İşletme Doktora Programı

Örgüt Kuramı(GE 721)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
GE 721 Örgüt Kuramı 1 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) Türker BAŞ turkerbas@hotmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin yönetim kuramındaki temel düşünce akımlarını, kuramları ve tartışmaları öğrenmelerini sağlamaktır.
İçerik
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:

1.Örgüt kuramındaki temel kavramsal çerçeveyi, başlıca tartışma ve gelişmeleri bilebilmelidir.
2.Farklı okumalardaki ortak noktaları ve fikir ayrılıklarını bulabilmeli bunları analitik bir çerçeve içinde birleştirebilmelidir.
3.ÖK kapsamında yeni bir kuram geliştiren ya da varolan kuramların çatışan yönlerini ele alan bir makale yazabilmelidir.
4.Akademik dergilerin hakemlik sürecinde yer alabilmelidir.
5.Akademik ahlakı içselleştirmiş olmalıdır.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar M.J.Hatch (2006) Organization Theory Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives Oxford: Oxford University Press, ch 1.
W. R. Scott (2003), Organizations: Rational, Natural, and Open Systems (5th edition), Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, ch. 1.
M. Reed (1996), ‘Organizational theorizing: A historically contested terrain’ in S. Clegg, C. Hardy, and W. R. Nord (eds), Handbook of Organization Studies, London: Sage, 31-56.
M.J.Hatch (2006) Organization Theory Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives Oxford: Oxford University Press, chap 2.
Y. Shenhav (2003), ‘The historical and epistemological foundations of organization theory: Fusing sociological theory with engineering discourse’ in H. Tsoukas and C. Knudsen (eds.), The Oxford Handbook of Organization Theory, Oxford: Oxford University Press, 183-209
W. H. Starbuck (2003), ‘The origins of organization theory’ in H. Tsoukas and C. Knudsen (eds.), The Oxford Handbook of Organization Theory, Oxford: Oxford University Press, 143-182.
W. R. Scott (2003), Organizations: Rational, Natural, and Open Systems (5th edition), Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, chaps. 2 and 3.W. R. Scott (2003), Organizations: Rational, Natural, and Open Systems (5th edition), Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, chap. 4.
L. Donaldson (2000), The Contingency Theory of Organizations, Thousand Oaks, CA: Sage, chaps. 1, 2 and 3.
Meyer, A.D., Tsui, A.S., Hinings, C.R. 1993. Configurational approaches to organizational analysis. Academy of Management Journal, 36: 1175-1195.L. Donaldson (2000), The Contingency Theory of Organizations, Thousand Oaks, CA: Sage, chap. 5.
J. Child (2002), ‘Strategic choice’ in A. Sorge (ed.), Organization, Thomson Learning: London, 107-126.R. Emerson, "Power-Dependence Relations." American Sociological Review 27 (1962): 31-41.
J. Pfeffer and G. R. Salancik (1978/2003), The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, Palo Alto, CA: Stanford University Press, chaps 1, 2, 3 and 10 and the Introduction, xi-xxix (available as e-book)
M. S. Mizruchi and M. Yoo (2002), ‘Interorganizational power and dependence’ in J. A. C. Baum (ed.), The Blackwell Companion to Organizations, Oxford: Blackwell, 599-620.


D. J. Brass (2002), ‘Intraorganizational power and dependence’ in J. A. C. Baum (ed.), The Blackwell Companion to Organizations, Oxford: Blackwell, 138-157.
W. Ocasio (2002), ‘Organizational power and dependence’ in J. A. C. Baum (ed.), The Blackwell Companion to Organizations, Oxford: Blackwell, 363-385.


