Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sosyal Etki Mekanizmaları ve Medya(SİY 681)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SİY 681 Sosyal Etki Mekanizmaları ve Medya 1 2 0 0 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Nazlı AYTUNA nazli.aytuna@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kapsamında sosyal psikoloji laboratuarlarında geliştirilen sosyal etki mekanizmalarının medya sorgulamasını da içeren geniş bir perspektif kapsamında tartışılması hedeflenmektedir. Siyasi iletişim süreçlerinin ortaya koyduğu etki mekanizmaları ve pratikleri dersin sorgulama alanına dâhil edilmektedir. Sosyal Davranış nedir? Neden uyum gösteririz? Neden itaat ederiz? Kamuoyunun oluşumunda medyanın etkisi nasıl tanımlanabilir? Siyasetin aktörleri sosyal etki mekanizmalarını nasıl kullanırlar?
İçerik 1. Hafta: Giriş: Sosyal Etki aracı olarak Medya

2.Hafta: Sosyal Etki süreçleri: Sherif'in Grup Normunun Oluşması Deneyi

3.Hafta: Sosyal Etki süreçleri: Asch'ın Uyma Deneyi ve Milgram’ın İtaat Deneyi

4.Hafta: Sosyal Etki ve Medya: Propaganda, Politika ve Toplum

5.Hafta: Sosyal etki aracı olarak Yazılı Basın

6.Hafta: Yazılı Basın ve Gündem Belirleme Modeli

7.Hafta: Türk Televizyon dizilerinin sosyal izdüşümleri

8.Hafta: Le cinéma turc

9.Hafta : Vize Sınavı

10.Hafta: Sosyal ağlar etrafında şekillenen yeni ikna stratejileri I

11.Hafta: Sosyal ağlar etrafında şekillenen yeni ikna stratejileri I

12.Hafta: Medya’nın yeni sosyal rolü

13.Hafta: Projeler

14.Hafta: Projeler
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;

1.Sosyal Etki süreçlerini tanımlar ve bu alanda geliştirilen laboratuar deney sonuçlarını yorumlar;

2.Medyanın oluşturduğu toplumsal etki süreçlerini yorumlayabilir.

3.Sosyal etki mekanizmalarının ikna stratejisi olarak farklı alanlarda kullanımını tartışabilir.
Öğretim Yöntemleri Anlatım, küçük grup tartışması, örnek olay incelemesi, sunum
Kaynaklar BEAUVOIS Jean-Léon, Relations humaines groupes et influence sociale, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble 1995

BON Le Gustave, La psychologie des foules, PUF Quadrige, 5é ed. Paris, 1995

DEUTCH Morton, Les théories en psychologie sociale, Mouton, Paris, 1972

TIMOTY E Cook, The Functions of the Press in a Democracy. In Geneva Overholser and Kathleen Hall Jamieson (eds.), The Press New York: Oxford University Press, 2005, pp. 115-119.

RUBIN Alan M., Media Uses and Effects: A Uses and Gratifications Perspective. In Jennings Bryant and Dolf Zillmann (eds.), Media Effects: Advances in Theory and Research (Hillsdale: Lawrence Erlbaum Publishers 1994, pp. 417-436.

FISCHER Gustave-Nicholas, Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale, Presses de l’Université de Montréal, BORDAS, Paris, 1987

GERGEN Kenneth et JUTRAS Slyvie, Psychologie Sociale, VIGOT, 2e éd. Paris, 1992

KAĞITÇIBAŞI Çiğdem, İnsan ve İnsanlar, Sosyal Psikolojiye Giriş, Sosyal Bilimler Derneği Yayınları (G-8), Sevinç Matbaası, Ankara, 1976
BELLENGER Lionel, La persuasion, PUF, Collection que sais-je?, Paris, 1992.
SHEARON A. et a.l. , The Invasion from Mars: Radio Panics America. In Milestones in Mass Communication Research: Media Effects 1995 pp. 45-65.
CIALDINI Robert B., İknanın Psikolojisi, traduit par Fevzi Yalım, MediaCat Kitapları, Ankara, 2001.
CIALDINI Robert B., Influence: Science and Practice, Allyn & Bacon, 2003.
CIALDINI Robert B., “Harnessing the Science of Persuasion”, Harvard Business Review; Vol. 79 Issue 9, 2001, pp72-79.
HOGAN Kevin, The Psychology of persuasion: how to persuade others to your way of thinking, Pelican Publisging Company,
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Sosyal Etki aracı olarak Medya
2 Sosyal Etki süreçleri: Sherif'in Grup Normunun Oluşması Deneyi
3 Sosyal Etki süreçleri: Asch'ın Uyma Deneyi ve Milgram’ın İtaat Deneyi
4 Sosyal Etki ve Medya: Propaganda, Politika ve Toplum
5 Sosyal etki aracı olarak Yazılı Basın
6 Yazılı Basın ve Gündem Belirleme Modeli
7 Türk Televizyon dizilerinin sosyal izdüşümleri
8 Türk sineması
9 Vize sınavı
10 Sosyal ağlar etrafında şekillenen yeni ikna stratejileri I
11 Sosyal ağlar etrafında şekillenen yeni ikna stratejileri II
12 Medya’nın yeni sosyal rolü
13 Proje sunumları
14 Proje sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 60
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İletişim sorunlarına yönelik çözümler için gerekli stratejik düşünme ve analiz yetisine sahip olur. X
2 Stratejik iletişim alanında özgün projeler tasarlar, uygular ve yönetir. X
3 Yeni iletişim teknolojileri, kriz ve risk iletişimi yönetimi, ikna, kültürlerarası iletişimin etkinliği vb. konularda bilgi sahibi olur. X
4 Profesyonel etik ilkeleri uygular ve teşvik eder. X
5 Kültür, iletişim ve kuruluşların değişimi arasındaki ilintileri farkeder. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 1 28 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 22 22
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 50 50
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 100
Toplam İş Yükü / 25 4,00
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top