Pazarlama İletişimi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dijital Medya Yönetimi(CO-E 682)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CO-E 682 Dijital Medya Yönetimi 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Kerem RIZVANOĞLU krizvanoglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Özellikle sayısal ortamlar üzerinden yürütülen pazarlama iletişimi yönetimi süreçlerinde öne çıkan bir unsur olan kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik , ister bir web sitesi olsun, ister bir mobil site veya uygulama olsun herhangi bir dijital mecranın hedef kitle tarafından etkili, verimli ve memnuniyet sağlayacak şekilde kullanılabilmesi ve bu deneyimin bahsi geçen parametreler üzerinden ölçülebilmesidir.
Son dönemde yapılan araştırmalar, web sitelerinde kullanılabilirliği arttırmaya ve kullanıcı deneyimini desteklemeye yönelik iyileştirmelerin, mevcut trafiği arttırmaya yönelik çabalara kıyasla ROI bağlamında çok yüksek oranda bir dönüşüm sağladığını ortaya koymuştur. Bu anlamda özellikle dijital medya profesyonellerinin kullanılabilirlik paradigması ve bu bağlamda etkileşimli medya tasarımı hakkında bilgi sahibi olmaları, söz konusu süreçlerin etkili olarak yönetilmesi ve değerli katkılar sunması açısından önem taşımaktadır.
Bu bağlamda bu dersin amacı katılımcılara söz konusu kavramlar hakkında güçlü bir farkındalık sağlamak ve hem masaüstü hem de mobil ortamda sunulan etkileşimli arayüzlere yönelik uygulamalı olarak analiz bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik 1. Hafta: Giriş Dersi

2. Hafta:
Anahtar Kavramlar
¦ İnsan-bilgisayar etkileşimi (Human-Computer Interaction (HCI))
¦ Grafik kullanıcı arayüzü (Graphical User Interface (GUI))
¦ Kullanılabilirlik
o Kullanılabilirlik neden önemlidir?
o E-ticaret dünyasına kullanılabilirlik perspektifiyle genel bir bakış
o Kullanılabilirlik nasıl ölçülür?
¦ Kullanıcı deneyimi
o Bir fenomen olarak kullanıcı deneyimi
? Kullanıcı Çeşitliliği vs. Teknoloji Çeşitliliği
? Yeni çok ekranlı-dünyada kullanıcı deneyimi
? İyi kullanıcı deneyimi: Context/Convenience vs. Taste/Appeal
o Kurumsal organizasyon içinde kullanıcı deneyimi
? Organizasyonel zorluklar
? Organazisyonel hedefler
o Bir meslek olarak kullanıcı deneyimi
? Yeni Roller ve Sorumluluklar
¦ Bir süreç olarak “Etkileşim Tasarımı”
o Süreçlerin Evrimi: Waterfall vs. Agile vs. Lean UX
o “Kullanıcı Deneyimi Merkezli yeni bir bakış”: Etkileşim Tasarımında Süreç ve Yinelemeli İş Akışı

3. Hafta:
Evrensel Kullanılabilirlik: İlgili Kavramlar, Rehber Kurallar, Standartlar

¦ Herkes için Web ne kadar mümkün?
o Kullanıcı Çeşitliliği
o Teknolojik Çeşitlilik

¦ Evrensel Kullanılabilirlik Stratejileri
o Destek Teknolojiler
o Evrensel Tasarım
o Farklı Kullanıcı Grupları için Evrensel Kullanılabilirlik Stratejileri


4. Hafta:
Kültürelleştirme ve “Küresel Mecralar”
¦ Uluslarasılaştırma
¦ Yerelleştirme
¦ “Küresel Mecralar” Tasarlamak için Parametreler
¦ Örnek Vaka Çalışmaları

5. Hafta:
Kullanılabilirlik Perspektifinde Arayüz Tasarımını Okumak: Patterns and Guidelines
¦ Bilgi Mimarisi
o Bilgiyi düzenlemek
o Bilgi Mimarisinin Sunumu
o Arama Motoru Optimizasyonu

Egzersiz: Analiz Atölyesi

6. Hafta:
Kullanılabilirlik Perspektifinde Arayüz Tasarımını Okumak: Patterns and Guidelines
¦ Masaüstü Arayüzlerde Sayfa Yapısı ve Tasarımı

Egzersiz: Arayüz Analiz Atölyesi

7. Hafta:
Kullanılabilirlik Perspektifinde Arayüz Tasarımını Okumak: Patterns and Guidelines
¦ Mobil Arayüzlerde Sayfa Yapısı ve Tasarımı

