Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Bilgisayar Destekli İmalat Sistemleri(IND334)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
IND334 Bilgisayar Destekli İmalat Sistemleri 5 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Orhan FEYZİOĞLU ofeyzioglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilgisayarın keşfi ve sonrasında imalat sistemleri ile bütünleştirilmesi yüzyıllardan beri faydalanılan imal süreçlerini ciddi biçimde etkilemiştir. Verimlilik ve kalite arttırılabilmiş, buna karşın maliyetler azaltılabilmiş ve piyasa koşullarındaki değişikliklere karşı hızlı ve esnek biçimde hareket edebilme imkânı yakalanmıştır. Bütünleşme ürünün tasarımından müşteriye ulaştırılmasına kadar gerekli tüm aşamaları kapsamaktadır. Dolayısıyla gelecekte imalat sistemlerinin tasarımı, planlanması veya yürütülmesi konularında istihdam edilmeleri çok olası olan endüstri mühendisliği öğrencilerinin lisans programında zorunlu olan bu derste sunulacak bilgi ve yeteneklere sahip olmaları oldukça önemlidir. Bu kapsamda dersin amaçları şu şekilde belirlenmiştir:
• Öğrencilere bilgisayarın imalatın her aşamasına nasıl bütünleştirilebileceğini göstermek
• Öğrencilerin modern otomasyon sistemlerinde yer alan unsurların işleyişleri hakkında temel bilgilere hâkim olmalarını sağlamak
• Öğrencilerin pnömatik ve elektro-pnömatik sistemlerin, algılayıcıların, endüstriyel robotların, sayısal kontrollü takım tezgâhların kullanımı hakkında temel beceriler geliştirmelerini sağlamak
• Öğrencilerin esnek, hücresel ve atölye tipi imalat sistemlerinin tasarımında ve planlanmasında matematiksel modellemeyi ve yöneylem araştırması çözüm yöntemlerini nasıl kullanacakları hakkında genel bir bakış açısı sunmak
İçerik 1. Hafta: Bilgisayar bütünleşik imalat sistemlerine giriş
2. Hafta: Parça tasarımı
3. Hafta: Bilgisayar destekli tasarım
4. Hafta: Bilgisayar destekli süreç planlaması
5. Hafta: Programlanabilir mantık denetleyicileri
6. Hafta: Robot sistemleri
7. Hafta: Bilgisayar kontrollü tezgâh sistemlerinin temelleri
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: Bilgisayar kontrollü tezgâh sistemlerinin programlanması
10. Hafta: Bilgisayar kontrollü tezgâh sistemlerinin programlanması
11. Hafta: Esnek imalat sistemleri
12. Hafta: Esnek imalat sistemleri
13. Hafta: Grup teknolojisi ve hücresel imalat sistemleri
14. Hafta: Atölye tipi imalat sistemleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1. Bilgisayarın imalat sistemleri ile nasıl bütünleşik kullanılabileceğini örneklerle açıklayabilir.
2. Tasarım aşamasında kullanılan bilgisayar yazılımlarının iç işleyişlerini (verilerin saklanması, işlenmesi ve görüntülenmesi) farklı boyutlarıyla izah edebilir.
3. Çok kullanılan imalat süreçleri için eniyi parametre değerlerini (kesme hızı, ilerleme hızı, talaş kaldırma hızı, tamamlanma süresi, vb.) hesaplayabilir.
4. Çok basit otomasyon problemlerinin çözümü için programlanabilir mantık denetleyicilerinde kullanılmak üzere merdiven (ladder) diyagramları düzenleyebilir.
5. Bilgisayar kontrollü takım tezgâhlarının temel parçalarını ve çalışma ilkelerini tanımlayabilir.
6. G kodunu kullanarak bilgisayar kontrollü freze ve torna tezgâhlarında parça işlemek üzere basit programlar yazabilir.
7. Bilgisayar ortamında bir esnek imalat sisteminin benzetimini yapabilir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Chang, T.-C., Wysk, R.A., Wang, H.-P., “Computer-Aided Manufacturing”, 3. Baskı, Prentice Hall, 2005.
2. Singh, N., “Systems Approach to Computer-Integrated Design and Manufacturing”, Wiley, 1996.
3. Groover, M.P., “Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing”, 3. Baskı, Prentice Hall, 2007.
4. Rehg, J.A., Kraebber, H.W., “Computer Integrated Manufacturing”, 3. Baskı, Prentice Hall, 2004.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Bilgisayar bütünleşik imalat sistemlerine giriş
2 Parça tasarımı
3 Bilgisayar destekli tasarım
4 Bilgisayar destekli süreç planlaması
5 Programlanabilir mantık denetleyicileri
6 Robot sistemleri
7 Bilgisayar kontrollü tezgâh sistemlerinin temelleri
8 Ara Sınav
9 Bilgisayar kontrollü tezgâh sistemlerinin programlanması
10 Bilgisayar kontrollü tezgâh sistemlerinin programlanması
11 Esnek imalat sistemleri
12 Esnek imalat sistemleri
13 Grup teknolojisi ve hücresel imalat sistemleri
14 Atölye tipi imalat sistemleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 30
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi
12 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci
14 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi
15 Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 2 26
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 15 30
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 110
Toplam İş Yükü / 25 4,40
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top