Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı

İletişim Kuramları ve Modelleri(SİY 601)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SİY 601 İletişim Kuramları ve Modelleri 1 2 0 0 2 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Nilgün Tutal Cheviron ntutal@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste iletişim kuram ve modelleri genel sosyal teori kapsamında ele alınıp öğrenciye eleştirel farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır.
İçerik Başat Medya Medya Çalışmaları ve Başat Medya Teorilerinin Eleştirisi, Frankfurt Ekolü ve kültür endüstrisi eleştirisi
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;

1.Küresel ve ulusal düzeydeki iletişimin işleyiş biçimini, mülkiyet yapısını, kültür endüstrisinin yapısal özelliklerini kuramlar sayesinde daha iyi kavrayacak ve
2.Entelektüel, mesleki ve akademik düşünce becerisini geliştirecek.
Öğretim Yöntemleri Katılımcı Konferans
Kaynaklar Fiske John, İletişim Çalışmalarına Giriş..
Perry Anderson, Hapishane Defterlerinde Hegemonya ve Sosyalist Strateji.
Tom Bottomore, Frankfurt Okulu.
Adorno ve Horheimer, Aydınlanmanın Diyalektiği
Martin Jay, Diyalektik İmgelem
Thery Eagleton, İdeoloji.
Alain Swingewood, Kitle Kültürü Efsanesi.
Micheal Hardt ve Antonio Negri, İmparatorluk.
Walter Benjamin Brecht ve Estetik .
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Başat Medya Medya Çalışmaları
2 Başat Medya Teorilerinin Eleştirisi
3 Antonio Gramsci'nin Yapıtları Bağlamında Hegemonya ve Rıza
4 Frankfurt Ekolüne Giriş
5 Frankfurt Ekolü Kültür Endüstrisi
6 Estetik Kuram ve Kitle Kültürü Eleştirisi
7 Medyanın Ekonomi Politiği (Medya Emperyalizmi, Propaganda Modeli)
8 Vize
9 Adorna'dan Bourdieu'ye İdeoloji
10 Kitle toplumu ve kültürüne yönelik eleştirel çalışmalar
11 Walter Benjamin estetik kuram ve kültürel direniş imkanları
12 Enformasyon ve Gözetim Toplumu
13 Antonio Negri ve Michel Hardt'da küreselleşmenin politik, kültürel ve ekonomik eleştirisi
14 Genel Değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 13 60
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 100
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 15 160
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İletişim sorunlarına yönelik çözümler için gerekli stratejik düşünme ve analiz yetisine sahip olur. X
2 Stratejik iletişim alanında özgün projeler tasarlar, uygular ve yönetir. X
3 Yeni iletişim teknolojileri, kriz ve risk iletişimi yönetimi, ikna, kültürlerarası iletişimin etkinliği vb. konularda bilgi sahibi olur. X
4 Profesyonel etik ilkeleri uygular ve teşvik eder. X
5 Kültür, iletişim ve kuruluşların değişimi arasındaki ilintileri farkeder. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 30 30
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 124
Toplam İş Yükü / 25 4,96
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top