Egzersiz: Arayüz Analiz Atölyesi


8. Hafta:
Kullanılabilirlik Perspektifinde Arayüz Tasarımını Okumak: Patterns and Guidelines
¦ Arayüzde Tasarımında Tipografi ve Görsel Malzeme Kullanımı

Egzersiz: Arayüz Analiz Atölyesi

9. Hafta:
Kullanılabilirlik Perspektifinde Arayüz Tasarımını Okumak: Patterns and Guidelines
¦ Form Tasarımı

? Egzersiz: Arayüz Analiz Atölyesi


10. – 14. Hafta: Vaka Analiz Sunumları
Dersin Öğrenme Çıktıları Katılımcılar, dersin sonunda “kullanılabilirlik”, “kullanıcı deneyimi” ve “etkileşim tasarımı” etrafında gelişen kavramların önemi ve çok boyutlu etkileri konusunda temel bir bilgi ve farkındalık sahibi olacaklardır. Buna ek olarak, katılımcılar, ister masaüstü, ister mobil olsun, farklı ortamlardaki arayüzleri kullanılabilirlik rehber kurallarına bağlı kalarak analiz ve değerlendirme doğrultusunda teorik ve pratik düzeyde temel bilgi ve becerileri kazanacaklardır. Rehber kurallar, ilgili terminoloji ve kullanıcı deneyimi merkezli ürün tasarım ve geliştirme sürecinde kullanılan teknikler konusunda bilgi sahibi olan ekip üyelerinin benzer tasarım ve geliştirme süreçlerinde diğer disiplinlerden gelen ekip üyeleriyle ortak bir dil kurmaları mümkün olabilecektir.
Öğretim Yöntemleri Aktarım ve Vaka Analiz
Kaynaklar 1 Key Concepts

? Brown, T. (2008) Design Thinking, Harward Business Review, June. ? Nielsen, J. (2012) Usability 101: Introduction to Usability,
http://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/
? User Experience White Paper: Bringing Clarity to the Concept of User Experience (2011)
? Grudin, J. (2008) A Moving Target: The Evolution of HCI, in The Human-Computer Interaction
Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies and Emerging Applications (Edi.) Sears, A and
Jacko, J. A. , Lawrence Erlbaum Associates, Taylor and Francis Group. 1-24.
? Carrol, J. M. (2012) Human-Computer Interaction, Encyclopedia of Human-Computer Interaction,
http://www.interaction-design.org/encyclopedia/human_computer_interaction_hci.html
? Shneidermann, B. and Plaisant, C. (2005) Designing the User Interface 4th Edition,
Addison-Wesley.
? Zaphiris, P. and Siang Ang, C. (2009) Human-Computer Interaction: Concepts, Methodologies,
Tools and Applications, Information Science Reference, Hershey, New York.
? Nielsen, J., 2008, Usability ROI Declining, But Still Strong, http://www.useit.com/alertbox/roi.html
? Shneiderman, B., 2011, The Next 25 Years of HCI Research: Technology-Mediated Social
Participation, HCII2011 Keynote Speech
? UXPA (Usability Professionnals Association), www.uxpa.com
? Mesut, J., 2009, Brighton BarCamp
? Knemeyer, D. and Svoboda,E., 2008 User Experience _ UX, www.interaction.gov.tr
? Andersen, S., P. 2008, Fundamentals of Experience Design, www.poetpainter.com
? Morville, P., 2004, User Experience Design, www.semanticstudios.com
? Raabe,P., 2010, User-Centered Design, www.paznow.com
? Revang, M., 2007, User Experience Design Project
? Brown, T., 2008, Design Thinking, Harward Business Review
? Reichenstein, O., 2009, The Spectrum of User Experience, iA, www.informationarchitects.jp
? Marsh, N., 2011, Service Design is Dead. The New Product is Alive, www.choose nick.com
? Nielsen, J., 2006, Corporate Usability Maturity: Stages 1–4, www.alertbox.com
? Nielsen, J., 2006, Corporate Usability Maturity: Stages 5–8, www.alertbox.com
? www.usabilitycounts.com, 2012
? UX Professionalism: Building Tomorrows’ Digital Cathedrals, 2012
? Jeff Gothelf, Lean UX: Getting Out Of The Deliverables Business, 2011,
http://uxdesign.smashingmagazine.com/2011/03/07/lean-ux-getting-out-of-the-deliverables-busines
s/
? Wreblovski, L., 2011, An Event Apart: Persuasive Design, www.lukew.com
? Høgenhaug, P. S., 2012, Gamification and UX: Where Users Win or Lose, Smashing Magazine.
? Wreblovski, L., 2012, Luke Wreblovski, Evolving E-Commerce Checkout.
? The New Multi-Screen World: Understanding Cross-Platform Consumer Behavior, /Ipsos/Sterling,
2012.
? Bustos, L., 2012, Maximizing Conversion with Checkout Optimization.
? Holst, C., 2012, The State Of E-Commerce Checkout Design, Smashing Magazine
? Frost, B., 2012, For a Future Friendly Web.
? Attrill, R., 2012, Mobile Last: Considering the Mobile Experience When It’s Too Late for “Mobile
First”, Mobile East.
? Budd, A., 2012, UX Professionalism: Building Tomorrows Digital Cathedrals.
· Fogg, BJ (2009) A Behavior Model for Persuasive Design,
http://blog.hcilab.org/uui/files/2013/04/a40-fogg.pdf
· Fogg, BJ (2009) Creating Persuasive Technologies: An Eight-Step Design Process,
http://ejournal.narotama.ac.id/files/an%20eight-step%20design%20process..pdf

