Felsefe Doktora Programı

Çokluğun Meontolojisi(PHIL 731)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
PHIL 731 Çokluğun Meontolojisi 1 3 0 0 3 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) Melih BAŞARAN mbasaran@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çokluk ve birlik kavramlarının ontolojik statüsünün tartışılacağı bu derste, Hegel'in diyalektiğinin Alain Badiou tarafından yorumlanışı ele alınacak, ve bu görüşler ontolojik olmayan ve negatif teoloji geleneğiyle ilişkilendirilerek, Gilles Deleuze'ün "çokluk" ve "olay" felsefeleriyle beraber değerlendirilecektir.
İçerik Hegel’in diyalektiğinin Alain Badiou tarafından yorumlanışına bakarsak; biz genelde belirlenmemiş, yer ve zamandan bağımsız “bir şey”in olmadığını söyleriz; oysa ki “bu şey” kendi kendisiyle çelişerek karşıtlık içine girme suretiyle bölünebilir. Şeyin (aynı şeyden söz ediyorsak eğer) özdeşliğini yitirmesi her zaman karşıtlık biçiminde de kendini göstermez. Bu bölünme ya tarihsel zamansallıkta veya koyutsal dolayımlarda güçlü veya fenomenal bir fark olarak ortaya çıkar, devinime girer, ya da minimal ama yapısal bir fark olarak kalarak zayıf ve belirlenmemiş olarak varlığını sürdürür. Bu sonuncu durum her zaman fenomenal olmamakla beraber fenomenal olanı da açıklama imkanına sahip zayıf bir güç veya umut olarak gelecek boyutuna açılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Ontoloji, Meontoloji, Deontoloji, Diyalektik, Negatif Teoloji, Transandantal Şematizm, Belirlenim, Fark ve Yineleme, Olay, Çokluk ve Birlik, Bengi Dönüş kavramlarının öğrenilmesi
Öğretim Yöntemleri Okunup çözümlenip tartışılan temel metinler çerçevesinde öğrencilerin kendi sunumlarını hazırlayacak şekilde hazırlanması
Kaynaklar Kant, Critique de la Raison Pure
Hegel, Logique
Alain Badiou, “Théorie du Sujet”, "Etre et l'événement"
Gilles Deleuze, "Différence et Répétition", “Nietzsche et la Philosophie”
Walter Benjamin, "Tarih Tezleri"
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Temel Ontoloji meseleleri
2 Parmenides ve Birlik
3 Heidegger'in Parmenides ve Heracleitos yorumları
4 Kant öncesi ontolojiler: Leibniz ve çokluk, komposibilite meselesi
5 Kant'ın olmayan ontolojisi: varlık ve numen alanı
6 Transandantal Şematizm ve çokluk meselesi
7 Çokluğun nicelik kategorisine indirgenmesi
8 Doğadaki çeşitlilik ve Kant'ın teleolojik yargı kuramı
9 Idelerin çokluğu
10 Upuygun olmayan bilgilerden diyalektiğe
11 Belirlenimsiz olarak çokluk ve biçimsiz
12 "Diyalektiğin kapalı dalları var mı?" (Badiou)
13 Deleuze ve Nietzsche: oluş'un olumlanması
14 "Zayıf fark" ve Benjamin'de "mesihsel cılız güç" fikri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 50
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 50
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 50
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Felsefe programlarında, çeşitli felsefe alanlarında ders verebilir. X
2 Felsefi tema ve problematiklerle ilgili olarak birincil ve ikincil kaynakları kullanarak derinlikli yorumlar yapabilir. X
3 Güncel felsefi tartışmalara katkıda bulunabilir. X
4 Felsefe çalışmaları yönetebilir. X
5 Kendi felsefi çalışmalarını sürdürürken gerekli kaynaklara erişime dair bilgisi tamdır. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 6 78
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30 30
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 15 15
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 175
Toplam İş Yükü / 25 7,00
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top