Pazarlama İletişimi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Marka Yönetimi(CO-E 614)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CO-E 614 Marka Yönetimi 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Elgiz YILMAZ ALTUNTAŞ elyilmaz@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; marka yönetiminin; marka kişiliği ve marka kimliği oluşturma, markayı tüketiciye sunma, markanın değerini belirleme, marka bilinirliği ve marka bağlılığını yaratabilme, pazarda istenilen paya sahip olma ve bunu koruma için markayı doğru konumlandırma aşamalarını kapsayan önemli bir yönetim süreci olduğunun yerel, ulusal ve uluslar arası örneklerle analiz edilmesidir.
İçerik 1. Hafta: Marka kavramı ve ilgili kavramlar

2. Hafta: Marka yönetimini kapsayan süreçler

3. Hafta: Marka kimliği, marka kişiliği ve marka imajı

4. Hafta: Marka mimarisi, marka ittifakı

5. Hafta: Marka kültürü, marka vaadi oluşturma

6. Hafta: Vize sınavı

7. Hafta: Marka konumlandırma stratejileri

8. Hafta: Markalama stratejileri

9. Hafta: Marka sadakati

10. Hafta: Marka yönetiminde kurumsal çağrışımlar

11. Hafta: Uzman konuk daveti

12. Hafta: Uzman konuk daveti

13. Hafta: Uzman konuk daveti

14. Hafta: Uzman konuk daveti
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;

? Marka kavramını ve ilgili kavramları tanımlar.

? Marka yönetimini kapsayan süreçleri değerlendirir.

? Marka kimliği, marka kişiliği ve marka imajı kavramlarını tanımlar, bu kavramların ayrımının farkına varır.

? Marka konumlandırmanın önemini gerçek sektörel örneklerle tartışır.

? Marka yönetiminde önem taşıyan kurumsal çağrışımları değerlendirir.

? Markanın hedef kitle ve hedef pazar koşullarına göre markalama stratejileri planlayabilir.

? Marka sadakatini oluşturan faktörleri tanımlar. Bunun sürekliliği için gerekli marka yönetim stratejilerini değerlendirir.

? Markada toplum yönelimli olmanın, yerel ve/veya küresel yaklaşımı benimsemenin, algılanan kalitenin önemini değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri Teorik kavram anlatımı, örnek olay analizi becerisi için öğrencilerle etkileşimli soru-cevap paylaşımı, öğrencilerin bireysel ve profesyonel örneklerinin paylaşımının teşviki.
Kaynaklar 1) David A.Aaker, “Managing Brand Equity”, Free Press, 1991.

2) David A.Aaker, “Güçlü Markalar Yaratmak”, Mediacat Kitapları

3) Philip Kotler “B2B Marka Yönetimi”, Mediacat Kitapları

4) Philip Kotler, Principles of Marketing, 12th Edition, Prentice Hall.

5) Richard Rosenbaum-Elliott, Larry Percy, and Simon Pervan, “Strategic Brand Management”, Oxford University Press, 2011.

6) Nurhan Babür Tosun, İletişim Temelli Marka Yönetimi, Beta Yayınları, 2010.

7) Filiz Otay Demir (ed.), Markaloji: markaya Dair Her Şey, Giza Mavna Yayınları, İstanbul, 2012.

Süreli yayınlar:

Harward Business Review

Journal of Public Relations Research

Journal of Advertising

Journal of International Marketing
Public Relations Quarterly
Public Relations Review
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Marka kavramı ve ilgili kavramlar
2 Marka yönetimini kapsayan süreçler
3 Marka kimliği, marka kişiliği ve marka imajı
4 Marka mimarisi, marka ittifakı
5 Marka kültürü, marka vaadi oluşturma
6 Marka konumlandırma stratejileri
7 Vize sınavı
8 Markalama stratejileri
9 Marka sadakati
10 Marka yönetiminde kurumsal çağrışımlar
11 Uzman konuk daveti
12 Uzman konuk daveti
13 Uzman konuk daveti
14 Uzman konuk daveti
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 50
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 2 10
Sunum 2 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 5
Toplam 5 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Kurumsal pazarlama stratejileri geliştirirebilir. X
1 Kurumsal pazarlama stratejileri geliştirirebilir. X
2 Marka yönetim stratejileri üretebilir. X
3 Reklam kampanyalarını eleştirel gözle analiz eder. X
4 Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur. X
5 Kurum kimliği ve kurum imajı konularında bilgi sahibi olur ve aralarındaki ilişkiyi kurabilir. X
6 İletişim alanındaki yenilikçi ve yaratıcı gelişmeleri takip eder. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 20 3 60
Ödevler 2 5 10
Sunum 2 2 4
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 3 3 9
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 141
Toplam İş Yükü / 25 5,64
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top