2 Universal Usability

? Shneiderman, B. (2000) Pushing Human-Computer Interaction Research to Empower Every Citizen: Universal Usability, Communications of the ACM, Vol. 43, No: 5, 85-91.
? Nielsen, J. (2010) Children's Websites: Usability Issues in Designing for Kids, Jakob Nielsen's Alertbox, http://www.nngroup.com/articles/childrens-websites-usability-issues/
? Loranger, H. and Nielsen J. (2013) Teenage Usability: Designing Teen-Targeted Websites, Jakob Nielsen's Alertbox, http://www.nngroup.com/articles/usability-of-websites-for-teenagers/
? Nielsen, J. (2013) Seniors as Web Users, Jakob Nielsen’s Alertbox, http://www.nngroup.com/articles/usability-for-senior-citizens/
? Nielsen, J. (2008) Middle-Aged Users’ Declining Web Performance,
http://www.useit.com/alertbox/middle-aged-users.html
? Lolanger, H. and Nielsen, J. (2013) Teenage Usability: Designing Teen-Targeted Websites,
https://www.nngroup.com/articles/usability-of-websites-for-teenagers/
? Meyer, K. (2016) Young Adults/Millennials as Web Users (Ages 18–25),
https://www.nngroup.com/articles/young-adults-ux/?utm_source=...6&utm_medium=email&utm_term =0_7f29a2b335-d96da19306-24233293
? Nielsen, J. (2001) Beyond Accessibility: Treating Users with Disabilities as People, http://www.nngroup.com/articles/beyond-accessibility-treating-users-with-disabilities-as-people/
? Cassell, J. (2008) Genderizing Human-Computer Interaction. J. A. Jacko ve A. Sears (eds,), The Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies and Emerging Applications (Human Factors And Ergonomics), New York: Lawrence Erlbaum Assoc, 401-412.
? Marcus, A. (2008) Global And Intercultural User-Interface Design. J. A. Jacko ve A. Sears (eds.) The Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies and Emerging Applications (Human Factors And Ergonomics) 2nd Edition. New York: Lawrence Erlbaum Assoc, 355-380.
? Gould, E. (2005) Sythesizing the Literature on Cultural Values. Nuray Aykın (ed.) Usability and Internationalization of Information Technology, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, New Jersey, 79-122.

