve sosyal medyanın özelliklerini ve iş iletişimi amaçları doğrultusunda nasıl kullanılabileceğini değerlendirir.
7. Farklı durumlarda iş iletişimi etiği açısından tartışmalı konuları açıklar ve çözümler.
Öğretim Yöntemleri Konferans, tartışma, sunum, yazılı anlatım
Kaynaklar Kitap:
Judith Dwyer (2006) The Business Communication Handbook, Pearson: Australia, 7th ed.
Courtland L. Bovée and John V. Thill (2005) Business Communication Today, Pearson: USA.
Alison Theaker(2006) Halkla İlişkilerin El Kitabı, 2. baskı, Mediacat Yayınları:İstanbul.

Makale:
Iris I. Varner (2000) The Theoretical Foundation for Intercultural Business Communication: A conceptual Model, The Journal of Business Communication, 37:39-57.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Derse Giriş
2 İş İletişiminin Kapsamı, Yöntemi ve Bileşenleri
3 Küreselleşme ve İş İletişimi
4 Yeni Ekonomi ve İş İletişimi
5 Kültürlerarası İletişim
6 Kültürlerarası Farklılıklar ve İş İletişimi
7 İş İletişimi Etiği
8 Aran Sınav
9 Geleneksel Medya ve İş İletişimi
10 İnternet, Web 2.0 ve İş İletişimi
11 Sosyal Medya ve Yeni Trendler
12 Kriz Durumlarında İş İletişimi
13 İletişim becerileri ve iş iletişimi
14 Genel Değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 10
Toplam 3 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Kurumsal pazarlama stratejileri geliştirirebilir. X
2 Marka yönetim stratejileri üretebilir. X
3 Reklam kampanyalarını eleştirel gözle analiz eder. X
4 Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur. X
5 Kurum kimliği ve kurum imajı konularında bilgi sahibi olur ve aralarındaki ilişkiyi kurabilir. X
6 İletişim alanındaki yenilikçi ve yaratıcı gelişmeleri takip eder. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 12 12
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 92
Toplam İş Yükü / 25 3,68
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top