İşletme Doktora Programı

Nicel Araştırma Metodolojisi(GE 711)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
GE 711 Nicel Araştırma Metodolojisi 1 3 0 0 3 9
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) Mehmet Şakir ERSOY msersoy@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin araştırma metodolojisi, araştırma ilkeleri ve araştırmalarda sıkça kullanabilecekleri nicel metot ve araçlarla ilgili gerekli bilgileri edinmelerini sağlamaktır.
İçerik Bilimsel Araştırmanın İlkeleri, Araştırma Sorunları ve Araştırma Etiği,Nitel ve Nicel Araştırma,Veri,Değişken ve Ölçekleme,Araştırma Yöntem ve Planı,
Veri Toplama Teknikleri, Hipotez Geliştirme ve Hipotez Testleri, Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Nicel Verilerin Analizi, Ara Sınav,Parametrik Olmayan Testler
Regresyon Analizi,Faktör ve Diskriminant Analizi,Sunum ve Tartışmalar
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:

1. kolaylıkla anlaşabilecek bir araştırma problematiği geliştirebilmelidir,
2. araştırmaya uygun bir bir problematiğin sınırlarını iyi belirleyebilmelidir,
3.araştırmanın safhalarını planlayabilmelidir,
4. araştırma hipotezlerini kurabilmeli ve onları uygun teknikler kullanarak test edebilmelidir,
5. araştırma için gerekli nitel verileri toplayabilmeli ve uygun teknikler kullanarak onları analiz edebilmelidir,
6.analiz/ yorum/ özet yapabilmelidir.
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı
Vak'a tartışmaları
Makale tartışmaları
Kaynaklar - Sekeran Uma,Roger Bougie,”Researche Methods for Business, A Skill Building Approach”, 5th Edition, Wiley, U.K. 2010.
- Blumberg Boris, Couper Donald R .,Schındler Pamela S.,”Business Research Methods”,Second European Edition, Mc-Graw-Hill, Berkshire,U.K.,2008.

- Newbold P., Carlson W.L. & B. Thorne B., “Statistics For Business and Economics”, 7th ed., Prentice Hall, 2010.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Bilimsel Araştırmanın İlkeleri
2 Araştırma Sorunları ve Araştırma Etiği
3 Nitel ve Nicel Araştırma
4 Veri,Değişken ve Ölçekleme
5 Araştırma Yöntem ve Planı
6 Veri Toplama Teknikleri
7 Hipotez Geliştirme ve Hipotez Testleri
8 Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları
9 Nicel Verilerin Analizi
10 Ara Sınav
11 Parametrik Olmayan Testler
12 Regresyon Analizi
13 Faktör ve Diskriminant Analizi
14 Sunum ve Tartışmalar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 6 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 4 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 20
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 6 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci bilimsel düşüncenin temellerini ve gelişimini kavrayabilmelidir. X
2 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci kuramsal yaklaşımları irdeleyip, yorumlayabilmeli ve yeni sentezlere ulaşabilmelidir. X
3 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci uzmanlık alanındaki donanımını farklı fonksiyonlara (üretim, pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans) ilişkin bilgi ve becerilerle destekleyebilmelidir. X
4 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci eleştirel düşünebilmeli ve düşünsel bağımsızlığını koruyabilmelidir. X
5 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci seçtiği uzmanlık alanında ileri düzeyde ve güncel, kuramsal ve pratik bilgiyi çalışmalarına eklemleyebilmelidir. X
6 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci özgün bilimsel araştırmalar yapabilmelidir. X
7 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci nitel ve nicel araştırma yöntemlerini ustalıkla kullanabilmelidir. X
8 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci yeni yöntemler geliştirerek ya da bilinen yöntemleri yeni alanlara uygulayarak bilimsel metodlara yenilik getirebilmelidir. X
9 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını uluslararası saygın bilimsel platformlarda sunabilmeli ve yayımlayabilmelidir. X
10 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci farklı uluslardan ve farklı bilim dallarından gelen uzmanlarla araştırma ve eğitim işbirlikleri yapabilmelidir. X
11 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci toplum ve iş dünyası arasındaki sorunlara duyarlılık gösterebilmeli ve bu konuların doğru kavranması, araştırılması ve çözümünde proaktif olabilmelidir. X
12 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını sürdürürken bilimsel etiği öncelikle gözetebilmelidir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 4 48
Ödevler 4 5 20
Sunum 1 14 14
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 32 32
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 176
Toplam İş Yükü / 25 7,04
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top