3 Information Architecture

· Resmini, A. and Rosati, L. (2011) A Brief History of Information Architecture, Journal of Information Architecture, Vol. 3, Issue 2, p. 33-45, http://journalofia.org/volume3/issue2/03-resmini/jofia-0302-03-resmini.pdf
· Barker, I. (2005) What is information architecture?, Step Two Design, http://www.steptwo.com.au/papers/kmc_whatisinfoarch/index.html
· Nielsen, J. (2009) Top 10 Information Architecture (IA) Mistakes, http://www.nngroup.com/articles/top-10-ia-mistakes/
· TECED (2013) IA Evaluation Methodologies, http://teced.com/services/information-architecture-ia/ia-evaluation-methodologies/
• Righi, C., James, J., Beasley, M., Day, D. L., Fox, J. E., Gieber, J., Howe, C. and Ruby, L. (2013) Card Sort Analysis Best Practices, Journal of Usability Studies, Vol. 8, Issue 3, May 2013 pp. 69-89, http://www.upassoc.org/upa_publications/jus/2013may/JUS_Righi_May_2013.pdf
• Richards, J. (2013) The Grammar of Interactivity, UX Booth, http://www.uxbooth.com/articles/the-grammar-of-interactivity/?utm_source=twitterfeed&utm_mediu m=twitter
• Anderson, C. (2004) The Long Tail, Wired, Issues 12.10, October 2014, http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html
• Nielsen, J. (2012) SEO and Usability, http://www.nngroup.com/articles/seo-and-usability/
• Morville, P. and Rosenfeld, L. (2007) Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale Web Sites, O’Reilly Media, USA.
• Nielsen, J. (2009) Mental Models, http://www.nngroup.com/articles/mental-models/
• Hudson, W. (2013) Card Sorting, Encyclopedia of Human-Computer Interaction, http://www.interaction-design.org/encyclopedia/card_sorting.html
• Sauro, J. (2012) Card Sorting + Tree Testing: The Science of Great Site Navigation, Measuring Usability, http://www.measuringusability.com/blog/cardsort-tree-test.php
• Nielsen, J. (2011) Mini-IA: Structuring the Information About a Concept, http://www.nngroup.com/articles/mini-ia-structuring-information/
• Nielsen, J. (2009) IA Task Failures Remain Costly, http://www.nngroup.com/articles/ia-task-failures-remain-costly/
• Nielsen, J. (2009) Card Sorting: How Many Users to Test, http://www.nngroup.com/articles/card-sorting-how-many-users-to-test/

4 UI Design for Desktop Environments

? Lynch, P. J. and Horton, S. (2011) Web Style Guide, 3rd Edition, Page Structure,
http://webstyleguide.com/wsg3/6-page-structure/index.html
? Lynch, P. J. and Horton, S. (2011) Web Style Guide, 3rd Edition, Page Design,
http://webstyleguide.com/wsg3/7-page-design/index.html
? Nielsen, J. (2011) Top 10 Guidelines for Homepage Usability,
http://www.nngroup.com/articles/top-ten-guidelines-for-homepage-usability/
? Holst, C., (2104), The Current State Of E-Commerce Search,
http://www.smashingmagazine.com/2014/08/18/the-current-state-of-e-commerce-search/
? Appleseed, J. (2014), Deconstructing E-Commerce Search: The 12 Query Types,
http://baymard.com/blog/ecommerce-search-query-types
? Whintenton, K., 2014, Filters vs. Facets: Definitions,
http://www.nngroup.com/articles/filters-vs-facets/
? Sherwin, K., 2014, The Magnifying-Glass Icon in Search Design: Pros and Cons,
http://www.nngroup.com/articles/magnifying-glass-icon/
? Cardello, J., 2014, Killing Off the Global Navigation: One Trend to Avoid,
http://www.nngroup.com/articles/killing-global-navigation-one-trend-avoid/
? Loranger, H., 2014, Infinite Scrolling Is Not for Every Website,
http://www.nngroup.com/articles/infinite-scrolling/
? Whintenton, K., 2014, 3 Guidelines for Search Engine "No Results" Pages,
http://www.nngroup.com/articles/search-no-results-serp/
? Whintenton, K., 2014, Filters vs. Facets: Definitions,
http://www.nngroup.com/articles/filters-vs-facets/
? Sherwin, K., 2014, The Magnifying-Glass Icon in Search Design: Pros and Cons,
http://www.nngroup.com/articles/magnifying-glass-icon/
? Cardello, J., 2014, Killing Off the Global Navigation: One Trend to Avoid,
http://www.nngroup.com/articles/killing-global-navigation-one-trend-avoid/
? Loranger, H., 2014, Infinite Scrolling Is Not for Every Website,
http://www.nngroup.com/articles/infinite-scrolling/
? Whintenton, K., 2014, 3 Guidelines for Search Engine "No Results" Pages,
http://www.nngroup.com/articles/search-no-results-serp/
? Cordello, J. (2013) Four Dangerous Navigation Approaches that Can Increase Cognitive Strain,
http://www.nngroup.com/articles/navigation-cognitive-strain/
? Pernice, K. (2013) Designing Effective Carousels: Create a Fanciful Amusement, Not a House of Horrors, http://www.nngroup.com/articles/designing-effective-carousels/
? Nielsen, J. (2009) Mega Menus Work Well for Site Navigation,

http://www.nngroup.com/articles/mega-menus-work-well/
? Krug, S., 2000, Don’t Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability, Que. ? Usabilla Blog, 2012, How to design effective navigation menus.

