Özel Hukuk Doktora Programı

Seminer(ÖHDR-350)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ÖHDR-350 Seminer 1 0 0 0 0 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) Hüseyin Murat DEVELİOĞLU hmdevelioglu@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu seminer her şeyden doktora öğrencilerini belli bir konuda kaynakça çalışmasıyla metodolojik çalışmaya hazırlamak ve bir sunumla çalışmalarını diğer öğrencilerle paylaşmak amacındadır.
İçerik Konu seçimi, Kaynak araştırması yapma, Atıf yöntemleri, Şekil kuralları bakımından makale yazımı, Tez yazım kılavuzu uyarınca tez yazım şekli, Seçilen konuda ödev hazırlama
Dersin Öğrenme Çıktıları Hukuki sorunsallaştırma, yöntem ve araştırma teknikleri, sunum yapabilme, makale yazabilme
Öğretim Yöntemleri Araştırma, makale yazma ve sunum yapma teknikleri, eleştirel düşünce
Kaynaklar Ernst E. Hirsch, Pratik Hukukta Metot, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Güncellenmiş 8. Basıdan Tıpkı Basım, Ankara, 2018.
Rona Serozan, Hukukta Yöntem, 1. Bası, İstanbul, 2015.
Pierre Tercier, La recherche et la rédaction juridiques, 7ème édition, (en collaboration avec Christian Roten), Zurich 2016.
Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez & Proje Yazım Kılavuzu
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş ve konu seçimi
2 Kaynak araştırması yapma
3 Atıf yöntemleri
4 Şekil kuralları bakımından makale yazımı
5 Tez yazım kılavuzu uyarınca tez yazım şekli
6 Hazırlanan Ödevin Sunumu ve Tartışılması
7 Hazırlanan Ödevin Sunumu ve Tartışılması
8 Hazırlanan Ödevin Sunumu ve Tartışılması
9 Hazırlanan Ödevin Sunumu ve Tartışılması
10 Hazırlanan Ödevin Sunumu ve Tartışılması
11 Hazırlanan Ödevin Sunumu ve Tartışılması
12 Hazırlanan Ödevin Sunumu ve Tartışılması
13 Hazırlanan Ödevin Sunumu ve Tartışılması
14 Hazırlanan Ödevin Sunumu ve Tartışılması
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 50
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Özel hukuk alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma, X
2 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme, X
3 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme, X
4 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma, X
5 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, X
6 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme, X
7 Özel hukuk alanındaki teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme, X
8 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, X
9 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme, X
10 Özel hukuk alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim olma. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30 30
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 30 30
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 1 15 15
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 127
Toplam İş Yükü / 25 5,08
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top