Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Kalite Mühendisliği(IND413)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
IND413 Kalite Mühendisliği 7 2 2 0 3 5
Ön Koşul IND211
Derse Kabul Koşulları IND211
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) H. ZİYA ULUKAN zulukan@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kalite Mühendisliği dersinde, öğrencilerin kontrol diyagramları, proses yeterlilik analizi ve kabul örneklemesi yöntemlerini kullanması amaçlanır. Bu kapsamda dersin amaçları şu şekilde belirlenmiştir:
• Kalite kavramının ve organizasyonunun öğrenciler tarafından özümsenmesine imkan sağlamak
• Toplam Kalite yönetiminin amaç ve işlevinin anlaşılmasını mümkün kılmak
• Kalite kontrolün temel yöntemlerine aşina olunmasını sağlamak
İçerik Genel Kavramlar. Kalite problemlerinde kullanılan olasılık dağılımları, Kontrol Diyagramları, Proses yeterliliği ve proses yeterlilik endeksleri, Örnekleme teorisi: Çalışma karakteristiği eğrisi kullanımı ve yorumu,
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1.İstatistiksel süreç kontrol konuları hakkında bilgi sahibi olmak
2.Prosesin beklenen ve gerçekleşen performansını ölçebilmek
3.Kabul örneklemesi konularını öğrenmiş olmak
Öğretim Yöntemleri Teorik konu anlatımı, Konu ile ilgili problem çözümü ve çözdürülmesi, Tartışma ve yorumlama
Kaynaklar 1. Mitra, A., “Fundamentals of Quality Control and Improvement”, 2nd Edition, Prentice Hall, 1998.
2. Banks, J., “Principles of Quality Control”, John Wiley, 1989.
3. Wadsworth, H.M., “Modern Methods for Quality Control and Improvement”, John Wiley, New York, 1986.
4. Pillet, M., “Appliquer la Maitrise Statistique des Procédés, Les Editions d’Organisation”, 4ème Edition d’Organisation, 2005.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 1. Hafta: Genel Kavramlar. Kalite problemlerinde kullanılan olasılık dağılımları
2 2. Hafta: İstatistiksel Süreç Kontrol Araçları: Kontrol Diyagramları: Değişkenler için ? X, R, S diyagramları
3 3. Hafta: Kontrol Diyagramları: Özellikler için
4 4. Hafta: Kontrol Diyagramları: Doğal olmayan durumlar
5 5. Hafta: Montaj Parçaları için Toleranslar, Spesifikasyonlar
6 6. Hafta: Proses yeterliliği ve proses yeterlilik endeksleri, Cp ve Cpk, Taguchi endeksi
7 7. Hafta: Örnekleme teorisi: tekli örnekleme (AOQ, ATI, ASN, AQL, LTPD )
8 8. Hafta: Örnekleme teorisi: Çalışma karakteristiği eğrisi kullanımı ve yorumu
9 9. Hafta: Ara Sınav
10 10. Hafta: Örnekleme teorisi: İkili örnekleme, Grubbs tabloları
11 11. Hafta: Kademeli örnekleme ve standart örnekleme planları: ANSI/ASQC Z1.4, MIL-STD-105E, DODGE-ROMIG
12 12. Hafta: Kalitesizlik maliyetleri: Önleme, değerlendirme, iç ve dış başarısızlık maliyetleri
13 13. Hafta: Toplam kalite yönetimi, Altı sigma ve Taguchi yöntemleri
14 14. Hafta: Toplam kalite yönetimi, Altı sigma ve Taguchi yöntemleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 4 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 2 20
Dönem Ödevi / Projesi 1 10
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi X
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi X
12 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
13 Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci
14 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi
15 Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 2 26
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 18 18
Kısa Sınavlar 3 4 12
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 122
Toplam İş Yükü / 25 4,88
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top