5 UI Design for Mobile Environments

? Nielsen, J. (2011) Mobile Usability Update, http://www.nngroup.com/articles/mobile-usability-update/
? Hoober, S. 2014, The Rise of the Phablet, Designing for Larger Phones, UXmatters, http://www.uxmatters.com/mt/archives/2014/11/the-rise-of-the-phablet-designing-for-larger-phones .php?sthash.p9hQFNW6.mjjo&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
? Budiu, R. (2013) Mobile: Native Apps, Web Apps, and Hybrid Apps, http://www.nngroup.com/articles/mobile-native-apps/
? AnswerLab. 2014, Principles of Mobile Site Design: Delight Users and Drive Conversions, http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/ALL_ALL/think/multiscreen/pdf/multi- screen-moblie-whitepaper_research-studies.pdf
? S cott, H. 2014, How to design for thumbs in the Era of Huge Screens, http://scotthurff.com/posts/how-to-design-for-thumbs-in-the-era-of-huge-screens
? Peatt , K. 2015, An Exploration of Carousel Usage on Mobile E-Commerce Websites, Smashing Magazine,
http://www.smashingmagazine.com/2015/02/carousel-usage-exploration-on-mobile-e-commerce-w
ebsites/
? Wreblovski, L. 2014, Designing for Large Screen Smartphones, http://www.lukew.com/ff/entry.asp?1927
? Attrill, R., 2012, Mobile Last: Considering the Mobile Experience When It’s Too Late for “Mobile First”, Mobile East.
? Itzkovitch, A., 2012, Designing For Device Orientation: From Portrait To Landscape, Smashing Magazine, http://www.smashingmagazine.com/2012/08/designing-device-orientation-portrait-landscape/
? Robles, P. (2015), App download interstitials drive users away: Google, https://econsultancy.com/blog/66751-app-download-interstitials-drive-users-away-google/
? Appleseed, J., (2015) The State of Mobile E-Commerce Search and Category Navigation, http://baymard.com/blog/mobile-ecommerce-search-and-navigation?utm_medium=feed&utm_sour ce=twitter.com&utm_campaign=Feed%3A+baymard
? Appleseed, J., (2015) 8 UX Requirements for Designing a User-Friendly Homepage Carousel, http://baymard.com/blog/homepage-carousel
? Peatt, K. (2015) An Exploration Of Carousel Usage On Mobile E-Commerce Websites, https://www.smashingmagazine.com/2015/02/carousel-usage-exploration-on-mobile-e-commerce- websites/
? AnswerLab. 2014, Principles of Mobile Site Design: Delight Users and Drive Conversions, http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/ALL_ALL/think/multiscreen/p df/multi-screen-moblie-whitepaper_research-studies.pdf
? Russell-Rose, T. (2013) Designing Search: Results Pages, UX Magazine, Article No: 1124, https://uxmag.com/articles/designing-search-results-pages
? Holst, C. (2016) Infinite Scrolling, Pagination Or “Load More” Buttons? Usability Findings In eCommerce,
https://www.smashingmagazine.com/2016/03/pagination-infinite-scrolling-load-more-buttons/
? Whitenton, K. (2015) Mobile Faceted Search with a Tray: New and Improved Design Pattern, https://www.nngroup.com/articles/mobile-faceted-search/
? Hewlett, L. (2014) How to plan your next mobile e-commerce website https://www.smashingmagazine.com/2014/03/how-to-plan-your-next-mobile-e-commerce-website/
? Appleseed, J., (2013) Mobile Product Pages: Always Offer a List of Compatible Products, http://baymard.com/blog/mcommerce-compatible-products-list
? Denney, H. (2012) Sticky Menus Are Quicker To Navigate, https://www.smashingmagazine.com/2012/09/sticky-menus-are-quicker-to-navigate/
? Kirmani, A. (2016) Mobile-First eCommerce: What Customers Expect and Value in Mobile Shopping Experiences, http://www.uxmatters.com/mt/archives/2016/02/mobile-first-ecommerce-what-customers-expect-an d-value-in-mobile-shopping-experiences.php#sthash.Yfz7eweY.dpuf

