Özel Hukuk Doktora Programı

International Construction Law(ÖHDR-345)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ÖHDR-345 International Construction Law 1 4 0 0 4 10
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) Ziya AKINCI ziya@akincilaw.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders milletlerarası inşaat sözleşmelerine ilişkin hukuki kavram ve kuralları öğretmeyi amaçlamaktadır.
İçerik Bu derste, FIDIC sözleşmeleri, bu sözleşmelerde yer alan hak ve borçlar, ücret, gecikme gibi kavramlar, hangi durumlarda ek süre ve ücret talep edilebileceği, uyuşmazlık çıkması durumunda DAB mekanizması ve uyuşmazlığın tahkimde çözülmesi gibi konular ele alınacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler dersin sonunda milletlerarası inşaat sözleşmelerinde kullanılan sözleşme tiplerini, genel kavramları, taraflar arasındaki hak ve borçları, bir uyuşmazlık çıkması durumunda uyuşmazlığın nasıl çözüleceğini öğreneceklerdir.
Öğretim Yöntemleri Bu ders teorik açıklamalardan ve örnek davaların tartışılmasından oluşmaktadır.
Kaynaklar 1. Ziya Akıncı: Milletlerarası Özel Hukukta İnşaat Sözleşmeleri, 1996
2. Ziya AKINCI: Milletlerarası Tahkim, İstanbul, 2016.
3. Ergin NOMER / Günseli ÖZTEKİN GELGEL / Nuray EKŞİ: Milletlerarası Tahkim Hukuku, İstanbul, 2016.
4. Cemal Şanlı, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları (Beta, 2016)
5. Nuray Ekşi, Milletlerarası Ticaret Hukuku (Beta, 2015)
6. Cemal ŞANLI / Emre ESEN / İnci ATAMAN - FİGANMEŞE, Milletlerarası Özel Hukuk (Vedat, 2016)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Milletlerarası inşaat hukukuna giriş
2 Milletlerarası inşaat hukukunda kullanılan standart sözleşmeler
3 Milletlerarası inşaat hukukunda ücret kavramı ve çeşitleri
4 Milletlerarası inşaat hukukunda gecikme
5 Milletlerarası inşaat hukukunda ek süre talepleri
6 Milletlerarası inşaat Hukukunda ek ücret talepleri
7 Milletlerarası inşaat hukukunda mücbir sebep
8 Milletlerarası inşaat hukukunda sözleşmenin feshi ve sonuçları
9 Milletlerarası inşaat hukukunda sözleşmenin feshi ve sonuçları
10 Milletlerarası inşaata hukukundada uygulanacak hukuk
11 Milletlerarası inşaat hukukunda uyuşmazlıkların çözümü yöntemleri
12 Milletlerarası inşaat hukukunda uyuşmazlıkların çözümü yöntemleri
13 Milletlerarası inşaata hukukunda DAB uygulaması ve tahkim
14 Milletlerarası inşaata hukukunda DAB uygulaması ve tahkim
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 25
Sunum 1 25
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Özel hukuk alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma, X
2 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme, X
3 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme, X
4 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma, X
5 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, X
6 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme, X
7 Özel hukuk alanındaki teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme, X
8 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, X
9 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme, X
10 Özel hukuk alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim olma. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 1 30 30
Sunum 1 30 30
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30 30
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 244
Toplam İş Yükü / 25 9,76
Dersin AKTS Kredisi 10
Scroll to Top