Gulati, R., Dialdin, D. A. , & Wang, L. 2002. Organizational Networks. Pp. 181-303 in J. Baum (ed.), Blackwell Companion to Organizations. Oxford, UK: Blackwell. Podolny, J. M., & Baron, J. N. 1997. Resources and relationships: social networks and mobility in the workplace. American Sociological Review, 62: 673-693.
Burt, R. Chapter 1 in Structural Holes, 8-49. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992. ISBN: 067484372X.
Granovetter, M. "The Strength of Weak Ties." American Journal of Sociology 78 (1973): 1360-1380.
Granovetter, M. "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness." American Journal of Sociology 91 (1985): 481-510.
Uzzi, B. 1997. Social structure and competition in interfirm networks: the paradox of embeddedness. Administrative Science Quarterly 42: 35-67.
Burt, R.S. 2000. The network structure of social capital. Research in Organizational Behaviour, 22: 345-423.R. Swedberg (2003), ‘Economic versus sociological approaches to organization theory’ in H. Tsoukas and C. Knudsen (eds.), The Oxford Handbook of Organization Theory, Oxford: Oxford University Press, 373-391.
J. B. Barney and W. Westerly (1996), ‘Organizational Economics: Understanding the rtelationship between organizations and economic analysis’ in S. R. Clegg, C. Hardy and W. R. Nord (eds.), Handbook of Organization Studies, London, Sage, 115-147.
B. S. Silverman (2002), ‘Organizational economics’ in J. A. C. Baum (ed.), The Blackwell Companion to Organizations, Oxford: Blackwell, 467-493.


Selznick, P. 1957. Leadership in Administration. Berkeley, CA: University of California Press. – Chapters 1, 5
DiMaggio, P.J. & Powell, W.W., 1991. Introduction. Pp. 1-38 in The New Institutionalism in Organizational Analysis, edited by Walter W. Powell and Paul J. DiMaggio. Chicago: University of Chicago Press.
DiMaggio, P., & Powell, W.W. 1983. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48: 147-160.
Friedland, R. & Alford, R.R. 1991. Bringing Society Back in: Symbols, Practices, and Institutional Contradictions. Pp. 232-266 in The New Institutionalism in Organizational Analysis, edited by Walter W. Powell and Paul J. DiMaggio. Chicago: University of Chicago Press
Meyer and Rowan, 1977. Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. American Journal of Sociology, 83: 340-63.
Tolbert, P.S., Zucker, L. 1983. Institutional sources of change in the formal structure of organizations: The diffusion of civil service reform, 1880-1935. Administrative Science Quarterly, 30: 22-39.
Zucker, L.G. 1987. Institutional theories of organizations. Annual Review of Sociology, 13: 443-464.
Suddaby, R. & Greenwood, R. 2005. Rhetorical Strategies of Legitimacy. Administrative Science Quarterly, 50: 35-67.R. Whitley (1999/ 2002), ‘The nature of business systems and their institutional structuring’ in R. Whitley (ed.), Competing Capitalisms: Institutions and Economies, Vol. 1, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 161-194.
A. Sorge (1991/2002), ‘Strategic fit and the societal effect: Interpreting cross-national comparisons of technology, organization and human resources’ in R. Whitley (ed.), Competing Capitalisms: Institutions and Economies, Vol. 2, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 354-383.
R. Whitley (1998/2002), ‘Internationalization and varieties of capitalism: The limited effects of cross-national coordination of economic activities on the nature of business systems’ in R. Whitley (ed.), Competing Capitalisms: Institutions and Economies, Vol. 2, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 317-353.
R. Whitley (2005)‘How National are Business Systems? The Role States and Complementary Institutions in Standardizing Systems of Economic Coordination and Control at the National Level’ in G. Morgan, R. Whitley, and E. Moon (eds) Changing Capitalisms? Internationalization, Institutional Change, and Systems of Economic Organization,. 190-231. Oxford: Oxford University Press.
Haake, Sven. 2002. National business systems and industry-specific competitiveness. Organization Studies, 23 (5) 711-736.


H. Aldrich (1999), Organizations Evolving, London: Sage, chaps. 9 and 10.
J. A. C. Baum and T. L. Amburgey (2002), ‘Organizational Ecology’ J. A. C. Baum (ed.), The Blackwell Companion to Organizations, Oxford: Blackwell, 304-326.
S.D. Dobrev, & Kim, T.Y. 2006. Positioning among Organizations in a Population: Moves between Market Segments and the Evolution of Industry Structure. Administrative Science Quarterly, 51(2): 230-261.
R. C. Young. 1988. Is population ecology a useful paradigm for the study of organizations? American Journal of Sociology, 94: 1-24
J. Freeman, and Hannan, M.T. 1989. Setting the record straight on organizational ecology: Rebuttal to Young. American Journal of Sociology, 95: 425-439.