6 Typography, Graphics and Multimedia in UX Design

? Lynch, P. J. and Horton, S. (2011) Web Style Guide, 3r d Edition, Typography, http://webstyleguide.com/wsg3/8-typography/index.html
? Arditi, A. (2007) Letter case and text legibility in normal and low vision, Vision Research 47 (2007) 2499–2505, http://ac.els-cdn.com/S0042698907002830/1-s2.0-S0042698907002830-main.pdf?_tid=216ec1ca- 6c0a-11e4-b7c4-00000aab0f27&acdnat=1415975329_94d6659035b562a3eb7b803990bd6a50
? Yi, X., Hong, L., Zhong, E., Nathan, N. and L. S. Rajan (2014) Beyond clicks: dwell time for personalization, Proceeding RecSys’14, October 6–10, 2014, Foster City, Silicon Valley, CA, USA, http://labs.yahoo.com/_c/uploads/recsys2014.pdf
? Manjoo, F., (2012), You Won’t Finish This Article: Why people online don’t read to the end., Slate
Magazine, http://www.slate.com/articles/technology/technology/2013/06/how_people_read_online
_why_you_won_t_finish_this_article.html
? Nielsen, J., (2011), Defer Secondary Content When Writing for Mobile Users, http://www.useit.com/alertbox/mobile-content.html
? Nielsen, J., (2011), Mobile Content is Twice as Difficult, http://www.useit.com/alertbox/mobile-content-comprehension.html
? Reichenstein, O., 2012, Responsive Typography: The Basics , http://informationarchitects.net/blog/responsive-typography-the-basics/
? Krishnan, S. S. and Sitaraman, R. K., 2012, Video Stream Quality Impacts Viewer Behavior: Inferring Causality Using Quasi-Experimental Designs, Proc. of IMC’12, November 14–16, 2012, Boston, Massachusetts, USA. · Lynch, P. J. and Horton, S. (2011) Web Style Guide, 3r d Edition, Editorial Design, http://webstyleguide.com/wsg3/9-editorial-style/index.html
? Lynch, P. J. and Horton, S. (2011) Web Style Guide, 3r d Edition, Graphics, http://webstyleguide.com/wsg3/11-graphics/index.html
? Lynch, P. J. and Horton, S. (2011) Web Style Guide, 3r d Edition, Multimedia, http://webstyleguide.com/wsg3/12-multimedia/index.html
? Nielsen, J., (2009), Powers of 10: Time Scales in User Experience, http://www.useit.com/alertbox/timeframes.html
? Lynch, P. J. and Horton, S. (2011) Web Style Guide, 3r d Edition, Forms and Applications, http://webstyleguide.com/wsg3/10-forms-and-applications/index.html
? Wreblovski, L. (2012) Best Practices for Form Design, http://static.lukew.com/webforms_lukew.pdf
? Constantin, J. (2013) Typographic Design Patterns And Current Practices (2013 Edition), Smashing Magazine, http://www.smashingmagazine.com/2013/05/17/typographic-design-patterns-practices-case-study-201

3/

7 Form Design

? Lynch, P. J. and Horton, S. (2011) Web Style Guide, 3rd Edition, Forms and Applications,
http://webstyleguide.com/wsg3/10-forms-and-applications/index.html
? Wreblovski, L. (2012) Best Practices for Form Design, http://static.lukew.com/webforms_lukew.pdf ? Appleseed, J. (2013) Why Your Checkout Process Should Be Completely Linear, http://baymard.com/blog/checkout-process-should-be-linear?utm_source=feedburner
? Appleseed, J. (2012) 6 Mobile Checkout Usability Considerations, Baymard Institute, http://baymard.com/blog/mobile-checkout
? Appleseed, J. (2013) Mobile Form Usability: Avoid Splitting Single Input Entities, http://baymard.com/blog/mobile-form-usability-single-input-fields?utm_source=twitterfeed&utm_med ium=twitter
? Appleseed, J. (2011) Form Field Usability: Avoid Multi-Column Layouts, http://baymard.com/blog/avoid-multi-column-forms
? Derek, N.. (2013) Designing A Better Mobile Checkout Process, Smashing Magazine, http://uxdesign.smashingmagazine.com/2013/03/14/designing-a-better-mobile-checkout-process/
? Horton, S., 2008, Web Style Guide 3rd Edition, http://www.webstyleguide.com/index.html
? Wreblovski, L., 2008, Best Practices for Form Design, www.lukew.com
? Wreblovski, L., 2012, Design Solutions for New Log In Problems, https://bagcheck.com/blog/02-design-solutions-for-new-log-in-problems
? Anthony T., 2012, UX MEETS SECURITY, Better Password Masking For Sign-Up Forms, Smashing Magazine, http://uxdesign.smashingmagazine.com/2012/10/26/password-masking-hurt-signup-form/?utm_source =twitterfeed&utm_medium=twitter
? Wreblovski, L., 2012, Mobile Design Details: Hide/Show Passwords, http://www.lukew.com/ff/entry.asp?1653
? Budiu, R , 2014, Login Walls Stop Users in Their Tracks, http://www.nngroup.com/articles/login-walls/
? Linda Bustos, 2013, 5 Ways to Handle Long Drop-Downs In Mobile Forms, http://www.getelastic.com/5-ways-to-handle-long-drop-downs-in-mobile-forms/
? T, A. (2012) Better Password Masking For Sign-Up Forms, Smashing Magazine, http://uxdesign.smashingmagazine.com/2012/10/26/password-masking-hurt-signup-form/?utm_source =twitterfeed&utm_medium=twitter
? R. B., J. and Schall, A. (2014) Eye Tracking in User Experience Design: Forms and Surveys, UX Matters, http://www.uxmatters.com/mt/archives/2014/09/eye-tracking-in-user-experience-design.php ? Rhea, B. (2014) Structured Search in an Omnibox: Turning Sentences in to Input Fields, https://medium.com/@brhea/structured-search-in-an-omnibox-5a4c4958ff32
? Sherwin, K. (2014) Progress Indicators Make a Slow System Less Insufferable, http://www.nngroup.com/articles/progress-indicators/

