Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı

Basic rights and freedoms under the ECHR I(KHYL-115)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
KHYL-115 Basic rights and freedoms under the ECHR I 1 4 0 0 4 10
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Demirhan Burak ÇELİK dbcelik@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Avrupa İnsan Hakları hukukunu öğrenciye tanıtmak, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) kararları ışığında söz konusu hak koruma sistemi usuli ve maddi yönden incelemektir.
Öğrencilerin, Avrupa İnsan Hakları Mahlemesinin dillerinden İngilizce ile orjinal metinler üzerinden kararları okuyabilmesi, tartışabilmesi ve bu Mahkemeye dava açarak takip edebilecek beceriye sahip olmaları amaçlanmaktadır. Sadece Mahkemeye hakim hukuki felsefe ve doktrinleri değil, usul hukukunu da öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
İçerik İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi kapsamında başvuru sisteminin temel prensipleri, kabul edilebilirlik şartları, Mahkemenin geliştirmiş olduğu temel ilke ve doktrinler, ilk 6 madde kapsamında temel hakların koruma alanına ilişkin kurallar ve içtihatlar incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları -İHAS usul hukuku
-İHAS ilk 6 madde
Öğretim Yöntemleri Doktrin İncelemesi
Dava İncelemesi
Öğrencilerin Hukuki Meseleleri sunum olarak hazırlayıp savunabilmeleri
Kaynaklar Philip Leach, Taking a Case to the European Court of Human Rights, 4th edt.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 2 14 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 7 14 98
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 15 1 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 25 1 25
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 5 14 70
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 236
Toplam İş Yükü / 25 9,44
Dersin AKTS Kredisi 9
Scroll to Top