Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı

Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk(KHYL-117)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
KHYL-117 Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk 1 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Zeynep Özlem ÜSKÜL ENGİN zeynepuskul@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Toplumsal cinsiyet kavramını açıklamak ve toplumdaki toplumsal cinsiyet rollerini tartışmak ve bunun hukuk üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak.
İçerik 1) toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyet
2) kadın ve toplumsal cinsiyet
3) erkek ve toplumsal cinsiyet
4) toplumsal cinsiyetin sınırları ve sınırın dışında kalanlar
5) kadın, şiddet ve hukuk
6) Sığınma evleri ve hukuki düzenleme
7) kadın ve iş yaşamı ve hukuk
8) kadın ve siyaset
9) kadın bedeni ve hukuk
10) Kürtaj ve hukuk
11) erkeklik, askerlik ve hukuk
12) Transseksüellik ve hukuk
13) Eşcinsellik ve ayrımcılık
14) İnsan hakları ve toplumsal cinsiyet
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri Sözlü anlatım ve görsel malzemeler.
Kaynaklar kitaplar
makaleler
internet
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyet
2 kadın ve toplumsal cinsiyet
3 erkek ve toplumsal cinsiyet
4 toplumsal cinsiyetin sınırları ve sınırın dışında kalanlar
5 kadın, şiddet ve hukuk
6 Sığınma evleri ve hukuki düzenleme
7 kadın ve iş yaşamı ve hukuk
8 kadın ve siyaset
9 kadın bedeni ve hukuk
10 Kürtaj ve hukuk
11 erkeklik, askerlik ve hukuk
12 Transseksüellik ve hukuk
13 Eşcinsellik ve Ayrımcılık
14 İnsan hakları ve toplumsal cinsiyet
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 60
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 34 34
Sunum 1 2 2
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 14 2 28
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 1 36 36
Toplam İş Yükü 172
Toplam İş Yükü / 25 6,88
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top