İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Finansal Raporlama(Mİ515)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
Mİ515 Finansal Raporlama 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Banu DİNCER bdincer@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Finansal Raporlama dersinin amacı, muhasebenin temel ilkeleri ve değerlendirme yöntemleri çerçevesinde kayıt tutulmasının öğretilmesi ve ders tamamlandığında öğrencilerin iş olgularının muhasebeleştirilmesini ve gerekli dönem sonu envanter kayıtlarını yapabilecek ve finansal tabloları düzenleyecek ve yorumlayacak duruma gelmelerini sağlamaktır.
İçerik 1. Hafta: Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar
2. Hafta: İşlemlerin Analizi
3. Hafta: Tahakkuk İlkesi
4. Hafta: İç Kontrol
5. Hafta: Kısa Vadeli Yatırımlar ve Alacaklar
6. Hafta: Stoklar ve Satılan Ticari mallar Maliyeti
7. Hafta: Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar
8. Hafta: Borçlar
9. Hafta: Özkaynaklar ve Uzun Vadeli Yatırımlar
10. Hafta: Kapsamlı Gelir tablosu ve Özkaynaklar Değişim Tablosu
11. Hafta: Nakit Akış Analizi
12. Hafta: Finansal Tablo Analizi
13. Hafta: Örnek olay analizi
14. Hafta: Uygulama örnekleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan bir öğrenci;
1. Muhasebe kavramları, ilkeleri ve çerçevesini kavrar.
2. Finansal tabloları düzenleyebilir.
3. Finansal tablolarda sunulan bilgileri, faaliyetlerin analizinde ve ekonomik karar almada kullanabilir.
4. Konsolide finansal tablo düzenleyip ve analizini yapabilir.
5. Muhasebe mesleğindeki etik meseleleri anlar ve değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Harrison, Walter T.; Charles T. Horngren; Bil Thomas, Themin Suwardy, Financial Accounting (IFRS), 11/e Global Edition, Pearson,2018
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar
2 İşlemlerin Analizi
3 Tahakkuk İlkesi
4 İç Kontrol
5 Kısa Vadeli Yatırımlar ve Alacaklar
6 Stoklar ve Satılan Ticari mallar Maliyeti
7 Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar
8 Borçlar
9 Özkaynaklar ve Uzun Vadeli Yatırımlar
10 Kapsamlı Gelir tablosu ve Özkaynaklar Değişim Tablosu
11 Nakit Akış Analizi
12 Finansal Tablo Analizi
13 Örnek olay analizi
14 Uygulama örnekler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 4 10
Sunum 1 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 10
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 7 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerde üst düzey yönetim kademelerine ilişkin gereken bilgi ve becerileri kullanabilmelidir. X
2 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşulları dikkate alarak, riskleri minimize edecek davranış biçimlerini belirleyebilmelidir. X
3 Temel işletme fonksiyonları dışında, işletme yönetiminde gerekli olabilecek, iş hukuku, sosyoloji, psikoloji, örgüt sosyolojisi, lojistik ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır. X
4 Profesyonel iş yaşamının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerine hakim olabilmelidir. X
5 Artan rekabet ve küreselleşme ortamında, yenilikçi stratejiler uygulayarak, işletmenin rekabet gücünü üst düzeyde tutabilmelidir. X
6 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşullardaki değişimleri ve bu değişimlerin yaratabileceği sorunları zamanında tesbit ederek, çözüm önerileri geliştirebilmeli ve uygulayabilmelidir. X
7 İşletme oyunu, simülasyon gibi tekniklerden yararlanarak yönetsel sorunlara çözümler üretebilmelidir. X
8 En az iki yabancı dilde işletme sorunlarını tartışabilecek ve fikirlerini sunum haline getirebilecek düzeyde olmalıdır. X
9 Vak’a analizi, örnek olay çözümü gibi pratiklere yatkınlık sahibi olup, görev aldığı projelerde katkı sağlayabilmelidir. X
10 Ekip içinde sorumluluk alabilmeli ve takım çalışmasına katkı sağlayabilmelidir. X
11 Sürekli gelişen bilim ve teknoloji ortamına ayak uydurabilmek için mesleki ve teknolojik becerilerini güncelleme alışkanlığı kazanmış olmalıdır. X
12 İş hayatında etik davranmayı, iş arkadaşlarının ve işletme paydaşlarının menfaatlerini gözetmeyi prensip edinmiş olmalıdır. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Sunum 1 1 1
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Kısa Sınavlar 1 6 6
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 1 0 0
Toplam İş Yükü 159
Toplam İş Yükü / 25 6,36
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top