8 User Research

8.1 Methodology

• Dumas, S. J. and Fox, J. E. (2008) Usability Testing: Current Practice and Future Directions. J. A. Jacko ve A. Sears (eds,), The Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies and Emerging Applications (Human Factors And Ergonomics), New York: Lawrence Erlbaum Assoc, 1129-1149.
• Preece, J., Y. Rogers ve H. Sharp. (2002). Chapter 10: Introducing Evaluation, Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. New York: John Wiley & Sons, Inc., 317-336.
• Preece, J., Y. Rogers ve H. Sharp. (2002). Chapter 11: Evaluation Framework, Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. New York: John Wiley & Sons, Inc., 339-356
• Rohrer, C. (2008) When to Use Which User Experience Research Methods, http://www.nngroup.com/articles/which-ux-research-methods/
• Rohrer, C. (2009) User Experience Research Methods in 3D: What to Use When and How to Know You’re Right, BayCHI, SF chapter of ACM SIGCHI, Palo Alto, CA, USA.
• Sauro, J. (2013) What UX Methods To Use And When To Use Them, Measuring Usability, http://www.measuringusability.com/blog/method-when.php
• Sauro, J. (2013) Comparison Of Usability Testing Methods, Measuring Usability, http://www.measuringusability.com/blog/method-comparison.php
• Brandi, S. (2014) Bias in the UX Lab, UX Reflections, http://akendi.com/blog/bias-in-the-ux-lab/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
• Schade, A. (2015) Pilot Testing: Getting It Right (Before) the First Time, http://www.nngroup.com/articles/pilot-testing/?utm_term=0_7f29a2b335-276b9d555a-24394425&utm _content=buffera4c69&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
• Schall, A. (2015) The Future of UX Research: Uncovering the True Emotions of our Users, User Experience: The Magazine of the UXPA, http://uxpamagazine.org/the-future-of-ux-research/
? Bojko , A. and Adamczyk , K. A. (2014) More than Just Eye Candy: Top Ten Misconceptions about Eye Tracking, http://uxpamagazine.org/more-than-just-eye-candy-top-ten-misconceptions-about-eye-tracking/?utm _content=buffer09246&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

8.2 Qualitative User Research

• Preece, J., Y. Rogers ve H. Sharp. (2002). Chapter 12: Observing Users, Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. New York: John Wiley & Sons, Inc., 359-387.
• Nielsen, J., (1995), 10 Usability Heuristics for User Interface Design, http://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
• Nielsen, J., (1995), Characteristics of Usability Problems Found by Heuristic Evaluation,
http://www.nngroup.com/articles/usability-problems-found-by-heuristic-evaluation/
• Nielsen, J., (1995), How to Conduct a Heuristic Evaluation,
http://www.nngroup.com/articles/how-to-conduct-a-heuristic-evaluation/
• Sherry, R. (2012) A Field Guide To Mobile App Testing, Smashing Magazine, http://mobile.smashingmagazine.com/2012/10/22/a-guide-to-mobile-app-testing/
• Faulkner, L. (2003) Beyond the five-user assumption: Benefits of increased sample sizes in usability testing, http://www.simplifyinginterfaces.com/wp-content/uploads/2008/07/faulkner_brmic_vol35.pdf

