İşletme Doktora Programı

Finans Teorisi(GE 751)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
GE 751 Finans Teorisi 1 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) ORHAN GÖKER (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin finans teorisi ve finansal uygulamalara – özellikle kurumsal finans uygulamalarına – yönelik olarak sağlam bir teorik altyapıyı oluşturmaktır. Buna ek olarak, öğrencilerin en güncel finansal kavramlar ve uygulamalara ilişkin geniş birikim sağlaması amaçlanmaktadır.
İçerik 1. hafta: Giriş

2. hafta: Finans Kavramı ve Alanı

3. hafta: Paranın Zaman Değeri, Risk ve Belirsizlik Kavramları

4. hafta: Sermaye Bütçelemesi

5. hafta: Sermaye Maliyeti ve Belirlenmesi

6. hafta: Sermaye Yapısı Teorileri

7. hafta: Sermaye Yapısı Teorileri (devam)

8. hafta: Vize Sınavı

9. hafta: Sabit Getirili Menkul Değerlerin Değerlemesi

10. hafta: Sabit Olmayan Getirili Menkul Değerlerin Değerlemesi

11. hafta: Şirket Değerlemesi

12. hafta: Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar

13. hafta: Finansal Aracılık İşlemleri

14. hafta: Tekrar
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:

1.Finans ve kurumsal finansın kavram ve alanına yönelik bilgi birikimi
2.Finans ve kurumsal finansa yönelik belli başlı teorilere ilişkin alt yapı birikimini sağlamak
3.Finansal uygulamalara yönelik olarak teorik ve uygulama alanlarında bilimsel katkıda bulunma
4.Bir kurumsal birimin finansal güç ve zayıflıklarını tespit etmek ve nedenlerini açıklayabilmek
5. Finans teorisine ülkesel ve uluslararası düzeyde katkı yapabilecek orjinal araştırma yapabilme becerisi

elde etmiş olacaktır.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1.Ross, Stephen, et. al. Corporate Finance
New York: McGraw-Hill/Irwin, 2006, 8. ed.

2.Brigham, Eugene, et.al. Financial Management, 13. ed.,
New York: South – Western, 2010

3.Brigham, Eugene, et.al. Intermediate Financial Management, 11.ed.
New York: South – Western, 2012

4.Göker, Orhan Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi: Teori ve Uygulama
İstanbul, Atlantis Yayınevi, 1996
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Finans Kavramı ve Alanı
3 Paranın Zaman Değeri, Risk ve Belirsizlik Kavramları
4 Sermaye Bütçelemesi
5 Sermaye Maliyeti ve Belirlenmesi
6 Sermaye Yapısı Teorileri
7 Sermaye Yapısı Teorileri (devam)
8 Vize Sınavı
9 Sabit Getirili Menkul Değerlerin Değerlemesi
10 Sabit Olmayan Getirili Menkul Değerlerin Değerlemesi
11 Şirket Değerlemesi
12 Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar
13 Finansal Aracılık İşlemleri
14 Tekrar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 60
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci bilimsel düşüncenin temellerini ve gelişimini kavrayabilmelidir.
2 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci kuramsal yaklaşımları irdeleyip, yorumlayabilmeli ve yeni sentezlere ulaşabilmelidir.
3 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci uzmanlık alanındaki donanımını farklı fonksiyonlara (üretim, pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans) ilişkin bilgi ve becerilerle destekleyebilmelidir.
4 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci eleştirel düşünebilmeli ve düşünsel bağımsızlığını koruyabilmelidir.
5 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci seçtiği uzmanlık alanında ileri düzeyde ve güncel, kuramsal ve pratik bilgiyi çalışmalarına eklemleyebilmelidir.
6 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci özgün bilimsel araştırmalar yapabilmelidir.
7 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci nitel ve nicel araştırma yöntemlerini ustalıkla kullanabilmelidir.
8 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci yeni yöntemler geliştirerek ya da bilinen yöntemleri yeni alanlara uygulayarak bilimsel metodlara yenilik getirebilmelidir.
9 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını uluslararası saygın bilimsel platformlarda sunabilmeli ve yayımlayabilmelidir.
10 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci farklı uluslardan ve farklı bilim dallarından gelen uzmanlarla araştırma ve eğitim işbirlikleri yapabilmelidir.
11 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci toplum ve iş dünyası arasındaki sorunlara duyarlılık gösterebilmeli ve bu konuların doğru kavranması, araştırılması ve çözümünde proaktif olabilmelidir.
12 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını sürdürürken bilimsel etiği öncelikle gözetebilmelidir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 6 72
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 43 43
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 177
Toplam İş Yükü / 25 7,08
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top