Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı

Yeni Medya, İletişim ve Toplum(COM 721)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM 721 Yeni Medya, İletişim ve Toplum 1 3 0 0 3 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) Dilruba ÇATALBAŞ dcatalbas@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Teknolojik gelişmelere paralel olarak bir yandan medya ve medyayı kullanma biçimlerimiz değişirken diğer yandan kamusal iletişim düzeni de değişiyor. Bu dersin amacı, yeni medya ve iletişim teknolojilerinin iletişim kurumları, süreçleri ve toplum açısından sonuçlarını eleştirel bir bakış açısıyla, farklı kuramsal perspektiflerden ve karşılaştırmalı olarak incelemektir.
İçerik Bkz. Konu başlıkları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler:

1. Enformasyon toplumu, ağ toplumu gibi kavramların temellendiği kavramsal ve kuramsal çerçeveler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olur
2. Farklı kuramcıların günümüz toplumların yapısal özelliklerini tarif ederken kullandıkları kavram, kuram ve terminolojiyi tanımlar
3. Yeni medya, geleneksel medya paradigmalarının farklarını açıklar
4. İnternet, yeni medya, sosyal medya ve mobil iletişimin bireysel, toplumsal, ekonomik, kültürel sonuçları hakkında kuramsal tartışmaları değerlendirir
5. İnternet, yeni medya, sosyal medya, mobil iletişim alanında güncel gelişmeleri, uygulama ve düzenlemeleri yorumlar
6. Dijital, etkileşimli ve çevrimiçi medya ortamlarında yeni gelişen araştırma teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
Öğretim Yöntemleri Conference, group discussion, written expression
Kaynaklar Ralph Schroeder (2018) Social Theory after the Internet, UCL Press
Frank Webster (2002) Theories of the Information Society, 2nd ed., Routledge.
Manuel Castells (1996) The Rise of the Network Society, Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell.
Manuel Castells (1997) The Power of Identity, The Information Age, Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell
Manuel Castells (2000) End of Millennium, The Information Age, Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell.
Manuel Castells (2001) The Internet Galaxy, Reflections on the Internet, Business and Society. Oxford, Oxford University Press.
Seçilmiş metinler
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Derse Giriş
2 Enformasyon toplumu düşüncesinin kuramsal temelleri: teknolojik yaklaşımlar
3 Enformasyon toplumu düşüncesinin kuramsal temelleri: ekonomik yaklaşımlar
4 Enformasyon toplumu düşüncesinin kuramsal temelleri: kültürel yaklaşımlar
5 Enformasyon toplumu düşüncesinin kuramsal temelleri: sosyolojik yaklaşımlar
6 Enformasyon toplumu düşüncesinin kuramsal temelleri: uzamsal yaklaşımlar
7 Seçilmiş metinlerin sunumu ve tartışılması
8 Seçilmiş metinlerin sunumu ve tartışılması
9 Seçilmiş metinlerin sunumu ve tartışılması
10 Seçilmiş metinlerin sunumu ve tartışılması
11 Seçilmiş metinlerin sunumu ve tartışılması
12 Seçilmiş metinlerin sunumu ve tartışılması
13 Seçilmiş metinlerin sunumu ve tartışılması
14 Seçilmiş metinlerin sunumu ve tartışılması
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 2 40
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 10
Toplam 3 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci bilimsel düşüncenin temellerini ve gelişimini kavrayabilir.
2 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci doğru referansları kullanarak mevcut kuramsal yaklaşımları irdeleyip, yorumlayabilir ve yeni sentezlere ulaşabilir.
3 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci uzmanlık alanındaki donanımını farklı fonksiyonlara (gazetecilik, halkla ilişkiler, reklam, pazarlama, radyo, televizyon, sinema, yeni medya) ilişkin bilgi ve becerilerle destekleyebilir.
4 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci eleştirel düşünceyi, medya ve iletişim alanındaki etik değerleri, kamu yararı doğrultusunda insan ve topluluk haklarına saygıyı benimser.
5 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci seçtiği uzmanlık alanında ileri düzeyde ve güncel, kuramsal ve pratik bilgiyi çalışmalarına eklemleyebilir.
6 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci farklı yöntem yaklaşımlarını kullanarak özgün bilimsel araştırmalar yapabilir.
7 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci nitel ve nicel araştırma yöntemlerini üst düzeyde kullanabilir.
8 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci yeni yöntemler geliştirerek ya da bilinen yöntemleri yeni alanlara uygulayarak bilimsel metotlara yenilik getirebilir.
9 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını uluslararası saygın bilimsel platformlarda sunabilir ve yayımlayabilir.
10 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci farklı uluslardan ve farklı bilim dallarından gelen uzmanlarla araştırma ve eğitim işbirlikleri yapabilir.
11 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını sürdürürken bilimsel etiği öncelikle gözetir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 72 72
Sunum 1 24 24
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 25 7,20
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top