8.3 Quantifying User Experience (Quantitative User Research)

• Pernice, K. and Nielsen, J. (2009) Eyetracking Methodology: How to Conduct and Evaluate Usability Studies Using Eyetracking, NN / g, Nielsen and Norman Group.
• Sauro, J. (2012) Five Critical Quantitative UX Concepts, Measuring Usability, http://www.measuringusability.com/blog/five-hard-quant.php
• Sauro, J. (2012) Nine Misconceptions About Statistics And Usability, Measuring Usability, http://www.measuringusability.com/blog/stats-usability-errors.php
• Sauro, J. (2010) What Metrics Are Collected In Usability Tests?, Measuring Usability, http://www.measuringusability.com/blog/usability-metrics.php
• Sauro, J. (2012) 10 Benchmarks For User Experience Metrics, Measuring Usability, http://www.measuringusability.com/blog/ux-benchmarks.php
• Sauro, J. (2013) 10 Metrics For Testing Website Navigation, Measuring Usability, http://www.measuringusability.com/blog/10-navigation-metrics.php?utm_source=feedly&utm_mediu m=feed&utm_campaign=Feed:+MeasuringUsability+(Measuring+Usability:+Quantitative+Usability+ and+Statistics)&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
• Sauro, J. (2012) 10 Things To Know About A/B Testing, Measuring Usability, http://www.measuringusability.com/blog/ab-testing.php
• Sauro, J. (2013) Rating The Severity Of Usability Problems, Measuring Usability, http://www.measuringusability.com/blog/rating-severity.php
• Sauro, J. (2013) 10 Ways to Get a Horrible Survey Response Rate, Measuring Usability, http://www.measuringu.com/blog/horrible-responserate.php
• Baer, D. and Lubin, G. (2014), 58 Cognitive Biases That Screw Up Everything We Do, Business Insider , http://www.businessinsider.com/cognitive-biases-2014-6?op=1
• Bethlehem, J. (2009), Chapter3: Questionnaire Design, in Applied Survey Methods: A Statistical Perspective, Wiley Series in Survey Methodology.

8.4 Usability Testing Instruments

• USABILITY AND USER EXPERIENCE : Society for Technical Communication UUX Special Interest Group (2014) Usability Toolkit, http://www.uuxsig.org/usability-toolkit/?doing_wp_cron=1416828178.1387839317321777343750&ut m_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

8.5 UX Research and Design Tools

? Sullivan Craig (2016) The List of UX Tools to Rule Them All, https://medium.com/muzli-design-inspiration/login-sign-up-inspiration-for-mobile-apps-aeff34090b bd#.ocoezqreq
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Anahtar Kavramlar
3 Evrensel Kullanılabilirlik: İlgili Kavramlar, Rehber Kurallar, Standartlar
4 Kültürelleştirme ve “Küresel Mecralar”
5 Kullanılabilirlik Perspektifinde Arayüz Tasarımını Okumak: Patterns and Guidelines _ Bilgi Mimarisi
6 Kullanılabilirlik Perspektifinde Arayüz Tasarımını Okumak: Patterns and Guidelines _ Masaüstü Arayüzler
7 Kullanılabilirlik Perspektifinde Arayüz Tasarımını Okumak: Patterns and Guidelines _ Mobil Arayüzler
8 Kullanılabilirlik Perspektifinde Arayüz Tasarımını Okumak: Patterns and Guidelines _ Arayüzde Tasarımında Tipografi ve Görsel Malzeme Kullanımı
9 Kullanılabilirlik Perspektifinde Arayüz Tasarımını Okumak: Patterns and Guidelines _Form Tasarımı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tartışma
2 Tartışma
3 Arayüz Analiz Çalışması
4 Arayüz Analiz Çalışması
5 Arayüz Analiz Çalışması
6 Arayüz Analiz Çalışması
7 Arayüz Analiz Çalışması
8 Arayüz Analiz Çalışması
9 Arayüz Analiz Çalışması
10 Vaka Analiz Sunumları
11 Vaka Analiz Sunumları
12 Vaka Analiz Sunumları
13 Vaka Analiz Sunumları
14 Vaka Analiz Sunumları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 50
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 1 50
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Kurumsal pazarlama stratejileri geliştirirebilir. X
1 Kurumsal pazarlama stratejileri geliştirirebilir. X
2 Marka yönetim stratejileri üretebilir. X
3 Reklam kampanyalarını eleştirel gözle analiz eder. X
4 Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur. X
5 Kurum kimliği ve kurum imajı konularında bilgi sahibi olur ve aralarındaki ilişkiyi kurabilir. X
6 İletişim alanındaki yenilikçi ve yaratıcı gelişmeleri takip eder. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 12 12
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 1 24 24
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 106
Toplam İş Yükü / 25 4,24
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top