Felsefe Yüksek Lisans Programı

Seminer(PHIL 501)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
PHIL 501 Seminer 1 3 0 0 0 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Melih BAŞARAN mbasaran@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu seminer her şeyden önce yüksek lisans öğrencilerini beraberce kararlaştırılacak bir konuda kaynakça çalışmasıyla metodolojik bir çalışmaya hazırlamak ve bir sunumla çalışmalarını diğer öğrencilerle paylaşmak amacındadır
İçerik Kant öncesi ontolojilerden Leibniz'de komposibilite meselesi Kant'ın Transandantal Şematizm doktrimi ile karşılaştırılıp bir yandan evrendeki öte yandan tarihsel dünyadaki fenomene gelmemiş çeşitliliği görmemizi engelleyen şeyin sorgulamasına Alain Badiou'nun Hegel'in diyalektiğini yorumlarken sorduğu sorudan ("Diyalektiğin kapalı / tıkalı dalları var mı?) itibaren cevap aramaya çalışmak
Dersin Öğrenme Çıktıları Felsefi sorunsallaştırma, yöntem ve araştırma teknikleri, sunum yapabilme, makale yazabilme
Öğretim Yöntemleri Araştırma, makale yazma ve sunum yapma teknikleri, eleştirel düşünce
Kaynaklar Leibniz
Kant
Hegel
Deleuze
Badiou
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 1. ders : Giriş
2 2. ders : Araştırmaya giriş
3 3. ders : Bir araştırma sorusu tanımlama
4 4. ders : Bir çalışma
5 5. ders : Tanımlayıcı araştırma ile ilgili kavramlar
6 6. ders : Anket
7 7. ders : Gözlem
8 8. ders : Deneysel araştırma ile ilgili kavramlar
9 9. ders : Veri analizi ile ilgili kavramlar
10 10.ders : Analiz
11 11. ders : Araştırma makaleleri ve tartışmalar
12 12. ders : Sunum
13 13. ders : Vize
14 14. ders : Sunum (Araştırmalar ve Raporlar)
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 50
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Felsefe okumaları ve felsefi metin yazma konusunda yeterlilik kazanır. Felsefe tarihi ve sistematik felsefe alanında derinlikli ve bütünlüklü araştırma yapma yetisini ve felsefi metin yazımına dair yeterliliklerini geliştirir. Farklı felsefi yaklaşımlar arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapabilir. X
2 Belirli bir felsefi konuyu, o konuyu belirleyen felsefi bağlam içerisinde ele alma ve inceleme yetisini kazanır. X
3 Yaptığı felsefi çalışmalarda farklı kavramsal yapıları (epistemolojik, metafizik, etik, vs) kullanıma sokabilir. X
4 Çalıştığı felsefi alanı ilgilendiren kavramlar ve fikirlerle ilgili tarihsel bir araştırma yapabilir, çalıştığı felsefi konunun tarihçesini ortaya koyabilir. X
5 Akıl yürütme ve felsefi analiz yapmada yetkinleşir. X
6 Kütüphane kaynaklarını ve online kaynakları araştırmalarında kullanma yetisine sahiptir. Çalışma alanını ilgilendiren makale ve kitapları incelemeyi ve kullanıma sokmayı bilir. Birincil ve ikincil metinler arasında ayrım yaparak çalışır. X
7 Derinlikli argümanları ve kavramları yazılı ve sözlü olarak rahatlıkla ifade edebilir ve aktarabilir. Tartışmalar içinde asli konuyu netlikle tespit edip, ifade edebilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 1 13
Ödevler 1 3 3
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 3 3
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30 30
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 91
Toplam İş Yükü / 25 3,64
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top