H. Aldrich (1999), Organizations Evolving, London: Sage, chaps. 2 and 3.
T. L. Amburgey and J. V. Singh (2002), ‘Organizational Evoution’ in J. A. C. Baum (ed.), The Blackwell Companion to Organizations, Oxford, Blackwell, 327-343.
H. R. Greve (2002), ‘Interorganizational evolution’ in J. A. C. Baum (ed.), The Blackwell Companion to Organizations, Oxford, Blackwell, 557-578.


S.Clegg and D.Dunkerly (2005) Critical issues in Organizations in C. Grey and H. Willmott (eds) Critical Management Studies Oxford:Oxford University Press, 46-50.
M.Alvesson and S. Deetz (2005) Critical theory and postmodernism: Approaches to organizational studies in C. Grey and H. Willmott (eds) Critical Management Studies Oxford:Oxford University Press,60-106
M. Parker (1992), "Post-Modern Organizations or Postmodern Organization Theory", Organization Studies, 13, 1-18.
M. Kilduff and A. Mehra (1997), “Postmodernism and Organizational Research”, Academy of Management Review, 22, 453-481.
Deetz, S. (1996) ‘Describing differences in approaches to organization science: rethinking Burrell and Morgan and their legacy’, Organization Science, 7 (2): 191-207.
S.R.Clegg, M. Kornberger & T. Pitsis (2005). Managing and Organizations, London :Sage
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Örgüt kuramına genel bakış
3 Yönetim kuramının temelleri
4 Sistem kuramı ve durumsallık yaklaşımı
5 Eleştiriler ve tartışmalar
6 Kaynak bağımlılığı yaklaşımı
7 Güç yaklaşımları
8 Sosyal şebekeler
9 İşlem maliyeti, vekalet kuramı, kaynak temelli yaklaşım
10 Kurumsal kuram
11 Ulusal sistemler
12 Örgütsel ekoloji
13 Örgütsel gelişim
14 Postmodernizm
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 5 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 4 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 1 40
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 5 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci bilimsel düşüncenin temellerini ve gelişimini kavrayabilmelidir. X
2 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci kuramsal yaklaşımları irdeleyip, yorumlayabilmeli ve yeni sentezlere ulaşabilmelidir. X
3 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci uzmanlık alanındaki donanımını farklı fonksiyonlara (üretim, pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans) ilişkin bilgi ve becerilerle destekleyebilmelidir. X
4 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci eleştirel düşünebilmeli ve düşünsel bağımsızlığını koruyabilmelidir. X
5 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci seçtiği uzmanlık alanında ileri düzeyde ve güncel, kuramsal ve pratik bilgiyi çalışmalarına eklemleyebilmelidir. X
6 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci özgün bilimsel araştırmalar yapabilmelidir. X
7 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci nitel ve nicel araştırma yöntemlerini ustalıkla kullanabilmelidir. X
8 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci yeni yöntemler geliştirerek ya da bilinen yöntemleri yeni alanlara uygulayarak bilimsel metodlara yenilik getirebilmelidir. X
9 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını uluslararası saygın bilimsel platformlarda sunabilmeli ve yayımlayabilmelidir. X
10 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci farklı uluslardan ve farklı bilim dallarından gelen uzmanlarla araştırma ve eğitim işbirlikleri yapabilmelidir. X
11 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci toplum ve iş dünyası arasındaki sorunlara duyarlılık gösterebilmeli ve bu konuların doğru kavranması, araştırılması ve çözümünde proaktif olabilmelidir. X
12 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını sürdürürken bilimsel etiği öncelikle gözetebilmelidir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 4 10 40
Sunum 12 3 36
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 1 2 2
Toplam İş Yükü 176
Toplam İş Yükü / 25 7,04
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top