Pazarlama İletişimi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Pazarlama İlkeleri(CO-E 581)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CO-E 581 Pazarlama İlkeleri 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Esra ALBAYRAK ealbayrak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Pazarlama stratejik kararlarından ‘Konumlandırma’nın tanımı
verilecek ve rekabetçi avantaj yaratmadaki önemi açıklanacak;
konumlandırma stratejileri ve uygulama alanları örnekler bazında
açıklanacak; ürünün farklı düzeylerde tanımları verilecek ve ürünü
oluşturan katmanlar detaylandırılarak açıklanacak; ürün hattı ve
karması kararlarının stratejik önemi belirtilecek; ürün hayat döngüsü
aşamaları örneklerle desteklenerek açıklanacak; ürün fiyatlandırma
politikaları genel hatlarıyla tanımlanacak; dağıtım kanalları ve
lojistiğin pazarlama kararlarındaki yeri ve önemi açıklanacak; rekabet
stratejileri tanımlanacak.
İçerik 1. Hafta: Pazarlama Stratejik Karar Sürecinin 3. aşaması
Konumlandırma’daki rekabetçi avantaj yaratmanın
önemi.
2. Hafta: Konumlandırma stratejileri ve strateji seçme ve
uygulama alanları.
3. Hafta: Ürünü faklı düzeylerde tanımlama ve katmanlar.
4. Hafta: Ürün klasifikasyonu, bireysel ürün kararları: 1)
Ürün özellikleri.
5. Hafta: 2) Markalama ve stratejiler.
6. Hafta: 3) Ambalaj 4) Satış sonrası hizmet.
7. Hafta: Ara Sınav (vize).
8. Hafta: Ürün hattı ve ürün karması kararları.
9. Hafta: Hizmet pazarlaması ve özellikleri.
10. Hafta: Ürün hayat döngüsü stratejileri ve aşamaları I.
11. Hafta: Ürün hayat döngüsü stratejileri ve aşamaları II.
12. Hafta: Ürün fiyatlandırma politikaları.
13. Hafta: Dağıtım kanalları ve lojistik.
14. Hafta: Rekabet stratejileri.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Konumlandırma’nın stratejik pazarlama kararları içindeki yerini ve
önemini açıklayabilecek.
- Farklı seviyelerdeki ürün katmanlarını tanımlayabilecek ve
markayla olan bağıntısını kurabilecek.
- Ürün hattı ve ürün karması kararlarının pazarlama için önemini
açıklayabilecek.
- Ürün hayat döngüsünün aşamalarını tanımlayabilecek ve stratejik
önemini örneklerle açıklayabilecek.
- Pazarlama Karması elemanlarından Fiyat ve Dağıtımın Pazarlama
kararları için önemini açıklayabilecek.
Öğretim Yöntemleri Literatür tarama, vaka analizleri
Kaynaklar Kotler, P., Armstrong, G. (12.Edition). Principles of Marketing, New
Jersey: Prentice Hall.
İlgili diğer güncel makale ve kitaplar.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 1. Hafta: Pazarlama Stratejik Karar Sürecinin 3. aşaması Konumlandırma’daki rekabetçi avantaj yaratmanın önemi.
2 2. Hafta: Konumlandırma stratejileri ve strateji seçme ve uygulama alanları.
3 3. Hafta: Ürünü faklı düzeylerde tanımlama ve katmanlar.
4 4. Hafta: Ürün klasifikasyonu, bireysel ürün kararları: 1) Ürün özellikleri.
5 5. Hafta: 2) Markalama ve stratejiler.
6 6. Hafta: 3) Ambalaj 4) Satış sonrası hizmet.
7 7. Hafta: Ara Sınav (vize).
8 8. Hafta: Ürün hattı ve ürün karması kararları.
9 9. Hafta: Hizmet pazarlaması ve özellikleri.
10 10. Hafta: Ürün hayat döngüsü stratejileri ve aşamaları I.
11 11. Hafta: Ürün hayat döngüsü stratejileri ve aşamaları II.
12 12. Hafta: Ürün fiyatlandırma politikaları.
13 13. Hafta: Dağıtım kanalları ve lojistik.
14 14. Hafta: Rekabet stratejileri.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Kurumsal pazarlama stratejileri geliştirirebilir. X
2 Marka yönetim stratejileri üretebilir. X
3 Reklam kampanyalarını eleştirel gözle analiz eder. X
4 Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur. X
5 Kurum kimliği ve kurum imajı konularında bilgi sahibi olur ve aralarındaki ilişkiyi kurabilir. X
6 İletişim alanındaki yenilikçi ve yaratıcı gelişmeleri takip eder. X
7 Öğrenciler stratejik ve analitik düşünme yetilerine sahip olurlar.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 76
Toplam İş Yükü / 25 3,04
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top