İşletme Doktora Programı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(GE 733)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
GE 733 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 1 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU rhacirustemoglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları hakkında öğrencileri bilgilendirmek, UFRS’nin Dünya’da ve ülkemizdeki önemini mevzuattaki yerini irdelemek.
İçerik -Finansal Tabloların Sunumu
-Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu
-UFRS’nin finansal tablolara uygulanması
-Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar, ilişkili taraflar
-Konsolidasyon
-Konsolidasyon
-Varlıklar (Stoklar, Maddi Duran Varlıklar)
-Varlıklar (Maddi olmayan Duran Varlıklar, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller)
-Karşılıklar ve Yükümlülükler
-Vergi Muhasebesi
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar
-Kar-zarar, özsermaye
-Finansal Enstrümanlar
-Uygulama Çalışması
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci,
1- UFRS kapsamında uygulanan muhasebe standartlarının önemini kavrar.
2- Muhasebe standartları teorik bilgisine sahip bir şekilde yorum yapar.
3- UFRS ile kanuni düzenlemelerin farklarını ayırt eder.
4- UFRS ve yasal mevzuat ayrımını örnek olay üzerinde uygulayabilir.
5- UFRS’nin finansal tablolara olan etkilerini sentezler ve yorumlar.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Financial accounting : international financial reporting standards / Walter T. Harrison Jr. ... [et al.]. Boston : Pearson, 2014 : 9 edition
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Finansal Tabloların Sunumu
2 Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu
3 UFRS’nin finansal tablolara uygulanması
4 Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar, ilişkili taraflar
5 Konsolidasyon
6 Konsolidasyon
7 Varlıklar (Stoklar, Maddi Duran Varlıklar)
8 Varlıklar (Maddi olmayan Duran Varlıklar, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller)
9 Karşılıklar ve Yükümlülükler
10 Vergi Muhasebesi
11 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
12 Kar-zarar, özsermaye
13 Finansal Enstrümanlar
14 Uygulama Çalışması
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci bilimsel düşüncenin temellerini ve gelişimini kavrayabilmelidir. X
2 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci kuramsal yaklaşımları irdeleyip, yorumlayabilmeli ve yeni sentezlere ulaşabilmelidir. X
3 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci uzmanlık alanındaki donanımını farklı fonksiyonlara (üretim, pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans) ilişkin bilgi ve becerilerle destekleyebilmelidir. X
4 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci eleştirel düşünebilmeli ve düşünsel bağımsızlığını koruyabilmelidir. X
5 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci seçtiği uzmanlık alanında ileri düzeyde ve güncel, kuramsal ve pratik bilgiyi çalışmalarına eklemleyebilmelidir. X
6 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci özgün bilimsel araştırmalar yapabilmelidir. X
7 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci nitel ve nicel araştırma yöntemlerini ustalıkla kullanabilmelidir. X
8 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci yeni yöntemler geliştirerek ya da bilinen yöntemleri yeni alanlara uygulayarak bilimsel metodlara yenilik getirebilmelidir. X
9 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını uluslararası saygın bilimsel platformlarda sunabilmeli ve yayımlayabilmelidir. X
10 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci farklı uluslardan ve farklı bilim dallarından gelen uzmanlarla araştırma ve eğitim işbirlikleri yapabilmelidir. X
11 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci toplum ve iş dünyası arasındaki sorunlara duyarlılık gösterebilmeli ve bu konuların doğru kavranması, araştırılması ve çözümünde proaktif olabilmelidir. X
12 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını sürdürürken bilimsel etiği öncelikle gözetebilmelidir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 14 2 28
Sunum 1 1 1
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 22 22
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 175
Toplam İş Yükü / 25 7,00
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top