Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Fransız Edebiyatı I (20.YY)(LFR219)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR219 Fransız Edebiyatı I (20.YY) 3 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Engin BEZCİ enginbezci@hotmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tarihsel, toplumsal ve yazınsal koşullar çerçevesinde 20. yüzyıl Fransız edebiyatını incelemek
İçerik 20. yüzyıl Fransız Edebiyatı
Dersin Öğrenme Çıktıları Yazınsal akımlar, dönemin yazarları ve yapıtları ile ilgili bilgilerin kazandırılması
Tematik inceleme ve metin çözümleme becerisi kazandırma
Öğretim Yöntemleri Anlatım, metin okuma ve çözümleme
Kaynaklar Les Nourritures terrestres/ André Gide
Les Champs magnétiques / Breton et Soupault
Les Conquérants/André Malraux
L’Etranger/Albert Camus
L'Age de raison/Sartre
Huis clos/Sartre
Caligula/ Albert Camus
Pour un Nouveau Roman/ Alain Robbe-Grillet
Ubu roi/Alfred Jarry
Fin de partie/Samuel Beckett
La Cantatrice chauve/ Eugène Ionesco
La Modification/Michel Butor
La Jalousie/ Alain Robbe-Grillet
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 "Değerler bunalımı": 19. Yüzyıldan 20'ye Tarih ve toplum/ Seçme metinler: "Les Nourritures terrestres"-André Gide
2 Dada'dan Gerçeküstücülük'e/ Seçme metinler: Dada ve Gerçeküstücü manifestolar/ "Les Champs magnétiques"- Breton-Soupault
3 Gerçeküstücü şiirde aşk ve kadın imgesi/Seçme metinler: "L'Amour fou"-Breton, "Poésie ininterrompue"-Eluard
4 Kayıp anlamın izinde: İki savaş arası dönemi Fransız romanı/ "Gilles'in önsözü- Drieu Larochelle, "Les Conquérants"- André Malraux
5 Kayıp anlamın izinde: İki savaş arası dönemi Fransız romanı/ "L'Etranger"-Camus
6 Kayıp anlamın izinde: İki savaş arası dönemi Fransız romanı/ "L'Age de raison"-Sartre
7 Ara sınav
8 20. yüzyıl Fransız Tiyatrosu:"Huis clos"- Sartre
9 20. yüzyıl Fransız Tiyatrosu:"Caligula"-Camus
10 Balzac romanından "Yeni Roman"'a Fransız romanı/ Seçme metinler: "Pour un Nouveau Roman", "La Jalousie"- Alain Robbe-Grillet
11 "Yeni Roman": "Modification"-Butor
12 Absürt Tiyatro/ "Ubu roi"-Jarry
13 Absürt Tiyatro/"Fin de partie"- Beckett
14 Absürt Tiyatro/"La Cantatrice chauve"- Ionesco
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak X
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak X
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak. X
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek. X
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma. X
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek. X
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek X
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek.
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek. X
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 8 8
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 127
Toplam İş Yükü / 25 5,08
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top